Aizkraukles rajona partnerība

Darbības mērķis:

Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Aizkraukles rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.

Uzdevumi:
•    veicināt Aizkraukles rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
•     sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona lauku teritorijā;
•    veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
•    izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
•    attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajonā;
•    veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
•     koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
•    attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā.

http://www.aizkrauklespartneriba.lv/aipa/lv/pirmais/

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »