Vakances

Vakance – ģimenes asistents (Sociālais dienests) 

Prasības pretendentam

 • Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Izglītība sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, pedagoģijas, psiholoģijas un veselības aprūpes jomā un pašnodarbinātas personas statuss tiks uzskatīti par priekšrocību
 • Pozitīva pieredze, prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Prasme plānot un organizēt savu darba laiku.
 • Prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi

 • Pēc sociālā darbinieka norādījumiem sniegt atbalstu un palīdzību sociālo prasmju apgūšanā sekojošām klientu grupām:
 • jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai
 • ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē
 • personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu
 • Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sociālās garantijas.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu evija.elksne@jaunjelgava.lv vai iesniegt personiski Jaunjelgavas novada Sociālajā dienestā, Oškalna ielā 3a, Jaunjelgavā LV- 5134 līdz 2017. gada 22. oktobrim. Informācija pa tālruni 26954793

 

 

 

Vakance – SAKC “Vīgante” vadītājs/a.

Prasības pretendentam:

 • Sociālā darbinieka, medicīniskā, pedagoga vai psihologa 2. līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze darbā ar pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt iestādes darbu, nodrošināt iestādes funkcijas un darbību, plānot un organizēt   Augsta atbildības sajūta, precizitāte
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt klientiem sociālos pakalpojumus,
 • organizēt klientu drošību, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu klientu drošības
  nodrošināšanai
 • Sastādīt plānotos mēneša darba grafikus, veikt darbinieku darba laika uzskaiti
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un iestādē noteikto kārtību.
 • Veikt pakļautībā esošo darbinieku profesionālo pārraudzību.
 • atbildēt par iestādes finanšu līdzekļu ekonomisku, lietderīgu un racionālu izlietošanu atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem
 • organizēt un vadīt iestādes klientiem atbilstošas aktivitātes un pasākumus.

Pieteikuma dokumenti:

 1.  motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā;
 4. vīziju par iestādes attīstības virzieniem turpmākajiem 5 gadiem brīvā formā, nepārsniedzot vienu A4 lapu,

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu;
 • Sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu evija.elksne@jaunjelgava.lv vai iesniegt personiski  Jaunjelgavas novada Sociālajā dienestā, Oškalna ielā 3a, Jaunjelgavā, LV-5134, līdz 2017.gada 31.oktobrim plkst. 16.00. Informācija  pa tālruni 26954793