7.augustā Jaunjelgavas vidusskola aicina uz atvērto durvju dienu

Jaunjelgavas vidusskola aicina apmeklēt atvērto durvju dienu 7.augustā no plkst.10.00, kad tiks sniegta informācija par jauno Aizsardzības un Izglītības un zinātnes ministriju licencētu programmu – Valsts aizsardzības mācību, kura no šī gada 1.septembra tiks iekļauta Jaunjelgavas vidusskolas stundu sarakstā vidusskolas grupā. Šī programma palīdzēs sagatavoties studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, dienestam policijā, robežsardzē, Bruņotajos spēkos, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un citās valsts struktūrās. Mācību programma arī sniegs daudzas ikdienas dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas – orientēšanos apvidū, pirmās palīdzības sniegšanu, prasmes un ieradumu uzturēt labu fizisko sagatavotību, audzinās patriotismu, cieņu un mīlestību pret savu dzimto zemi.

 Vidusskolā būs iespējams:

 • apgūt valsts aizsardzības mācību
 • apgūt 3.svešvalodu-vācu valodu;
 • padziļināti apgūt angļu valodu;
 • triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga pamatu apgūšanu;
 • par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot, saņemt J.Lapas starta stipendiju (EUR 300).
 • iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā;
 • mācību laikā iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību; (teorētisko daļu apmaksā skola);
 • sekmīgie audzēkņi, kuriem nebūs neattaisnotu kavējumu, katru mēnesi saņem stipendiju.

Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

 • aktīvi iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbībā;
 • dziedāt koros vai muzicēt ansambļos;
 • iesaistīties jaunsardzē;
 • dejot vai spēlēt teātri;
 • starptautiskajā pašizaugsmes programmā AWARD;
 • iesaistīties dažādos vietējos un starptautiskos projektos (ERASMUS u.c.);
 • darboties dažādās sporta sekcijās un, beidzot Aizkraukles reģionālo sporta skolu, iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā ar specializāciju vieglatlētikā.

Skola nodrošina:

 • pašvaldības apmaksātu labiekārtotu dienesta viesnīcu (pieejams interneta pieslēgums);
 • ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotus dabaszinātņu kabinetus (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
 • modernu informātikas kabinetu;
 • mūsdienīgas sporta un trenažieru zāles un renovētu stadionu;
 • sakoptu, drošu un draudzīgu vidi arī ārpus skolas.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »