Staburaga pagasts

Staburaga pagasta vēsture

1921.gadā publicētajā Konversācijas vārdnīcā ir minēts, ka Sēlpils pagasts ir Jaunjelgavas apriņķī un sastāv no šādiem novadiem : Sēlpils, Renenbergas, Vīgantes, Steinfeldes mācītājmuižas {KV IV, 3819}. Tātad jau šajā laikā viens no Sēlpils pagasta novadiem bija Vīgante.
Savukārt 1939.g. publicētajā Jura Plāķa darbā „Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi”Sēlpils pagasts tiek sadalīts divās daļās : Sērpils pagasts (sērpilieši) un Vīgantes pagasts (vīgantieši).
Sēlpils pagasta daļa, ko vēsturiski pazina kā Vīgantes novadu, 1945. gadā 25.martā tika nosaukta par Staburaga ciemu un 1990. g. par Staburaga pagastu. Tas tika nodēvēts par godu teiksmainajai Staburaga klintij, kura atradās uz Seces – Staburaga robežas, Daugavas krastā.
Pagasta teritorijā dzimis un dzīvojis komponists, dziesmu svētku himnas autors Pēteris Barisons. Dzimtajās mājās „Skudrās” atrodas viņa muzejs.
Pašlaik uz Seces – Staburaga robežas, pie Staburaga piemiņas zīmes „Dieva auss” atrodas rakstnieku Māras Svīres un Vladimira Kaijaka māja.

Līdz 2009. gada 1.jūlijam Staburaga pagastā darbojās arī Vīgantes pamatskola, kura nelielā bērnu skaita dēļ tika likvidēta.

Komponista Pētera Barisona muzejs

Piemiņas istaba tika ierīkots komponista dzimtajās mājās „Skudrās”1974.gadā. Šajās mājās Pēterim Barisonam jau šūpulī līdzās romantiskai, jūtīgai sirdij un bezgalīgajai mīlestībai uz Latviju un tās skaisto dabu, likts talants un kluss, kārtīgs raksturs. Lai gan komponista dzīves ceļš bija īss, tikai 43 gadi, viņš atstāja vērtīgu ieguldījumu mūzikas jomā. Komponists atdusas Sēlpils kapos.
2004.gadā tika apkopoti uz izdoti viņa komponētie darbi grāmatā ar nosaukumu „Kora dziesmas”, kuras sastādītājs ir viņa dēls Gunārs Barisons. Savukārt 2007.gadā klajā nāca komponista sarakstītā dienasgrāmata, kuru viņš rakstīja no 1915.gada līdz 1947.g. ar nosaukumu „Pa pagātnes tekām”. Grāmatai klāt pievienots kompaktdisks ar šī komponista sacerētajiem skaņdarbiem.
Par  piemiņas istabas vadītāju ilgus gadus strādāja Jevdokija Bukša.

Staburaga pagastā vēl atrodas:

 • Staburaga pagasta bibliotēka, vadītāja Iveta Ločmele, tel. 29892925
 • Pasta nodaļa, tālr. 65129458;
 • Publiskais Interneta pieejas punkts (PIPP), kurš izvietots Staburaga pagasta bibliotēkā, vadītāja Iveta Ločmele;
 • P.Barisona piemiņas istaba Staburaga pagasta „Skudrās”;
 • Staburaga pagasta saieta nams, kultūras darba organizatore Astrīda Mencendorfa
 • Sociālās aprūpes un krīzes centrs “Vīgante”
 • Veikals ‘’Dozo’’ ,tālr. 65129500,
 • Piemiņas zīme Staburaga klintij ‘’Dieva auss’’ , uzstādīta 2003.gadā
 • SIA’’Velmaraiši’’,Staburaga pag.’’’Avoti’’, -vadītājs Aigars Dobulāns, pamatnodarbošanās – graudkopība, pakalpojumu sniegšana
 • z/s ‘’Skudras ‘’ – īpašnieks Kārlis Zemešs , pamatnodarbe – graudkopība
 • z/s ‘’Dālderi ‘’ – īpašnieks Gunārs Ločmelis, pamatnodarbe – piena lopkopība
 • z/s ‘’Stabiņi’’ – īpašnieks Jānis Grundspeņkis, pamatnodarbe –gaļas lopu audzēšana
 • Diānas Pinumu darbnīca
 • SIA’’Sēļu zeme’’ maizes ceptuve
 • Dienliliju selekcionāra Jāņa Vasarieša 2003.gada vasarā izveidots dienliliju dārzs ap ‘’Dieva ausi’’
 • 1.Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi, Staburaga pag.’’Mākuļi’’

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »