Latvāņu ierobežošanas pasākumu plāns Jaunjelgavas novadā 2016. – 2020.gadam (aktuālā redakcija)

Latvāņu ierobežošanas pasākumu plāns Jaunjelgavas novadā 2016. – 2020.gadam (aktuālā redakcija)