Veidlapas

NosaukumsSkatīt
Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemiLejupielādēt
Atteikumam no pirmpirkuma tiesībāmLejupielādēt
Par adreses noteikšanu (maiņu)Lejupielādēt
Par atļauju koku nozāģēšanaiLejupielādēt
Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulciLejupielādēt
Par nekustamā īpašuma nomu (fiz.personām)Lejupielādēt
Par nekustamā īpašuma nomu (jur.personām)Lejupielādēt
Par pasažieru pārvadājumu licences saņemšanu, pagarināšanu un licences kartiņas saņemšanuLejupielādēt
Par politiski represētās personas apliecības atkārtotu izsniegšanuLejupielādēt
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanuLejupielādēt
Par zemes ierīcības projekta izstrādiLejupielādēt
Pasažieru pārvadājumu licences kartītesLejupielādēt
Standarta iesnieguma formaLejupielādēt