Sērenes pagasts

Sērenes pagasts

Platība 11007,6 ha, Iedzīvotāji 862 (2008.g.)

Teritorija

Ap 1590.gadu Fridrihs pie Daugavas, iepretim Skrīveriem nodibināja miestu Sēreni, kas bijusi plostnieku un ebreju apmetne. Sērenes vēsture saistīta ar Jaunjelgavu, kurai 1647.gadā piešķirtas pilsētas tiesības. Tās teritorijā ietilpa arī Sērene. 1935.gadā Sērenes platība bija 20 680 ha. 1945.g. Sērenes pagastā izveidoja Sērenes un Vecsērenes ciemu, bet pagastu 1949.g.likvidēja. 1954.g. Sērenes ciemam pievienoja Vecsērenes ciemu, bet 1957.g. Sērenes ciema teritoriju pievienoja Jaunjelgavas pilsētai. 1992.g. atjaunoja Sērenes pagastu.

Daba

Sērenes pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Taurkalnes līdzenuma Z malā pie Lejasdaugavas senlejas. Reljefs lēzeni viļņots. Pagasta Z robežu veido Daugava, kas lejpus Aizkraukles tek mazpārveidotajā Lejasdaugavas senlejā, ko augšpusē aizpildījusi Pļaviņu ūdenskrātuve. Daugavas kreisajai pietekai Laucei lejtecē Sērenes posmā, kur upe pagriezusies uz ZR , krasti augsti, labajā pusē lauki un tīrumi. Pa pagasta D daļu plūst Lielupes labā pieteka Iecava un Dzeņupīte. Z daļā atrodas nelielais Valaka ezers. Lielākie purvi ir Rūķu purvs un Tabakpurvs. 66,3% pagasta platības aizņem meži, Avotu, Ozolu un Salenieku smilts un grants karjeri.

Saimniecība

Sērenes pagastā ir 224 zemnieku saimniecības un 164 piemājas saimniecības. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2614,6 ha, no tiem 1511,2 ha aizņem aramzeme. 23,4 ha- augļu dārzi, 468,8 ha- pļavas, 611,2 ha- ganības. Meži aizņem 7900,6 ha, krūmāji- 77,5 ha, purvi- 195,6 ha.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »