2018./2019. m.g.

Projekts  Nr..8.3.5.0/16/I/001 „KARJERAS ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

KARJERAS IZGLĪTĪBA JAUNJELGAVAS NOVADĀ

2018./2019. mācību gada ietvaros otrajā semestrī paredzēti pasākumi novada skolu skolēniem gan darba pasaules iepazīšanai, gan atbalstam karjeras lēmumu pieņemšanai, gan izglītības iespēju izpētei.

Šajos  pasākumos  bērni tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīs novada uzņēmējus un viņu darbību. Vecāko klašu jauniešiem būs iespēja specialista vadībā piedalīties lekcijā par karjeras izvēli un piemērotāko karjeras virzienu. Jaunieši, kuri interesējas par IT jomu un vēlas turpināt izglītību šajā jomā, apmeklēs šīs jomas uzņēmumu, iepazīs tur strādājošo ikdienu, izaicinājumus, ar ko sastopas darbā, izglītības ceļu. Pavasarī Rīgā notiks gadskārtējais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2019”, kurā līdztekus konkursam norisinās profesiju parāde. Tajā piedalās mācību iestādes, kas sagatavo specialistus dažādām nozarēm. Skolēniem tiek dota iespēja iepazīt un iejusties šo “profesiju kurpēs”.

Visu mācību gadu novada skolēniem tiek rīkotas nodarbībās ar pedagogu karjeras konsultantu – Marika Kļaviņa. Tiek turpinātas jau pagājušajā mācību gadā aizsāktās tēmas skolēnu pašizpētē, izzinot savas spējas, prasmes, intereses, īpašības, vērtības, resursus.

Skolēni turpina pētīt “profesiju pasauli”, izzināt tālākizglītības iespējas atbilstoši savām interesēm, izvirza mērķus un meklē ceļus kā tos sasniegt.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other