Kategorija: Sabiedrība

Vakance – “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists” Jaunjelgavas komunālajā daļā

Jaunjelgavas Komunālajā nodaļā  aicina darbā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. 

Darba pienākumi:

  • veikt Jaunjelgavas pilsētas un pagasta pašvaldības ēku, dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, pašvaldības ielu, autoceļu un inženierkomunikāciju nepieciešamo remontdarbu plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu;
  • pārzināt būvdarbu/remontdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatācijas noteikumus;
  • sagatavot  remontdarbu kontroltāmes;
  • izsniegt tehniskos noteikumus un rakšanas darbu atļaujas;
  • veikt pašvaldības dzīvojamā fonda un komunikāciju regulāru apsekošanu,  ielu, ceļu stāvlaukumu , parku, kapu un pieguļošās teritorijas infrastruktūras uzturēšanu

Nepieciešamā  minimālā izglītība:

  • vismaz 1. līmeņa  augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, autoceļu būvniecība, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai nekustāmā īpašuma pārvaldnieka specialitātē
  • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā  darbā.

Darba alga – 1050 Eur pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 15.janvārim. Pieteikuma vēstules kopā ar CV iesniegt Jaunjelgavas novada domē elektroniski, uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv, iemest pastkastē pie Jaunjelgavas domes ārdurvīm, vai, iepriekš piesakoties uz konkrētu laiku telefoniski – 65133656, iesniegt kancelejā.

Sīkāka informācija par pienākumiem – 29122684.

Jaunjelgavas kultūras namā apskatāma jauna izstāde

Nodarbinātības Valsts aģentūra aicina mācīties attālināti

Sveiciens Lāčplēša dienā

Lāčplēšu dienas piemiņas mītiņš Jaunjelgavas kapos

Paziņojums par atkārtotu zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Stūrānu komlekss” kadastra apzīmējums 3278 007 0297, Seces  pagastā, Jaunjelgavas novadā, daļai 3,0 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

  • Izsoles sākuma cena – 66,00 euro bez PVN gadā
  • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro 
  • Izsole notiks 2020.gada 20.novembrī plkst. 10:00 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē no 9.novembra plkst. 8:00 līdz 16.novembra plkst. 17:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē :www.jaunjelgava.lv

Atgādinājums – aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Vēl tikai šonedēļ ir iespējams pieteikt aktīvos līdzcilvēkus apbalvojumu saņemšanai! 

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2020. gada 28.oktobra plkst. 12:00. Ieteikumus pieņem klātienē – klientu apkalpošanas telpā Jaunjelgavas domē, šogad aicinām ievietot pasta kastē pie kancelejas durvīm, pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv .

Izvirzīt kandidātus apbalvojumiem, norādot apbalvojamā nopelnus, drīkst ikviens novada iedzīvotājs  apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai vismaz 10 personu grupa, apbalvošanai ar Goda rakstu un Goda pilsoņa statusa piešķiršanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

 

Aicinām ievērot piesardzības pasākumus, apmeklējot sabiedriskas vietas

Cienījamie iedzīvotāji!

Pieaugot saslimstībai ar COVID-19 un citiem augšējo elpceļu vīrusiem, aicinām ievērot piesardzību apmeklējot publiskas/sabiedriskas vietas, tai skaitā pašvaldības iestādes un apmeklēt sabiedriskas vietas tikai nepieciešamības gadījumā, kad citādi atrisināt situāciju nav iespējams.
No 26.oktobra personiskie mutes un deguna aizsegi (maskas vai vizieri) sabiedriskās vietās iekštelpās ir jālieto OBLIGĀTI. Aicinām, saņemot pakalpojumus, lietot savus rakstāmpiederumus.  
Skaitītāju rādījumus un iesniegumus aicinām ievietot pasta kastēs pie klientu apkalpošanas centra vai grāmatvedības durvīm vai noziņot pa tālruni.

Aicinām atturēties no pašvaldības un citu publisku iestāžu apmeklējuma cilvēkus ar akūtām elpceļu saslimšanas pazīmēm, kā arī tos, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā.

Paldies par izpratni un rūpēm par kopējo sabiedrības veselību!

29.oktobrī tiks sasaukta kārtējā domes sēde

2020.gada 29. oktobrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Darba kārtība šeit.

Janīnas Ziediņas dāliju izstāde Sērenes tautas namā

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »