Neretā tikās Sēlijas novadu apvienības biedri

1.martā Neretā notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce, kurā tikās Neretas, Viesītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novadu priekšsēdētāji. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājam, kopš ievēlēšanas amatā 2019.gada 15.janvārī.

SNA biedri pārrunāja gatavošanos Sēlijas Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, ka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde aktīvi strādā pie pasākuma organizēšanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, kas to vadīs un kā noritēs organizatoriskie procesi. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis rosināja pārējos biedrus padomāt par Sēlijas Gada cilvēka izraudzīšanos un godināšanu. Sēlijas novadu domju priekšsēdētāji vienojās, ka vēl ir  jāprecizē detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās process notiks.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

22.martā Jaunjelgavas novada kultūras namā jaunā filma “KLASES SALIDOJUMS”. 

22.martā plkst.19.00 Jaunjelgavas novada kultūras namā jaunā filma “KLASES SALIDOJUMS”.
Komēdija “Klases salidojums” stāsta par trīs vīru draudzību, kas dibināta skolas solā un izturējusi teju pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties! Režisors Andrejs Ēķis. Galvenajās lomās: Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis, Imants Strads. Filmā piedalās: Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Meiers  un citi.

Ieejas maksa EUR 3,-

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME ORGANIZĒ UN RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Tiek rīkotas 6 Jaunjelgavas novada domei piederošu nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Mucenieki”, kadastra numurs 3250 003 0208, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 31,50 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

14.martā notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēdes sākums 2019. gada 14. martā plkst. 12.00 Jaunjelgavas vidusskolas ēkā, jaunās bibliotēkas telpu apskate un tad turpinājums domes ēkā sēžu zālē.
Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde 2019. gada 14. martā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā.

2019. gada 14. martā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, 2. stāvs) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgā komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

23.martā  Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti pasākumi

23.martā  Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti pasākumi:

  • plkst. 15.30 – ziedu nolikšana stacijas laukumā pie piemiņas akmens
  • plkst. 16.00 – saieta namā – koncerts “Mūsu ceļš”. Piedalās Daudzeses pagasta sieviešu koris “Daudzeva”, Latvijas meža darbinieku vīru koris “Silvicola”, Kokneses k.n. sieviešu koris “Anima”, Dobeles k.n. vokālais ansamblis “Volante”.

Visi laipni aicināti, ieeja bez maksas.

 

Aicina piedalīties grāmatu padošanas ķēdē, pārceļot Jaunjelgavas bibliotēku

Sakarā ar Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas pārcelšanos uz jaunajām mājām skolas telpās, ļoti gaidīsim arī Tavu palīdzību grāmatu padošanas ķēdē 18.martā plkst. 14.00

(no Jelgavas ielas 31 uz Uzvaras ielu 1).

Pēc kopīga darba ap plkst.16.00 noslēgums Liepu parkā.   Tel.nr. uzziņām 65152188.  Jautājumi?  Neskaidrības? Zvani!

Te ir darbs: vakance – būvstrādnieks

Jaunjelgavas novada domes Komunālajā nodaļā vajadzīgs Būvstrādnieks.

Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 750 EUR.

Darbs Jaunjelgavas pilsētā Komunālās nodaļas apkalpojamos objektos.

Tālrunis papildus informācijai – 26658222

8.martā Jaunjelgavas vidusskolā notiks tradicionālais sarīkojums senioriem “NO SIRDS UZ SIRDI”

“NO SIRDS UZ SIRDI” tradicionālais sarīkojums senioriem ikvienai omei un opim notiks Jaunjelgavas vidusskolā. Tiekamies 2019. gada 8. martā plkst. 1300 .
Pēc koncerta saviesīga pēcpusdienas tēja!

16.martā Staburaga zemes modinātāju pasākums

16.martā plkst. 19.00 Staburaga saieta namā – Staburaga zemes modinātāju pasākums. Programmā:

  • atmiņas par zemkopju tradīcijām un seno lietu izstādes veidošana
  • mājražojumu prezentācija un degustācija
  • čaklo rokdarbnieču darinājumu izstāde
  • Staburaga un Seces amatiermākslas kolektīvu koncerts

Noslēgumā balle kopā ar grupu “Starpbrīdis”. Līdzi jāņem groziņš.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other