Kategorija: Pašvaldība

Izsolē piedāvā iegādāties 5 nekustamos īpašumus Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Silpurenes”, kadastra numurs 3250 004 0478 (3250 004 00476), 3120 m2 platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 2140,57 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.


Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Pujas”, kadastra numurs 3250 004 0401, 0,76 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1382,78 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2021. gada 2.martā plkst. 10:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 1.martam plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv , sadaļā “Izsoles”.

Paziņojums par atkārtotu izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē Ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozolnieki” kadastra numurs 3278 009 0059, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 009 0059 ar kopējo platību 3,04  ha

 • Izsoles sākumcena – 7233,47 euro
 • dalības maksa – 20.00 euro
 • izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro
 • nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 12.janvārī plkst. 10:00 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads.
Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz gada 8.janvāra plkst:14:30.  Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā :www.jaunjelgava.lv, sadaļā “izsoles”. Uzziņas pa tālruni 27843100.

 

26.novembrī tiek sasaukta kārtējā domes sēde

26.novembrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada kultūras nama lielajā zālē (Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Darba kārtība šeit.

19. novembrī notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas pastāvīgā sēde

2020. gada 19. novembrī plkst. 14.00 notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas pastāvīgā sēde.

Darba kārtība šeit.

Paziņojums par atkārtotu zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma “Stūrānu komlekss” kadastra apzīmējums 3278 007 0297, Seces  pagastā, Jaunjelgavas novadā, daļai 3,0 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

 • Izsoles sākuma cena – 66,00 euro bez PVN gadā
 • dalības maksa – 10.00 euro, izsoles solis – ne mazāk kā 5,00 euro 
 • Izsole notiks 2020.gada 20.novembrī plkst. 10:00 Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē no 9.novembra plkst. 8:00 līdz 16.novembra plkst. 17:30.

Izsoles noteikumus var izlasīt Seces pagasta pārvaldē Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē :www.jaunjelgava.lv

9.novembrī tiek sasaukta ārkārtas domes sēde.

09.11.2020. plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē notiks domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā jautājums par Uzvaras ielas, Jaunjelgavā, rekonstrukciju.

Var pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu komisijā

No 26. oktobra līdz 6. novembrim var pieteikt pretendentus darbam Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Nolemts, ka tajā darbosies septiņi cilvēki. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz: lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kuros noteikta administratīvā teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību domes sasauc deputātu kopsapulci, kas ievēl vēlēšanu komisiju. No 2021. gada 1. jūlija Aizkraukles novadu veidos Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads. Līdz ar to 14. oktobrī Aizkraukles kultūras namā tika sasaukta apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā lēma par 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu un pietiekšanos darbam tajā. Sēdē piedalījās kopā 46 deputāti no sešiem novadiem.

29.oktobrī tiks sasaukta kārtējā domes sēde

2020.gada 29. oktobrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Darba kārtība šeit.

Izsole – nekustamais īpašums Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Ķeikāni”, kadastra numurs 3250 004 0250, 1,56 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1612,31 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2020. gada 9.novembrī plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes (saieta nama) zālē  („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 6.novembrim plkst. 15:00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

24.septembrī notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas  sēde

2020. gada 24. septembrī plkst. 10.30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas  sēde.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »