Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

Lietotāju reģistrācija un apkalpošanu.

Lasītāja kartes izsniegšana.

4153 liels iespieddarbu brīvpieejas krājums.

Konsultācijas un bibliogrāfiskās uzziņas.

14 Novadpētniecības un tematiskās mapes.

Literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi un izstādes.

Latvijas bibliotēku krājumu pieejamība (SBA).

6 datorizētas lietotāju darba vietas.

Patstāvīgais interneta pieslēgums.

Bezmaksas pieeja interneta resursiem.

Bezvada interneta pieslēgums.

Kopētājs

Konsultācijas par interneta un datora lietošanu.

Pirmo iemaņu apgūšana lietojot datoru un internetu.

Lasītava ar 26 nosaukuma periodiskajiem izdevumiem.

Datubāzes – www.news.lv  un www.letonika.lv

 

Maksas pakalpojumi:

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana –

A4 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.07

A3 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.14

Informācijas izgūšana no datora –

A4 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.14

A3 formāts, 1 melnbalta lapa – EUR 0.28

A4 formāts, 1 krāsaina lapa – EUR 0.57

Oriģinālu skenēšana, digitāla fotogrāfēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā veidā –

A4 formāts, 1  lapa – EUR 0.28

Pasūtīšana SBA kārtā –

Pasta izdevumi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »