Administratīvās komisijas lēmumi

Administratīvās komisijas 17.februāra sēdes lēmumi
Administratīvās komisijas 17.februāra sēdes lēmumi