„Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”

Uzsākam īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, kura mērķis ir Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai ar adresi  “Vīgante”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, īstenojot aktivitātes oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu. Galvenās projekta darbības ir būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai: ēkas fasādes, cokola, jumta atjaunošana, bēniņu siltināšana, durvju, lūku nomaiņa, apkures pārbūve, siltumsūkņu izbūve.

Pēc projekta īstenošanas paredzam ēkas siltumapgādes sistēmas efektivitātes, siltumapgādes kvalitātes uzlabošanos, ekoloģiskās situācijas uzlabošanos, izmaksu samazināšanos, veicinot videi draudzīgas enerģētikas politikas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 277 007,54 EUR – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts, valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu īstenojam laikā no 20.03.- 20.09.2018.