Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:

 • Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana / saņemšana
 • Jauno periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu ) izmantošana uz vietas lasītavā
 • Starpbibliotēku abonements ( SBA )
 •  Novadpētniecības kolekcijas izmantošana
 • Bibliotēku, lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi
 • Bezmaksas internets un datoru izmantošana, WiFi
 • Bezmaksas piekļuve  abonētajām datu bāzēm www.letonikawww.lursoft.lv (laikrakstu datubāze)
 • Kopēšana, datorizdruka, skenēšana (skatīt maksas pakalpojumus)
 • Konsultācijas iedzīvotājiem pamatprasmju apguvei datora un interneta lietošanā
 • Uzziņas, konsultācijas
 • Rokdarbu, mākslas darbu un literatūras izstādes

 

Maksas pakalpojumi:

Bibliotēku sniegtie maksas pakalpojumi

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »