Iznomājamie pašvaldības nekustamie īpašumi

NosaukumsPagastsPiezīmes
NosaukumsPagastsPiezīmes
nekustamais īpašums Jaunā iela 29B, platība 0,1984 ha, kad.nr. 32070020782JaunjelgavaSīkāku informāciju iespējams saņemt Jaunjelgavas novada domes administrācijā
nekustamais īpašums Sodrēji, platība 3,49 ha, kad. nr. 32780070179 Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
nekustamā īpašuma "Rijnieki 1" zemes vienība 9,58 ha platībā, kadastra nr. 3250 004 0259Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
daļa no nekustamā īpašuma "Tīsi " zemes , 2,0 ha platībā, kad. nr. 32780070044 Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
"Rūteri", kadastra apzīmējums 3286 004 0088, 2,5 haSunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Pirts ēka Jēkabpils ielā 3. Nomai tiek piedāvāti 200 m2 komercdarbības veikšanai pirts ēkā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0464 001-02, kopējā platību 371,5 m2 (trīs simti septiņdesmit viens komats pieci kvadrātmetri). JaunjelgavaSīkāku informāciju iespējams saņemt Jaunjelgavas novada domē
Orļi, kadastra apzīmējums 3286 004 0125, 0,7 ha platībāSunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Dzilnas, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0095, 3,9 ha platībāSunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
"Strautiņi" , zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3250 007 0144 daļa 1,3 ha platībā,Daudzeses pagastāSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Putrēnu ferma, kadastra apzīmējums 32500070077, platība 3,9 ha, atrodas būveDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Bebri, kadastra apzīmējums 32500040171, platība 0,4 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kūtiņas, kadastra apzīmējums 3250 004 0260, platība 8,5054/5,9596 l/s. no tā 3,2788 ha iznomātaDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Jaunais krogs, kadastra apzīmējums 3286 002 0217, platība 2,0 ha. No 01.06.2017.Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
"Bez adreses", kadastra apzīmējums 32860050060, 6,66 ha Sunākstes pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Sunākstes pagasta pārvaldē
Raudas, kadastra apzīmējums 3250 004 0440 - 0,3100 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Garozas, kadastra apzīmējums 3250 004 0439 - 0,5 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Efejas, kadastra apzīmējums 32500040438 -0,6 haDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Straumes-2, kadastra apzīmējums 32500040261- 1,5 ha Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Kalniņi, kadastra apzīmējums 32500040438-0,6 ha.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Nedzīvojamā telpa (telpa Nr. 71) Liepu ielā Nr. 23, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 19.2 m2, uzņēmējdarbības veikšanai.Jaunjelgavas pilsētaSīkāku informāciju iespējams saņemt pie pašvaldības izpilddirektora
Telpas saimnieciskās darbības veikšanai, Jelgavas 32, 2.stāvs, telpa nr. 18 (10,4 kv./m) un nr. 19 (4,3 kv./m) Jaunjelgavas pilsētaSīkāku informāciju iespējams saņemt pie pašvaldības izpilddirektora
Mazosāni, kad.nr. 3278 008 0060 0.45 ha platībā Seces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Mazosāni, kad.nr. 3278 008 0058 0.60 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Daļa no zemes gabala "Zeltiņi", kad. 32780090144, 0,30 ha platībāSeces pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Seces pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Birznieki 1”, kad. 3250 0040420, 1,5 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabalu „Aizvēji”, kad. 3250 0040217, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Platausīši 3”, kad. 3250 0030203, 1,0 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Āres”, kad. 3250 0040317, 0,3 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals„Vecozoliņi”, kad. 3250 0040256, 1,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Vairogi 1”, kad. 3250 0040278, 2,0 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Uzbērums”, kad. 3250 0020059, 0,5 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Daļu zemes gabala „Upīša pļava”, kad. 3250 0040222, 0,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Sildegas”, kad. 3250 0040445, 0,34 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Rudzīši”, kad. 3250 0040316, 1,4 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai. . Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Pujas”, kad. 3250 0040401, 0,7 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Pie dzelzceļa”, kad. 3250 0040273, 0,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Māršavas”, kad. 3250 0020063, 0,8 ha platībā, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Klinģeri”, kad. 3250 004068, , 1,34 ha, lauksaimnieciskai darbībai. Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Grīvas”, kad. 3250 0040421, 1,01 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Frēzijas”, kad. 3250 004 0422, 0,23 ha, lauksaimnieciskai darbībai.Daudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
Zemes gabals „Kamenes”, kad. 3250 0090037, 0,67 ha, lauksaimnieciskai darbībaiDaudzeses pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Daudzeses pagasta pārvaldē
daļa zemes gabala"Silmalas" , 6 ha platībā lauksaimnieciskai dabībaiStaburaga pagastsSīkāku informāciju iespējams saņemt Staburaga pagasta pārvaldē