Kategorija: Sabiedrība

Aicinām darbā tūrisma organizatorus

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Aizkraukles novada pašvaldības Tūrisma nodaļas Tūrisma organizatora amatiem (profesijas kods: 2431 12):

 • Jaunjelgavas tūrisma informācijas punktā;
 • Pļaviņu tūrisma informācijas punktā;
 • Skrīveru tūrisma informācijas punktā.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 3.

Mēnešalga – 870 euro.

Pieteikšanās vakancēm: līdz 2022.gada 14.janvārim!

Aicina piedalīties lekcijā par pusaudžu attiecībām ar vienaudžiem un vecākiem

Aicinām skolēnus, vecākus un skolotājus attālināti piedalīties lekcijā un diskusijā par pusaudžu attiecībām ar vienaudžiem un vecākiem 29.novembrī no plkst.17.00 – 18.30, kuru vadīs ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš-Cinis!

Links uz nodarbību:

https://zoom.us/j/98109634314?pwd=MUYycWZRWUNrRXpHN3ByK3hDdysxUT09

Meeting ID: 981 0963 4314

Passcode: Skoleni21

Lekcija ir bez maksas un tā tiek organizēta projekta nr.9.2.4.2./16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem!” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadītāja Ieva Rusiņa

Kokneses apvienības pārvalde

Mūžībā devusies ilggadējā Jaunjelgavas ģimenes ārste Ilze Sarma

“Jaunjelgava, Jelgaviņa,
maza, mīļa pilsētiņa.”

Tā par savu dzīvesvietu sacīja jaunjelgaviete, ilggadējā ārste Ilze Sarma, kura 77 gadu vecumā aizgāja mūžībā pēc slimības.

Ilze Sarma dzimusi 1944. gada 24. februārī Saldū, būdama vienīgā meita Angelikas un Kārļa Sarmu ģimenē. Vērojot savas  mātes pašaizliedzīgo darbu medicīnā, Ilze jau no mazotnes zināja, ka arī viņa vēlas ārstēt cilvēkus. Paralēli mācībām Saldus vidusskolā, Ilze apguva klavierspēli Saldus mūzikas skolā. Jau 4 gadu vecumā Ilze tekoši lasīja, un viņas lasītprieks saglabājās visa mūža garumā.

1963.gadā Ilze iestājās Rīgas Medicīnas institūtā, kuru 1968.gadā absolvēja ar izcilību. 2 gadus stažējusies Madonas slimnīcā, strādājot par ginekoloģi. 1970.gadā Ilze kopā ar vīru un pusgadu veco meitu pārcēlās uz dzīvi Jaunjelgavā, kur pavadīja visu savu darba mūžu, sākotnēji strādājot Jaunjelgavas slimnīcā, pēc tam par pediatri Jaunjelgavas ambulancē, vēlāk pārkvalificējās par  ģimenes ārsti. No 1999. gada līdz 2002.gadam strādāja arī Aizkraukles Sabiedrības veselības aģentūrā.

Paralēli darbam, Ilzei Sarma ir dziedājusi  Aizkraukles Skolotāju korī un piedalījusies Vispārējos Dziesmu svētkos.

Ilzi raksturoja mīlestība uz kultūru, dziļa cilvēcība, optimisms, nenogurstošas darba spējas, izteikta intuīcija un viedums. Viņa ļoti mīlēja dzīvi, Jaunjelgavu, savu darbu un pacientus. Taču Ilzes lielākais lepnums bija abas viņas meitas Anita un Ieva, kā arī mazbērni Madara, Anna, Elīza un Emīls.

2019.gada nogalē, pēc 51 nostrādāta darba gada, 75 gadu vecumā Ilze Sarma devās pensijā, saņemot apbalvojuma medaļu no Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pateicībā par darbu. Par ilggadīgu, apzinīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Jaunjelgavas iedzīvotāju veselības aprūpē 2019.gada 17.novembrī dakterei Ilzei Sarmai tika piešķirts Jaunjelgavas Goda pilsoņa tituls.

Atvadīšanās no Ilze Sarmas notiks 2021.gada 27.novembrī plkst.13.00 Jaunjelgavas kapos.

Vakance – “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists” Jaunjelgavas komunālajā daļā

Jaunjelgavas Komunālajā nodaļā  aicina darbā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. 

Darba pienākumi:

 • veikt Jaunjelgavas pilsētas un pagasta pašvaldības ēku, dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, pašvaldības ielu, autoceļu un inženierkomunikāciju nepieciešamo remontdarbu plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu;
 • pārzināt būvdarbu/remontdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatācijas noteikumus;
 • sagatavot  remontdarbu kontroltāmes;
 • izsniegt tehniskos noteikumus un rakšanas darbu atļaujas;
 • veikt pašvaldības dzīvojamā fonda un komunikāciju regulāru apsekošanu,  ielu, ceļu stāvlaukumu , parku, kapu un pieguļošās teritorijas infrastruktūras uzturēšanu

Nepieciešamā  minimālā izglītība:

 • vismaz 1. līmeņa  augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, autoceļu būvniecība, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai nekustāmā īpašuma pārvaldnieka specialitātē
 • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā  darbā.

Darba alga – 1050 Eur pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 15.janvārim. Pieteikuma vēstules kopā ar CV iesniegt Jaunjelgavas novada domē elektroniski, uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv, iemest pastkastē pie Jaunjelgavas domes ārdurvīm, vai, iepriekš piesakoties uz konkrētu laiku telefoniski – 65133656, iesniegt kancelejā.

Sīkāka informācija par pienākumiem – 29122684.

Jaunjelgavas kultūras namā apskatāma jauna izstāde

Nodarbinātības Valsts aģentūra aicina mācīties attālināti

Sveiciens Lāčplēša dienā

Lāčplēšu dienas piemiņas mītiņš Jaunjelgavas kapos

Paziņojums par atkārtotu zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Stūrānu komlekss” kadastra apzīmējums 3278 007 0297, Seces  pagastā, Jaunjelgavas novadā, daļai 3,0 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

 • Izsoles sākuma cena – 66,00 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro 
 • Izsole notiks 2020.gada 20.novembrī plkst. 10:00 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē no 9.novembra plkst. 8:00 līdz 16.novembra plkst. 17:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē :www.jaunjelgava.lv

Atgādinājums – aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Vēl tikai šonedēļ ir iespējams pieteikt aktīvos līdzcilvēkus apbalvojumu saņemšanai! 

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2020. gada 28.oktobra plkst. 12:00. Ieteikumus pieņem klātienē – klientu apkalpošanas telpā Jaunjelgavas domē, šogad aicinām ievietot pasta kastē pie kancelejas durvīm, pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv .

Izvirzīt kandidātus apbalvojumiem, norādot apbalvojamā nopelnus, drīkst ikviens novada iedzīvotājs  apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai vismaz 10 personu grupa, apbalvošanai ar Goda rakstu un Goda pilsoņa statusa piešķiršanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »