Nolikumi

NosaukumsSkatīt
Jaunjelgavas novada domes Administratīvās komisijas nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikumsNolikums
Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jaunjelgavas novada pašvaldībā - nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumsNolikums (konsolidēts uz 31.01.2019.)
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Sunākstes dienas centrs bērniem un ģimenēm” nolikums Nolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Seces dienas centrs bērniem un ģimenēm" nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Daudzevas dienas centrs bērniem un ģimenēm" nolikumsNolikums
Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta struktūrvienība „Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centrs” nolikums Nolikums
Aizkraukles apriņķa vokālo ansambļu skates nolikums Nolikums
Jaunjelgavas novada domes Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas NOLIKUMS Nolikums
Jaunjelgavas novada pašvaldības pilnvaroto personu – vides inspektoru darbības NOLIKUMS Nolikums
Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS 26.10.2017. Grozījumi Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMĀ Nolikums Grozījumi
Nolikums “Par dzīvojamo māju vecāko”Nolikums Līgums ar mājas vecāko
Nolikums par kavējuma naudas aprēķināšanuSkatīt
Jaunjelgavas vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumiSkatīt
Sociālā dienesta nolikums (konsolidēts uz 30.09.2015.)Skatīt
Komunālās nodaļas reglamentsSkatīt
BĒRNU UN JAUNIEŠU LIETU STARPINSTITUCIONĀLĀS KOMISIJAS NOLIKUMSSkatīt
DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI TIESISKUMA UZRAUDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS Skatīt
Grozījumi Administrācijas nolikumā 25.09.2014Skatīt
Grozījumi Bāriņtiesas nolikumā 25.09.2014.Skatīt
Nolikums "Par apbalvojumiem" Skatīt
Nolikums "PAR STABURAGA PAGASTA APBALVOJUMU ‘’ STABURAGA PAGASTA GODA PILSONIS ‘’" Nolikums par apbalvojumu "Staburaga pagasta goda pilsonis"
Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 2015.gada 29.decembra grozījumi - konsolidētā versija 2018.gada 1.februāra grozījumi 2019.gada 27.jūnija grozījumi
Jaunjelgavas Dienas Centra nolikumsSkatīt
Jaunjelgavas novada Tūrisma informācijas punkta nolikumsSkatīt
Sociālā dienesta nolikumsSkatīt
Nolikums "Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Jaunjelgavas vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamajiem"Skatīt
Jaunjelgavas vidusskolas nolikumsSkatīt
Revīzijas komisijas nolikumsSkatīt
Attīstības un projektu nodaļas nolikumsSkatīt
Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumsSkatīt
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumsSkatīt
Civilās aizsardzības komisijas nolikums (konsolidēts)Skatīt
Arhīva nolikumsSkatīt
Daudzeses PII "Čiekuriņš" nolikumsSkatīt
Jaunjelgavas PII "Atvasīte" nolikumsSkatīt
Seces pagasta PII "Vasariņa" nolikumsSkatīt
Staburaga pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Sunākstes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Daudzeses pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Seces pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Sērenes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Novada administrācijas nolikumsSkatīt
Pašvaldības nolikums (aktuālā redakcija)Skatīt Grozījumi 24.01.2019. - Skatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other