Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsAmats
Nr.p.k.Vārds, uzvārdsAmats
1Aigars StuglisKomisijas priekšsēdētājs
2Uģis Rubeniskomisijas loceklis
3Ingrīda Ielejakomisijas locekle
4Saulcerīte Blūzmanekomisijas locekle
5Grigorijs Popenkovskomisijas loceklis
6Oskars Ezerosiskomisijas loceklis