18.janvārī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2018.gada 18. janvārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2018.gada 18. janvārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Sērenes pagasta pārvaldes kasē mainīts darba laiks

Sākot ar 18.01.2018. Sērenes pagasta pārvaldes kases darba laiks:

– pirmdiena:       8.00-12.00 13.00-18.00
– otrdiena:           8.00-12.00 13.00-17.00
– trešdiena:         8.00-12.00 13.00-17.00
– ceturtdiena:    8.00-12.00 13.00-16.00
– piektdiena       nestrādā

 

Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

2018.gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiks 17 Sēlijas „salās”, kurās tiks identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku  tūrisma produkta izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

„Dzīvo stāstu dienas” ietvaros katrā no salām notiks darbnīcas par iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, t. sk. gan uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resursu kartes.

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu (uz pilnvaru termiņu 5 gadi) personas:

1) kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2) kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas,
medicīnas vai tiesību zinātnēs vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga,
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurām ir B kategorijas autovadītāja apliecība;
6) kurām nav Bāriņtiesas likumā noteiktie amata ierobežojumi.

Otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs un iepriekšējā pieredze Bāriņtiesu darbā tiks uzskatītas par priekšrocību. Pieteikumus (pievienots iesniegums ar dzīves aprakstu (CV), izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijām, autovadītāja apliecības kopiju) jāiesniedz Jaunjelgavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, līdz 2018. gada 9. februārim plkst. 15: 00 , personīgi vai nosūtot pa pastu.
Papildu informācija pa tālruni 29122684.

27.janvārī Jaunjelgavas kultūras namā – akustiskā koncertprogramma “Esi man tā”

27.janvārī plkst. 17.00 Jaunjelgavas kultūras namā viesosies Iveta Baumane, Roberts Pētersons un perkusionists Viesturs Samts ar akustisko koncertprogrammu “Esi man tā”. Biļetes cena 3 Eur.

Sunākstes saieta namā – fotogrāfiju izstāde “Staburaga dziesmu svētki – Latvijas dziesmu svētku tradīcijas sargātāji”

No 16.līdz 26.janvārim Sunākstes saieta namā apskatāma fotogrāfiju izstāde “Staburaga dziesmu svētki – Latvijas dziesmu svētku tradīcijas sargātāji”.

19.janvārī Sunākstes saieta namā – dziesmots atpūtas vakars.

19.janvārī plkst. 21.00 Sunākstes saieta namā – dziesmots atpūtas vakars. Programmā karaoke un dejas kopā ar grupu “Laimīgs gadījums”. Līdzi jāņem groziņš, drosme un lustīgs pavadonis. Ieejas maksa – 2 Eur. Vietu pie galdiņa pieteikt pa tālruni 29283028.

1. februārī Sunākstes saieta namā Leļļu teātra “Tims” kocertuzvedums

2018. gada 1. februārī plkst. 15.00 Sunākstes saieta namā Leļļu teātra “Tims” kocertuzvedums “Notikumi virtuvē”.  Ieeja – brīva.

Daudzevā “Mamutu medības 2018”

Pieteikšanās ziemas piedzīvojumu sacīkstēm MAMUTU MEDĪBAS 2018

KAD? 10. -11. februārī

KUR? Daudzevā, Jaunjelgavas novadā

DALĪBA? Dalības maksa: 27.00 EUR vienai personai. Ja esi Jaunais Vanags: 20.00 EUR vienai personai.

KĀ PIETEIKTIES? Te ir saite un pieteikšanos: ej.uz/mamutu-medibam  Komandu var pieteikt līdz 4. februārim. Te ir saite uz sacensību nolikumu: ej.uz/mamuti-nolikums

Plašāka informācija pieejama šeit

 

20.janvārī – Staburaga pagasta amatierteātra 5 gadu jubilejas svinības

20.janvārī plkst. 19.00 Staburaga saieta namā – Staburaga pagasta amatierteātra “Pirmā prognoze” 5 gadu jubilejas svinības. Omulībai līdzi jāņem groziņš, uz deju aicinās “Marika un Druvis”. Visi mīļi aicināti un ļoti gaidīti!