Saistošo noteikumu projekti

NosaukumsSkatīt
NosaukumsSkatīt
Saistošo noteikumu Nr. 4/2016 "Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus"Paskaidrojuma raksts Saistošo noteikumu projekts