Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka maija beigās plānots uzsākt Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu. Projekta “Dabas skaitīšanas” mērķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, to apjomu un kvalitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošana gan valsts, gan privātajās zemēs. Apsekošanu veiks eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā. Apsekošana turpināsies trīs gadus. Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem  (tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas uz to deklarētajām adresēm tiks izsūtītas informatīvas vēstules, lai informētu par aptuveno ekspertu apmeklējumu un eksperta atpazīšanas zīmēm. Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. To nosaka Latvijas Republikas likumdošanu  – Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.pants. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Santas Siliņas izstāde “Pieskārieni sievietes dvēselei” Secē

Seces pagasta kultūras namā līdz maija beigām apskatāma jaunās mākslinieces jaunjelgavietes Santas Siliņas izstāde “Pieskārieni sievietes dvēselei”.

Jaunjelgavas pensionāru padomes rokdarbu pulciņa darbu izstāde

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā līdz 27. maijam apskatāma Jaunjelgavas pensionāru padomes rokdarbu pulciņa darbu izstāde.

Tiek uzsākta projekta “Dieva auss” klausās Staburadzes stāstos”realizācija

Jaunjelgavas novada dome uzsāk projekta ”Dieva auss” klausās Staburadzes stāstos” realizāciju, kuram finansiālu atbalstu Zemgales kultūras programmas ietvaros 2215 eiro apmērā snieguši: VKKF, ZPR un AS Latvijas valsts meži.

2017.gada 20.maijā Vīgantes parka estrādē, Staburagā, notiks VII Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētki un tajos īpaši tiks izcelta Staburaga Dziesmu svētku tradīcija, sagaidot Latvijas 100-gadi.

Tautas mākslas svētkos tiks atklāta  vēsturiska  lielformāta fotogrāfiju izstāde „Staburaga Dziesmu svētki- Latvijas Dziesmusvētku tradīcijas sargātāji” ar 20 darbiem, kuros atspoguļoti Staburaga Dziesmu svētki no 1923.gada līdz mūsdienām, izmantojot senās fotogrāfijas no Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja „Kalna Ziedi” un Sēlijas iedzīvotāju personiskajiem arhīviem. Izstādes atklāšana tiks iekļauta Tautas mākslas svētku programmā, veidojot lielkoncerta scenogrāfiju uz Vīgantes parka estrādes.

Tā kā projekta ietvaros tiks iegādāti pieci mobilie izstāžu stendi, pēc Tautas mākslas svētkiem izstāde visa gada garumā apceļos mūsu novadu- tā tiks parādīta pagastu kultūras centros, skolās, kā arī pēc projekta noslēgšanās- citviet Latvijā.

 

 

20.maijā – Tautas mākslas svētki Staburagā

20.maijā visas dienas garumā mīļi aicināti baudīt VII Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētkus “Dieva auss klausās Staburadzes stāstos”!

  • plkst. 13.00 – foto “Dvēsele uz delnas” – teātru izrādīšanās, amatnieku un mājražotāju tirgus, spēles brīvā dabā un literātu apvienības “Dardedze” pasākums
  • plkst. 15.00 – foto “Cauri gadsimtiem” – Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības izstādes “Laika kaleidoskops” atklāšana. Vijas Gerhardes atmiņu stāsti
  • plkst. 16.00 – foto “Draugu burziņš” – folkloras kopas “Lauce”, popgrupu un VIA koncerts, kuģīša “Vīgante” ceļojumi
  • plkst. 17.00 – foto “Māmiņas un tēta acuraugs” – bērnu koncerts, piedalās PII “Vasariņa” un Cālis 2017 dalībnieki
  • plkst. 18.00 – dižkoncerts “Mazā bilžu rāmītī”, piedalās Uģis Roze un Jaunjelgavas novada Tautas mākslas kolektīvi
  • plkst. 21.00 – zaļumballe ar grupu “Hameleoni”.

