Sērenes pagasta bibliotēka

Sērenes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Sērenes pagasta iedzīvotājiem un viesiem.  Bezmaksas pakalpojumus var izmantot jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa.

Pēc arhīva izziņām Sērenes pagasta bibliotēka tikusi dibināta 1945 .gadā, bet pēc pagasta iedzīvotāju nostāstiem bibliotēka darbojusies jau 1944. gadā „Grāvkalējos”. Bibliotēkas krājumā ir 4 485 vienības ( 01.01.2014.). krājuma saturu regulāri norakstot un atjaunojot. . Literatūras popularizācijai tiek organizētas grāmatu izstādes, rīkoti tematiski pasākumi. Grāmatu fonds tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju vēlmes. Bibliotēkā ir arī bērnu fonds. Invalīdiem un pensionāriem grāmatas tiek piegādātas mājās. Visās bibliotēkas telpās ir veikts remonts. Aprīkotas vietas darbam ar datoru. Bibliotēkā ir 6 datori pieci no tiem pieejami apmeklētāju lietošanai. Visi datori pieslēgti Interneta tīklam.

Bibliotēkas galvenais mērķis un uzdevums ir būt par kultūras, informācijas un izglītības veicēju, sniegt iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumus. Piedalīties sabiedrības informācijas jomas attīstībā, veikt kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšanu. Bibliotēku finansē Sērenes pagasta pārvalde.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »