Par Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas darba organizāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim

Pamatojoties  uz Ministru kabineta 2021.gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tiek noteikta šāda apmeklētāju pieņemšanas kārtība Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā):

          Apmeklētājam, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā,  iepriekš elektroniski vai telefoniski ir jāpiesaka (iepriekšējs pieraksts) sava ierašanās pa tālruņiem +371 65152352,  vai +371 27020477, e- pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Dzimtsarakstu nodaļā ir aizliegts ienākt personām, kurām noteikta  pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Telpās drīkst ienākt tikai ar pareizi uzliktu sejas un deguna aizsargmasku un līdzi ir jāņem savi rakstāmpiederumi.

Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā drīkst atrasties tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

          Uz Miršanas faktu reģistrēšanu ierasties tikai vienai personai bez pavadošām personām.

Uz dzimšanas fakta reģistrēšanu, vecākiem jaundzimušo bērnu līdzi neņemt. Ja bērna dzimšanas fakta reģistrēšana nepieciešama bērnam, kas dzimis reģistrētā laulībā (izņemot trīspusējo paternitāti), uz bērna dzimšanas fakta reģistrēšanu ierasties tikai vienam no bērna vecākiem.

Laulība tiks reģistrēta (juridiskā fakta reģistrēšana bez ceremonijas) klātesot tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, personām, kuras vēlas noslēgt laulību, diviem pilngadīgiem  lieciniekiem. Laulības reģistrēšanas laikā  visām personām jālieto mutes un deguna aizsegi.

Klātienē (iepriekš piesakoties) dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

1) bērna dzimšanas fakta reģistrācija;

2) miršanas fakta reģistrācija;

3) laulības reģistrācija;

4) vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšana, ja iesniegumu nav iespējams iesniegt  attālināti.

Attālināti iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

1) atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas  apliecības vai izziņas pieprasīšana;

2) paternitātes atzīšanas iesnieguma iesniegšana;

3) daudzvalodu standarta veidlapas pieprasīšana;

4) iesniegumu par papildinājumu un labojumu veikšanu civilstāvokļa aktu reģistros iesniegšana;

5) laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšana (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentus var pieteikt un saņemt attālināti izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Laulības reģistrācijas iesniegumu  (ja abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas pilsoņi un iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) var iesniegt, to nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e pastu dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Informācija un konsultācijas pieejamas Dzimtsarakstu nodaļas darba laikā pa tālruņiem +371 65152352,  +371 27020477, e – pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošina tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegumu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai ir jāiesniedz Dzimtsarakstu departamentā nosūtot to pastu, elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.lv e pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

 

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja R. Lauriņa

11.10.2021.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »