Vakances

Vakance – Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs

Jaunjelgavas novada dome izsludina pretendentu atlasi uz Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes vadītāja amatu

Darba devējs -Jaunjelgavas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000020824, juridiskā  adrese Lāčplēša ielā Nr. 1.

Vakantais amats  – Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs (Valsts amatpersonas amats, mēnešalgas apmērs 1001 euro pirms nodokļu atskaitījumiem. Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši).

Prasības pretendentam:

 • vismaz līmeņa augstākā izglītība (priekšroka 2. līmeņa augstākajai izglītībai);
 • darba pieredze vadošā amatā, budžeta plānošanā un personāla vadībā;
 • jāprot orientēties normatīvajos aktos, kas nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai, vismaz B. kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas IT lietošanas prasmes;
 • jāprot valsts valoda augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes un saskarsmes kultūra;
 • jāvar sastādīt tāmes, kalkulācijas; jāorientējas tehniskajos projektos, topogrāfiskajās kartēs.

Iesniedzamie  dokumenti:

 • pretendenta pieteikums; motivācijas vēstule;
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas (Jāvar uzrādīt dokumentu oriģinālus);
 • pretendenta rakstveida redzējums par Daudzeses pagasta pārvaldes darba organizāciju, normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai un tā pamatojums;
 • rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pretendentu vērtēšana:

 • pretendentu atbilstība tiks vērtēta pēc iesniegtajiem dokumentiem;
 • pretendenti, kuri atbildīs Darba devēja prasībām pēc dokumentu izvērtēšanas tiks uzaicināti uz darba interviju;
 • pretendentam redzējums par Daudzeses pagasta pārvaldes darba organizāciju normatīvajos aktos un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju  un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai pamatojums būs jāprezentē mutvārdos, darba intervijas laikā.

 

Pieteikšanās termiņi līdz 2017.gada 31.janvārim. Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt vai iesūtīt Jaunjelgavas novada domes kancelejā, Lācplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā (ar norādi – pretendentu atlasei uz vakanto Daudzeses pagasta pārvaldes vadītāja amatu).

 

 

Jaunjelgavas novada dome.