Seces pamatskolā – ‘’Riču Raču’’ muzikālās noskaņās

Meteņus aizvadot, Seces pamatskolas 1.-3.klašu skolēni sāk gatavoties pavasara sagaidīšanai. Mūzikas mācību stundu ietvaros, kā ikgadēja tradīcija, ir muzikāli radošais cikls ‘’Riču Raču’’.

Strādājot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā par mūzikas teorijas skolotāju, ikkatra semestra noslēgumā organizēju ‘’Riču Raču’’ muzikāli radošās pēcpusdienas, kas mani rosināja šo ideju ‘’atvest’’ uz Seces pamatskolu. Un tā jau trešo gadu pavasaris Seces jaunāko klašu skolēniem paiet radošuma un muzicēšanas noskaņās. Īpašs muzicēšanas prieks bērnu sejās parādās, kad esam izveidojuši savu ‘’mazo orķestri’’. Mūzikas instrumentārija klāsts mums ir bagātīgs- šeikeri, zvaniņi, bongo, klaves, ksilofoni, metalafoni, pirkstu šķīvji, tamburīni, trīsstūri, lietuskoki.

Pateicoties 2012.gada apstiprinātajam VAS ‘’Hipotēku un zemes bankas’’ Klientu kluba ‘’Mēs paši’’ projektam, tika nodrošināta mūzikas instrumentārija bāze ‘’Jaunjelgavas novada Seces pamatskolas jaunākā vecumposma bērniem’’.

Pirmā uzstāšanās, rādot muzicēšanas praktiskās iemaņas, notika 2012.gada 15.novembra Seces pamatskolas rīkotajā Skatuves runas pasākumā un 18.novembra koncertā. Lielākais gandarījums ir redzēt bērnu interesi par visiem mūzikas instrumentiem, un nezūdošo vēlmi tos izmantot ik katrā stundā. Tas rada vēl lielāku degsmi apgūt jaunas dziesmas, spēlēt un ritmizēt muzikālos pavadījumus, veidot dažādus mūzikas instrumentu ansambļus. Tas ir azarts un līksme, kad –skan!

Ar skolas direktores Sarmas Stugles un bibliotekāres Unas Bēteres atbalstu 2016./17.macību gada sākumā tika iegādātas Baibas Brices grāmatas ‘’Es būšu varens muzikants. Dziedi un spēlē!”. Tās ļoti veiksmīgi papildina mācību darbu ‘’kolektīvajā muzicēšanā’’.

Klāt jau marts, un mācību gada pēdējā mēnesī apgūstot paredzēto mācību programmu, mūzikas klase pārvērtīsies ‘’Riču Raču’’ noskaņās. Dalīsimies komandās, liksim ‘’muzikālās puzles’’, minēsim ‘’muzikālās mīklas’’, dziedāsim mācību stundās apgūtās dziesmas, maldīsimies pa ‘’nošu un ritmu labirintiem’’, un muzicēsim mazākos un lielākos ‘’orķestros’’.

Dienām kļūstot garākām, mēs ikkatrs gaidām vairāk gaismas un vairāk saules. Arī es. Un pirmais pavasara sveiciens mani Secē sagaidīja 3.marta rītā. Kāds? Pasakaini skaists un ļoti sirsnīgs…. 1.klases skolnieks Andrejs, ienākot klasē, turēja rokā mazus, mazus sniegpulkstenīšus un teica:’’ Skolotāj, tie Jums! Pirmie, kurus atradu….’’

Skaistu pavasari vēlot,  Jolanta Puķīte

Seces pamatskolas 1.-3.kl.mūzikas skolotāja

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »