JAUNJELGAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. GROZĪJUMU PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

2016.gada 29.septembrī Jaunjelgavas novada Dome pieņēma lēmumu Nr. 14 § „Par Jaunjelgavas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016. gada 7. septembra līdz 2016. gada 12.oktobrim.

Ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju var iepazīties Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē www.jaunjelgava.lv (teksta daļa) un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju, lūdzam iesniegt Jaunjelgavas novada Domē, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi baiba.kellere@jaunjelgava.lv vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1085

Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2016. gada 12.oktobrim.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »