Lekcija topošajiem vecākiem Jaunjelgavā

Sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas svētku nedēļā!

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā,ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv.
Ja tautas dziesma vien koros
Un dainu sējumos būs,
Tā čūska,kas jūrā maļ miltus,-
Tā čūska samals ar mūs.
Mums jātop par Valdemāriem,
Mums vajadzīgs Auseklis spožs,-
Par tautas likteni domāt
Nav sentiments atmirstošs.
Nē,cīņa nav galā,
Vien cīnītāji var rimt,
Un Lāčplēsim paaudzē katrā
Vajag no jauna dzimt.
/ Ārija Elksne /

Novembris ir īpašs mēnesis Latvijai un latviešu tautai – 11.novembrī mēs pieminējām pirms 100 gadiem Neatkarības cīņās kritušos, bet 18.novembrī svinēsim 101.Latvijas Valsts proklamēšanas gadskārtu.

Svētku mēnesī vēlu saglabāt ticību mūsu Valstij, mūsu tautai, tās garaspēkam un nemitīgai izaugsmei. Saules mūžu Latvijai!

Priecīgus svētkus vēlot,

Jaunjelgavas novada dome

14.novembrī tiek sasaukta ārkārtas domes sēde

Jaunjelgavas novada domes 2019. gada 14. novembra ārkārtas sēdes  DARBA KĀRTĪBA:

1. Par apbalvojumu piešķiršanu.
ZIŅO: G. Libeks
Lēmuma projekts pielikumā
2. Par priekšlikumu Sēlijas novada izveidošanai.
ZIŅO: G. Libeks
3. Par izdevumiem Sēlijas kalendāra izveidošanai.
ZIŅO: G. Libeks
4. Par Sēlijas novada apvienības interneta mājas lapu.
ZIŅO: G. Libeks

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

1. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Dārziņi 2” zemes vienības daļa 700 (septiņi simti) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2103, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

2. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Dārziņi 3” zemes vienības daļa 300 (trīs simti) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2201, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv 

3. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Mazdārziņi” zemes vienības daļa 750 (septiņi simti piecdesmit) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3280 002 0206, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

 

 

2019.gada novembrī piešķirtie Jaunjelgavas novada domes apbalvojumi

Turpinot iepriekš aizsākto tradīciju uz Valsts svētkiem apzināt aktīvākos novada iedzīvotājus un tos, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un ikdienas dzīvē, kā arī novada popularizēšanā, Valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā tiks pasniegti Jaunjelgavas novada apbalvojumi – Jaunjelgavas novada Goda pilsoņa tituls un goda zīmes, Goda raksti,  atzinības raksti, un pateicības.
Pašvaldības apbalvojumi saskaņā ar nolikumu tiek piešķirti personām, kuras veicina Jaunjelgavas novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu novada kultūras, izglītības jomās un sabiedriskajā darbībā.

Apbalvošanas komisija pieņēmusi lēmumu:
1. ar Jaunjelgavas novada domes “Atzinības rakstu” apbalvot:

 • Sarmīti Vinduli – Sunākstes pagasta pamatskolas pavāri;
 • Edgaru Nāburgu – Komunālās nodaļas NAI operatoru;
 • Vairu Lejnieci – Jaunjelgavas Kultūras veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāju;
 • Vitu Mamedovu – Jaunjelgavas vidusskolas pedagoga palīgu;
 • Anitu Tumani – Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju;
 • Aiju Cakuli – Jaunjelgavas vidusskolas tehniskā darbinieci;
 • Vizmu Lodziņu – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Dzintaru Kazakeviču – Seces pagasta iedzīvotāju-zemnieku;
 • Oskaru Dālderi – Staburaga pagasta zs “Virsaiši” īpašnieku;
 • Reini Mincānu – Seces pagasta zs “Karogi” īpašnieku;
 • Evitu Vēveri – Seces pagasta iedzīvotāju;
 • Madaru Vēveri – Seces pagasta iedzīvotāju;
 • Arnoldu Ozoliņu – Seces pagasta iedzīvotāju, zemnieku;
 • Kristīni Kalēju – “Radu tirgus” izveidotāju, sociālo uzņēmēju;
 • Pēteri Vinduli – Staburaga pagasta iedzīvotāju;
 • Pēteri Grūbi – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Gatis Spūlis – Sērenes pagasta iedzīvotāju;
 • Jāni Jubasu – Sērenes pagasta iedzīvotāju.

