Iznomājamie pašvaldības nekustamie īpašumi

Īpašums, platība, pielietojumsAtrašanās vietaPiezīmes
Īpašums, platība, pielietojumsAtrašanās vietaPiezīmes
"Centrs pie baznīcas", kadastra apzīmējums 3278 007 0262, 12,1 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Pie Tīsiem", kadastra apzīmējums 3278 007 0267, 0,5 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Pabērzi", kadastra apzīmējums 3278 007 0185, 1,9 ha platībā.Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Nedzīvojamā telpa (pēc inventarizācijas lietas telpas Nr. 9 un Nr. 10) 30.3 m2 platībā, Jelgavas ielā 32, saimnieciskās darbības veikšanaiJaunjelgavaSīkāku informāciju iespējams saņemt pie pašvaldības izpilddirektora
Putrēnu ferma, kadastra apzīmējums 32500070077, platība 3,9 ha, atrodas būveDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Indras 1, kadastra apzīmējums 32500020041, platība 0,9218 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Griezes. kadastra apzīmējums 32500030115, platība 0,8203 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Bebri, kadastra apzīmējums 32500040171, platība 0,4 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Platausīši-2, kadastra apzīmējums 32500030202, platība 6,2 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kūtiņas, kadastra apzīmējums 3250 004 0260, platība 8,5054/5,9596 l/s. no tā 3,2788 ha iznomātaDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Vīgrieži-1, kadastra apzīmējums 3250 002 0112, platība 2,62 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Jaunais krogs, kadastra apzīmējums 3286 002 0217, platība 2,0 ha. No 01.06.2017.Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
"Jaunbrūveri", kadastra apzīmējums 3278 007 0123, 2,43 ha platībā.Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Talsiņa", kadastra apzīmējums 3278 008 0057, 1,5 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Upenieki", kadastra apzīmējums 3278 011 0143, 2,65 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Bez adreses", kadastra apzīmējums 32860050060, 6,66 ha Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Raudas, kadastra apzīmējums 3250 004 0440 - 0,3100 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Garozas, kadastra apzīmējums 3250 004 0439 - 0,5 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Efejas, kadastra apzīmējums 32500040438 -0,6 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Straumes-2, kadastra apzīmējums 32500040261- 1,5 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kalniņi, kadastra apzīmējums 32500040438-0,6 ha.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
"Ošāres", kadastra apzīmējums 3278 008 0035, 2,70 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Ošāres", kadastra apzīmējums 3278 008 0025, 2,84 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Vēsmas 2", kadastra apzīmējums 3278 011 0139, 6,9 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Pirts ēka Jēkabpils ielā 3. Pirts ēkā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0464 001-02 ar kopējo platību 371,5 m2 (trīs simti septiņdesmit viens komats pieci kvadrātmetri), un pie pirts ēkas piederošo nedzīvojamo ēku ar būves kadastra apzīmējumu 3207 002 0464 002-01 (šķūnis) 21,3 (divdesmit viens komats trīs). Nomniekam tiek iznomāts arī ēku apsaimniekošanai zem tām esošais zemes gabals 1500 kv.m (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri) ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0464. JaunjelgavaSīkāku informāciju iespējams saņemt Jaunjelgavas novada domē Nomas noteikumi
Nedzīvojamā telpa (telpa Nr. 71) Liepu ielā Nr. 23, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 19.2 m2, uzņēmējdarbības veikšanai.Jaunjelgavas pilsētaSīkāku informāciju iespējams saņemt pie pašvaldības izpilddirektora
Telpas saimnieciskās darbības veikšanai, Jelgavas 32, 2.stāvs, telpa nr. 18 (10,4 kv./m) un nr. 19 (4,3 kv./m) Jaunjelgavas pilsētaSīkāku informāciju iespējams saņemt pie pašvaldības izpilddirektora
Daļa no zemes gabala "Ābeļdārzs", kad. 32780070040, 1,50 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Zemes gabalu "Āriņi", kad. 32780100075, 1,50 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Mazosāni", kad. 32780080058, 0,45 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Mazosāni", kad. 32780080058, 0,60 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Santas", kad. 32780070261, 3,00 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Zeltiņi", kad. 32780090144, 0,30 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Zeibi", kad. 32780050041, 0,70 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Birznieki 1”, kad. 3250 0040420, 1,5 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Aizvēji”, kad. 3250 0040217, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Platausīši 3”, kad. 3250 0030203, 1,0 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Āres”, kad. 3250 0040317, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Vīgrieži”, kad. 3250 0020108, 0,5 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals„Vecozoliņi”, kad. 3250 0040256, 1,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Vairogi 1”, kad. 3250 0040278, 2,0 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Uzbērums”, kad. 3250 0020059, 0,5 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Daļu zemes gabala „Upīša pļava”, kad. 3250 0040222, 0,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Tērces 1”, kad. 3250 0040174, 0,2 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Sildegas”, kad. 3250 0040445, 0,34 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Rudzīši”, kad. 3250 0040316, 1,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. . Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Pujas”, kad. 3250 0040401, 0,7 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Pie dzelzceļa”, kad. 3250 0040273, 0,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Māršavas”, kad. 3250 0020063, 0,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Madaras 1”, kad. 3250 0040162, 1,00 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Klinģeri”, kad. 3250 004068, , 1,34 ha, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Grīvas”, kad. 3250 0040421, 1,01 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Frēzijas”, kad. 3250 004 0422, 0,23 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Kamenes”, kad. 3250 0090037, 0,67 ha, lauksaimnieciskai darbībaiDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Cerībiņas”, kad. 3250 007 0058, 0,5 ha, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
daļa zemes gabala"Silmalas" , 6 ha platībā lauksaimnieciskai dabībaiStaburaga pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Staburaga pagasta pārvaldē