Jaunjelgavā notiks starptautiska Bībeles skola

No 8. līdz 13.augustam Jaunjelgavā notiks ikgadējā starptautiskā Bībeles skola, kuru rīko Jaunjelgavas Luterāņu draudze. Sīkāku informāciju var iegūtu pa tālruni 29542767 vai e-pastā – margsa@inbox.lv .

12.augustā Staburagā – tradicionālie novada ģimeņu un darbinieku sporta svētki

12.augustā  plkst.11.00 Vīgantes parka pludmalē, Jaunjelgavas novada ģimeņu un pašvaldību darbinieku SPORTA SVĒTKI.

Aicināti visu vecumu  aktīvas , jautras un aizraujošas atpūtas cienītāji!

Programmā:

Zemes nomas tiesību izsole īpašumam “Vīgrieži” Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Vīgrieži” ar kadastra numuru 3250 002 0108, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3250 002 00108, 0,5 ha platībā,  Daudzeses  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Zemes nomas tiesību izsole īpašumam “Vīgrieži 1” Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Vīgrieži 1” ar kadastra numuru 3250 002 0112, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3250 002 0112, 2,62 ha platībā,  Daudzeses  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Staburaga bibliotēkā apskatāma jauna foto izstāde

No 31.jūlija līdz 1.septembrim Staburaga pagasta bibliotēkā apskatāma Agitas Blauas fotoizstāde “Kustoņi”. Visi mīļi gaidīti!

Kapusvētki Jaunjelgavas un Totēnu kapos

Kapusvētki ar luterāņu mācītāju notiks 6.augustā:

  • plkst. 13.00 – Jaunjelgavas kapos
  • plkst. 15.00 – Totēnu kapos

Kalpos mācītājs Rolands Eimanis.

Tiek izsludināta Jaunjelgavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšana

Jaunjelgavas novada dome izsludina Jaunjelgavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. Kandidātu pietikšanas termiņš līdz 2017. gada 11. augusta plkst. 15.00.

Pieteikuma veidlapas un kandidāta rakstveida paziņojums ir jāiesniedz Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 1. stāvā).

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam:

Daudzevā atklāts Mazbānīša informācijas stends

26.jūlijā Daudzevas topošajā Mazbānīša parkā atklāts pirmais parka elements – Mazbānīša informācijas stends un arī izklaides vieta bērniem un jauniešiem, piedāvājot vairākas lielformāta spēles. Turpmāk parka teritorijā varēs ne tikai atpūsties “ligzdas” šūpolēs, bet arī spēlēt jengu, domino, dambreti un lekt “klasītes”.

Vasaras skoliņa mazpulcēniem un mūziķiem jau trešo vasaru aicina tikties Secē

Vasaras skoliņa mazpulcēniem un mūziķiem jau trešo vasaru aicina tikties Secē …

“ Rotāsim Sēliju kopā ! ”

Aicinām arī Tevi piedalīties 14., 15., 16. augustā Seces pagasta kultūras namā.

Tev būs iespēja :

11.augustā Jaunjelgavas kultūras nama pagalmiņā – piedzīvojumu komēdija “Ātrie igauņu puiši”

11..augustā plkst. 21.00 Jaunjelgavas kultūras nama pagalmiņā piedzīvojumu komēdija  “ĀTRIE IGAUŅU PUIŠI”. Ieejas maksa EUR 2,00