2. izteikt Jaunjelgavas novada domes “Pateicību”: 

 • Maijai Vegnerei – Staburaga pagasta iedzīvotājai;
 • Inārai Ozoliņai – Daudzeses pagasta iedzīvotājai;
 • Silvijai Strodei – Daudzeses pagasta PII “Čiekuriņš” pavārei;
 • Albertam Aršauskim – Jaunjelgavas vidusskolas autobusa šoferim;

3piešķirt apbalvojumu “Jaunjelgavas novada Goda pilsonis”.

 • Jadvigu Bakuti – ģimenes ārstes G.Kociņas privātprakses ārsta palīgu;
 • Vandu Censoni – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Ainu Ķīsi – Staburaga pagasta pārvaldes vadītāju;
 • Ināru Vītolu – Sunākstes pagasta pārvaldes vadītāju;
 • Teklu Čipu-Ziemeli – ģimenes ārsta palīgu;
 • Ilzi Sarmu – ilggadējai ģimenes ārsti, Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Gundaru Stahovski – iepriekšējo Jaunjelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju, Birzgales pagasta iedzīvotāju.

4. piešķirt apbalvojumu Jaunjelgavas novada domes sēdē – apbalvojumam “Goda raksts”

 • Maiju Otto – Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju;
 • Valentīnu Rimari – ilggadēju Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju, Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Raisu Bataragu – Jaunjelgavas PII “Atvasīte” vadītāja;
 • SIA “BVR” – Jaunjelgavas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu;
 • Valiju Lucāni – Daudzeses pagasta bibliotēkas vadītāju.

Informācija par domes sēdē apstiprinātajiem apbalvojumiem tiks papildināta šajā rakstā pēc domes sēdes.

Sveiciens Lāčplēša dienā!

Brīvībai dzimu,
Par brīvību kritu.
Lai brīvību bauda,
Kam likten’s to lēmis!

Paldies tiem, kas pirms 100 gadiem izkaroja mums brīvību. Novērtēsim un turēsim mūžīgā piemiņā!
Sveiciens Lāčplēša dienā!

14.novembrī notiks domes pastāvīgo komiteju sēdes

2019. gada 14.novembrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centra zālē (Oškalna ielā 6) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 14.novembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centra zālē (Oškalna ielā 6) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

 

 

 

17.novembrī notiks Valsts svētku svinīgais pasākums Jaunjelgavā

VUGD 2.decembrī organizē konsultāciju dienu par dūmu detektoriem

2.decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.

Tuvojoties 2020.gada 1.janvārim, kad visi mājokļi obligāti būs jāaprīko ar dūmu detektoriem, VUGD nodarbinātie no iedzīvotājiem saņem arvien vairāk jautājumus par dūmu detektoriem, piemēram: Kāpēc man tas vajadzīgs? Kur iegādāties? Kā uzstādīt? Cik detektori man ir nepieciešami? Vai detektors obligātu jāuzstāda uz griestiem? Cik ilgi tas ir derīgs? Tāpēc 2.decembrī no plkst. 14.30 līdz 18.30 visiem interesentiem tiks sniegta iespēja saņemt konsultāciju klātienē. Papildus, iedzīvotājiem tiks izdalīti arī informatīvie materiāli un nodemonstrēta dūmu detektora darbība.

Austo jostu izstāde Jaunjelgavas bibliotēkā

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other