Tiek realizēts projekts “Dieva auss klausās Staburadzes stāstos”, kuru atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Zemgales plānošanas reģions un “Latvijas valsts meži”.

12. maijā bezmaksas mācības esošajiem un potenciālajiem pārtikas produktu pārstrādātājiem

Aicinām  uz mācībām 12. maijā plkst 10.00 LLKC Aizkraukles birojā Aizkrauklē Bērzu ielā 7. Iesakām visiem, kuri vēlas nodarboties ar pārtikas pārstrādi vai jau ar to nodarbojas vai jebkuram interesentam.

Lektore – Sandra Muižniece Brasava (LLU), speciālists par iepakojumiem.

Uzzināsiet kādiem produktiem, kādi iepakojumi ir nekaitīgi, kādi ekonomiski izdevīgi. Kā arī jaunākās tehnoloģiskās iespējas iepakojumiem.

Ņemot vērā šo mācību dalībnieku intereses, tiks organizētas vēl 2 mācības mājražotājiem pārtikas produktu  pārstrādātājiem šā gada otrajā pusgadā.

Pārējās divās mācībās priekšroka dalībai būs pirmās dienas jeb 12. maija dalībniekiem.

Pieteikties pie SIA LLKC Aizkraukles nodaļas Kokneses novada LAK Inetas Sproģes telf. 26593210.

11.maijā notiks finanšu komitejas sēde

2017. gada 11. maijā plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

15.maijā Jaunjelgavā notiks ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija

Š.g. 15. maijā no plks. 13°° līdz 20°° tiks pārtraukta centralizētā  ūdens padeve Jaunjelgavas pilsētā.

Lai  pilsētā   nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, tiks veikta kārtējā dzeramā  ūdens rezervuāra un  ūdensvadu dezinfekcija un skalošana. Lūdzam sagatavot nepieciešamās ūdens rezerves.

Pēc ūdensvadu skalošanas īslaicīgi iespējams duļķains ūdens, tāpēc pārtikā lūdzam lietot tikai vārītu ūdeni.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Komunālā nodaļa

Baltā galdauta svētki Jaunjelgavā – 4.maijā

4.maijā plkst. 12.00 Jaunjelgavā, Vecpilsētas parkā – Baltā galdauta svētki – kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai, atceroties vēsturi, domājot par pilsētas un novada nākotni. Rakstīsim laimes vēlējumus Latvijai.

Jums dziedās popgrupa “Fridrihštate”, Jaunjelgavas vokālais ansamblis un dejos DK “Kodoliņš” un VPDK “Kodols”. Pēc pasākuma kultūras namā – Jaunjelgavas amatierteātra izrāde “Pusdūša”. Ieeja uz izrādi – 2 eur.

13. maijā Jaunjelgavā – pasākums “Dzīvo vesels”

Projekta  Nr. 9.2.4.2/16/I/022 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”  ietvaros Jaunjelgavā  13. maijā norisināsies pasākums “DZĪVO VESELS”. Pasākuma “DZĪVO VESELS” apmeklētājiem tiks piedāvāta plaša un daudzveidīga programma:

 

  • Plkst. 11:00 Jaunjelgavas bibliotēkā  – seminārs “Dosim sev iespēju dzīvot veselīgi” (semināru vadīs asoc. prof. Dace Baltiņa, Starptautiskā Viroterapijas centra medicīniskā direktore, Veselības ministrijas galvenā speciāliste onkoloģijā) ;
  • Plkst. 12:00 Jaunjelgavas kultūras namāBiodejas meistarklase (vadīs Anete Raikova un Diāna Stūrmane);
  • Plkst. 13:30-15:00 Jaunjelgavas kultūras namāRadošās darbnīcas (magnētiņu izgatavošana “EMOYI”, diega mākslas radīšana “STRING ART”.

IEEJA BEZ MAKSAS