Projektu konkursi

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” paziņojums

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa iesnieguma pieņemšanu 1.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Saistītie dokumenti:

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »