Sunākstes pagasts

Iedzīvotāju skaits: 520
Kopējā platība: 109 km2

Sunākstes vārds rakstos pirmo reizi minēts vāciski – Sonnaxt, (U. Lasmanis „Tēva gadsimts” ), tulkojumā – saules cirvis ( Sonne- saule, Axt- cirvis )
12.gs. beigās tagadējā Sunākstes pagasta teritorija atradās Sēlijas zemienē. 1208.g. novadu iekaroja vācu krustneši, 1218. g. to iekļāva Sēlijas bīskapijā, ko 1225.g. pārveidoja par Zemgales bīskapiju, kuru 1251.g. pievienoja Rīgas bīskapijai, bet 1255.g. novadu iekļāva Livonijas ordeņvalstī. Izveidojās Sunākstes pagasts, kura platība 1935.g. bija 13 630 ha. 1945.g. izveidoja Sunākstes un Zilkalnes ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja. Sunākstes ciemam 1954. gadā pievienoja Zilkalnes ciemu. 1990. gadā atjaunoja Sunākstes pagastu.
Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā, 1976.gadā, daļu bijušās Sunākstes pagasta teritorijas iekļāva tagadējās Viesītes lauku teritorijā, tāpēc arī tagad Sunākstes Baltā baznīca un Sunākstes vecie kapi atrodas Viesītes novada teritorijā.
Pašreiz pagasta teritorija ir 10913,6 ha, tai skaitā 3308,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6497,1 ha meži (valsts meži 3434,2 ha), 163,2 ha purvi, 165,7 ha ūdens klātas teritorijas. Teritorija ir nevienmērīgi apdzīvota, tās lielākā daļa ir pauguraina un mežaina, atrodas ģeoloģiski sarežģītā veidojumā – Sēlijas valnī, robežojas ar Seces, Staburaga , Sēlpils, Salas un Viesītes pagastiem.
Lielākās apdzīvotās vietas – Sunākste un Zilkalne.

    Zilkalnē, lauka vidū, atrodas savrups, kokiem apaudzis uzkalns, viens no daudzajiem Latvijas Zilajiem kalniem- teiksmainais Sunākstes Zilais kalns – pilskalns. Teika vēsta, ka tas cēlies pēc tam, kad nomiris hercogs, kurš saviem vergiem licis viņu aprakt zelta zārkā, tam virsū ar cepurēm uzberot lielu kalnu, tāpēc radies arī blakus esošais Dziļais grāvis.

    No Zilā kalna virsotnes paveras gleznaina ainava uz Sunākstes pakalniem un lejām. Pamalē zilgo Piksteres ezers – iecienīta sunākstiešu atpūtas un zivju makšķerēšanas vieta. Otrs ezers, kas nes Sunākstes vārdu, atrodas Viesītes – Jaunjelgavas ceļa malā, netālu no pagasta centra.
Uz Sunākstes un Staburaga pagastu robežas paceļas Grūbeles pilskalns. Tas ir ar mežu apaudzis savrups izcēlums. Pilskalnam nav veidoti ne grāvji, ne vaļņi, bet kumpais plakums šķiet daļēji izlīdzināts norokot zemes uz malām. Pēc teikas kalnā esot bijusi baznīca, kas vēlāk nogrimusi. Pilskalna apkaimē atrodas agrā un vidējā dzelzs laikmeta senkapu uzkalniņi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »