Komandītsabiedrība “Euro Concord A”

Jaunjelgavas novadā atkritumu izvešanu nodrošina komandītsabiedrība “Euro Concord A”.

Kontaktinformācija:

  • Juridiskā adrese: Jēkabpils iela 2-4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads,LV-5134
  • Pasta adrese: Pērses iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134
  • E-pasts: euroconcorda@inbox.lv
  • Tālrunis: 651-23042
  • Reģistrācijas Nr: 45403024302

 

Pieejamie atkritumu konteineru tilpumi :

  • 1,1 m3 (metāla) (viena atkritumu izvešanas reize 14.91 EUR ieskaitot PVN)
  • 0,77 m3  ( plastmasas) (viena atkritumu izvešanas reize 10.44 EUR ieskaitot PVN)
  • 0,66 m3   (plastmasas) (viena atkritumu izvešanas reize 8.94 EUR ieskaitot PVN)
  • 0,24 m3   (plastmasas) (viena atkritumu izvešanas reize 3.25 EUR ieskaitot PVN)

 Nešķirotu  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir 13.55 EUR /m3  ieskaitot PVN.

Konteineru atrašanās vieta

SSA izvešanas diena

SSA konteineru izvešanas biežums 

Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju

Mēneša trešdienas

1 x nedēļā

2 x mēnesī

1 x mēnesī

Sērenes pagasts

Mēneša pirmdienas vai piektdienas

1 x nedēļā

2 x mēnesī

1 x mēnesī

Seces pagasts

Mēneša piektdienas

( pēc grafika)

1 x nedēļā

2 x mēnesī

1 x mēnesī

Staburaga pagasts

Mēneša piektdienas

( pēc grafika)

1 x mēnesī

2 x mēnesī

(vasaras sezona)

Sunākstes pagasts

Mēneša ceturtdienas

( pēc grafika)

1 x mēnesī

2 x mēnesī

Daudzeses pagasts

Mēneša ceturtdienas

( pēc grafika)

1 x mēnesī

2 x mēnesī

 Piedāvājam arī būvniecības, lielgabarīta un būvju nojaukšanas atkritumu izvešanu ar 8 m3 un 10 m konteineriem (Cena ir atkarīga no pārvadāšanas apjomaattāluma un regularitātes)