16.maijā notiks Jaunjelgavas novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

2019. gada 16. maijā plkst. 12.00 Jaunjelgavas novada domes (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 16. maijā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Līdz 16. maijam 18 gadīgi jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļojumiem pa Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti, kuram 1. jūlijā būs pilni 18 gadi, izmantot Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu DiscoverEU. Tā ļaus aptuveni 20 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt ceļošanas pasi un apceļot Eiropu jau šogad, laika posmā no 1. augusta līdz nākamā gada 31. janvārim.

 No Latvijas bezmaksas ceļošanas iespējas pa Eiropu saņems 76 jaunieši.

 Šī Eiropas Savienības iniciatīva piedāvā jauniešiem baudīt pārvietošanās brīvību, labāk izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību, iegūt jaunus draugus un galu galā – iepazīt arī sevi, neformāli gūstot dzīves pieredzi un paplašinot redzesloku.

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļos, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā”.

29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļos, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinēsim nu jau 7. Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā”.

Svinības sāksies jau plkst. 14.00 pie Ābeļu pamatskolas, kur norisināsies Sēlijas novadu apvienības Mākslinieku plenērs un Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde. Vienlaicīgi plkst. 14.00 Ābeļu pagasta “Jaunzemju” mājās tiks godināts novadnieks – rakstnieks Jānis Akuraters ar piemiņas mirkli “Tur zinu tevi, zeme senā”.

Plkst. 15.00 pie Ābeļu skolas – amatnieku un mājražotāju tirgus atklāšana.

No plkst. 15.00 stadionā pie Ābeļu skolas Sēlijas novadu apvienības amatierkolektīvi un viesi no Lietuvas uzstāsies ar dažādām radošajām programmām.

Plkst. 19.15 pūtēju orķestri aicinās uz Dižkoncertu Ābeļu pagasta brīvdabas estrādē pie Daugavas.

Plkst. 20.00 svētku gājiens un Dižkoncerts “Sēlija rotā Daugavas krastus”. Piedalās mākslinieki un amatierkolektīvi no visiem Sēlijas novadiem.

Plkst. 23.00 dāvana svētku apmeklētājiem un dalībniekiem – “Daugavas ūdeņos rotājos”.

No plkst. 23.30 svētku zaļumballe. Spēlēs kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Ieeja svētku pasākumos – bez maksas.

Svētkus organizē Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemgales Plānošanas reģions un AS “Latvijas Valsts meži”, atbalsta un piedalās Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krustpils, Neretas, Salas, Viesītes novadu pašvaldības.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti svētku dalībnieku pašvaldību mājaslapās, informatīvajos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Jaunjelgavas novada dome izsludina nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Jaunjelgavas novada dome izsludina sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles:

  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Dalbju ferma”, kadastra apzīmējums 3278 009 0143, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Vecie Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 3278 006 0137, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- “Jaunie Upenieki”, kadastra apzīmējums 3278 011 0144, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI

 

Tiek izsolītas nekustamā īpašuma nomas tiesības

Jaunjelgavas novada dome izsludina sekojošu nekustamo īpašu zemes nomas tiesību izsoles:

Izsoles priekšmetsDokumenti
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ”ĶEITĀNA PURVS”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējums 3284 001 0182, 4,5 ha platībā, STABURAGA PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numurs 3278 005 0117, 4,16 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “SODRĒJI”, kadastra numurs 3278 007 0179, daļas 6,0 ha platībā, SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Izsoles nolikums

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ PIEEJAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM

  • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Dārziņi 3, kadastra apzīmējums 3207 002 2201 daļa 600 (seši simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Maijā Zemgalē pārbaudīs ugunsdrošību daudzdzīvokļu mājās  

Šī gada maija mēnesī Zemgalē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) veiks ugunsdrošības pārbaudes.

„Ugunsdrošību dzīvojamā sektorā veido ne tikai tas, kā katra atsevišķa dzīvokļa iemītnieki rūpējas par ugunsdrošību – uzstāda dūmu detektorus, ievēro piesardzību, lietojot atklātu liesmu utt., bet arī no tā, cik lielā mērā koplietošanas telpās tiek ievērotas ugunsdrošības prasības. Ja koplietošanas telpās izceļas ugunsgrēks, tas apdraud visus mājas iedzīvotājus, jo piedūmojuma dēļ iedzīvotāji var tikt iesprostoti savos mājokļos un tad palīdzēt izglābties var tikai ugunsdzēsēji glābēji,” skaidro VUGD Zemgales reģiona brigādes komandiera vietnieks kapteinis Raimonds Kudlis.

Ugunsdrošības pārbaudes izlases kārtā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās tiek veiktas katru gadu. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka visbiežāk daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu evakuācijas ceļos tiek izvietoti dažādi priekšmeti – bērnu ratiņi, mēbeles, puķupodi, netiek noslēgti bēniņi, pagrabtelpas un tehniskās telpas, nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija un veikta iedzīvotāju instruktāža, nav veikti elektroinstalāciju pretestības mērījumi u.c. pārkāpumi.

15.maijā – tradicionālais Ģimeņu dienas skrējiens Daudzevā

15.maijā – tradicionālais Ģimeņu dienas skrējiens apkārt Daudzevai. Pulcēšanās un reģistrācija plkst. 18.00 pie Pagastmājas.  Visi laipni aicināti!

18.maijā Staburaga saieta namā – dzejnieces Sarmas Upeslejas autorkoncerts “Krāj sauli sevī…”

18.maijā plkst. 13.00 Staburaga saieta namā – dzejnieces Sarmas Upeslejas autorkoncerts “Krāj sauli sevī…” kopā ar mūziķēm Anitu Stikāni, Diānu Austru Vaici un dziedošajiem kolektīviem. Pasākumu kuplinās arī Maijas Vegneres dzejas rindas.

10.maijā Sunākstes saieta namā – Mātes dienas koncerts

10.maijā plkst. 16.00 Sunākstes saieta namā – Mātes dienas koncerts “Saulīte silta, māmiņa mīļa”. Koncertu sniegs Sunākstes pagasta bērnu pašdarbības kolektīvi. Muzikālu sveicienu dāvās trubafona virtuozi Ēriks un Ziedonis.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other