17.novembrī – Valsts svētkiem veltīts svinīgais pasākums Jaunjelgavā

17.novembrī plkst. 19.00 Jaunjelgavas kultūras namā notiks Valsts svētkiem veltīts svinīgs koncerts “Saules zīmes Latvijai”. Pasākuma laikā tiks pasniegti Jaunjelgavas novada domes apbalvojumi. Piedalās tautas mākslas kolektīvi no Seces, Sunākstes, Staburaga un Jaunjelgavas. Pēc koncerta balle, spēlē grupa “Laimīgs gadījums”. Galdiņus lūdz pieteikt līdz 15.11.2017. Ieeja – bez maksas.

Aicina uz sabiedrisko apspriedi par deinstitucionalizācijas plāna ieviešanu

14.11.2017 plkst.10.00, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, apspriežu zālē, notiks Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.
Uz sarunu laipni aicināti Aizkraukles, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru novadu iedzīvotāji, pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji.

Pašvaldības iepazīst ģeotermālā siltuma priekšrocības

Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju un Somiju Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību pārstāvji iepazinušies ar ģeotermālā siltuma priekšrocībām.
Pateicoties ZPR īstenotajam projektam “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” vairākos braucienos kopā 16 Zemgales pašvaldību pārstāvjiem rasta iespēja tuvējās kaimiņvalstīs izzināt atsevišķu enerģētikas nozaru nianses un pielietošanas pozitīvos un negatīvos aspektus.

Jaunjelgavas bērnudārzs“Atvasīte” uzvarējis IF Drošības fonda projektu konkursā

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” iesniegtais projekts ir kļuvis par If Drošības fonda projektu konkursa uzvarētāju, tādējādi bērnudārzs iegūs līdzekļus jaunu ieejas vārtu uzstādīšanai.  

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”, kurā šobrīd mācās 102 bērni, vēlas uzlabot apkārtējās vides drošību, tāpēc iestādei nepieciešami jauni vārti. Šobrīd ieiešana iestādes teritorijā notiek pa lieliem vārtiem, kas ir ne tikai lieli un smagi, tādējādi grūti atverami vecākiem, bet tos izmanto arī saimniecības transportam. Par If Drošības fonda projektu konkursā iegūtajiem līdzekļiem iestāde veiks veco vārtu pārbūvi, izbūvējot jaunus – drošākus un ērtākus lielos saimniecības vārtus, kā arī blakus lielajiem vārtiem ierīkot drošus, ērtus, pilnvērtīgus mazos vārtus.

Daudzevas amatierteātra izrāde – luga “Atraitnes vīrs”

24.novembrī plkst. 19.00 Daudzevas saieta namā – Daudzevas amatierteātra izrāde, A.Upīts “Atraitnes vīrs”. Režisore Inguna Strazdiņa. Ieeja – bez maksas.

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma Latvijas dzimšanas dienai veltīta literatūras izstāde. 

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā apskatāma Latvijas dzimšanas dienai veltīta literatūras izstāde.

Seces pagasta amatierteātra “DŪDENĪŠI” izrāde Sunākstes saieta namā

10.novembrī plkst.18.30 Sunākstes saieta namā – Seces pagasta amatierteātra “DŪDENĪŠI” izrāde, A.Niedzviedzis “Labi iet!”, režisore Astrīda Mencendorfa. Ieeja – bez maksas.

Valsts svētku pasākums Sunākstē

2017.gada 16.novembrī plkst. 19.00 Sunākstes saieta namā – koncerts “Daudz laimes, Latvija!”. Piedalās Sunākstes pamatskolas un saieta nama bērnu un pieaugušo pašdarbības kolektīvi, Daudzeses pagasta sieviešu koris “Daudzeva” un dāmu deju kolektīvs “Kvēlziedes”.

‘’Saulstariņu’’ jaunā sezona skan jaunās skaņās

Seces muzikālo bērnu 2017./18.m.g.  sezona ir sākusies ‘’pilnīgi jaunās skaņās”. Kā saka Seces kultūras nama vadītāja Astrīda Mencendorfa: “Ir notikusi paaudžu maiņa- gan bērnu, gan jauniešu popgrupās’’.  Pirmajā mirklī šķiet, ka Secē dziedošo bērnu nav nemaz tik daudz, taču šis mācību gads  Seces kultūras nama muzikālajā dzīvē atvēris ļoti skaistu, jaunu lappusi, jo necerēti daudz ir jauno dziedātāju!  Bērnu popgrupā ar šo mācību gadu dzied 9 dalībnieki- Vizma Lazdauska, Eva Mincāne, Džeina Tropa, Loreta Šēmīte, Aleksis Ivanovs, Linards Stāmurs, Viktorija Atāla, Matīss Kazakevičs, Alise Grudinska. Jauniešu popgrupā ir 8 jaunie dziedātāji- Ērika Tropa, Elīna Stāmure, Samanta Valdheima, Alvīne Klāra Ledvika, Samanta Brokāne, Undīne Bētere, Danete Avotiņa un Ēvalds Trops. Esmu ļoti priecīga, ka jauniešu popgrupas jaunais sastāvs ir dubultojies, un mūsu pulkā ir muzikāli atraktīvais dziedātājs Ēvalds!   

Valsts svētkiem veltīts pasākums Secē

18.novembrī plkst. 19.00 Seces kultūras namā – Latvijas Valsts svētkiem veltīts pasākums “Tie ir vārdi un dziesmas no manas tautas”. Koncertā piedalās:

  • Jaunjelgavas novada jauktais koris “Vīgante” (D. A. Vaice, A. Cinkmane),
  • VIA Sece un ģitārspēles pulciņš (A.Zemnieks), PII Vasariņa (I.Miķēna),
  • Deju grupa “Balzams dvēselei” (V.Lavrenoviča),
  • Staburaga vokālais ansamblis “MiLaRe” (D.A.Vaice),
  • dejotāji Valērija Mihoļaškina un Ermīns Bankovskis,
  • soliste Vizma Lazdauska.

Programmā arī:

  • Jaunjelgavas novada domes Atzinības rakstu pasniegšana
  • Svētku balle kopā ar mūziķiem “Kristīne un Alvis”.