Sociālais dienests

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Sociālā dienesta vadītāja ir Evija Elksne.

Adrese un kontakti:

Oškalna iela 3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads

Tālr./fax: 65133653

Sociālā dienesta vadītāja: Evija Elksne

Tālr.: 65133653; 26954793
evija.elksne@jaunjelgava.lv e-pasts

SACK “Vīgante” vadītāja –  Vivita Jasmane, t. 28680618

Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta speciālistu pieņemšanas laiki un klientu pieņemšanas laiki:

Amats Vārds, uzvārds. kontakttālrunis Pieņemšanas vieta, adrese, kontakttālrunis Pieņemšanas laiks
Sociālā dienesta vadītāja Evija Elksne

 

Jaunjelgavā,

Sociālajā dienestā,

Oškalna ielā 3a

mob. 26954793,

tel. 65133653

Pirmdiena: 13.00. – 15.00.

Ceturtdiena: 08.00. – 12.00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem Lelde Ķimse

 

Jaunjelgavā,

Sociālajā dienestā,

Oškalna ielā 3a

mob. 27020336,

tel. 65133653

Pirmdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.30.

Otrdiena: 13.00. – 17.00.

Ceturtdien: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Sociālā darbiniece Maruta Smalča

 

 

Jaunjelgavā,

Sociālajā dienestā,

Oškalna ielā 3a

mob. 27820087,

tel. 65133653

Pirmdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.30.

Otrdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Ceturtdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Sērenē,

„Zvaniņš” Sērenes pagastā

mob. 27820087,

tel. 65122698

Trešdiena: 09.00.-12.00, 13.00.-17.00.

 

Staburagā,

„Dainās”

Staburaga pagastā,

mob. 27820087,

tel. 65124763

Piektdiena: 12.00. – 15.00.
Sociālā darbiniece Elita Bružuka

 

Daudzeva,

Pagastmāja Daudzeses pagastā

tel. 65141232

Pirmdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.30.

Trešdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Ceturtdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Sociālā darbiniece Rita Vaša

 

Sece,

Pagastmāja, Seces pagastā

tel. 65124848

mob. 29396427

Pirmdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.30.

Trešdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Ceturtdiena: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Sociālā darbiniece Jana Petrova Sunākste,

„Palmās” Sunākstes pagastā

mob. 29100218

Otrdiena: 09.00 – 17.00

Trešdiena: 09.00-17.00

Psiholoģe Ruta Skrastiņa

 

Jaunjelgavas vidusskolā, Uzvaras ielā 1

 

Pirmdien: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Otrdien: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

Jaunjelgavā,

Sociālajā dienestā,

Oškalna ielā 3a

tel. 65133653

Ceturtdien: 08.00.-12.00, 13.00.-17.00.

 

Seces pamatskolā, Daudzevas Pagastmājā, SACK „Vīgante” Piektdien: 08.00.-12.00, 13.00.-16.00. (pēc grafika)

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other