Staburaga Saieta nams

Misija– īstenot Valsts kultūras politiku pagastā, veicināt iedzīvotāju saturīgu brīvā laika izmantošanu un nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Darbība– organizēt atpūtas, izklaides un kultūras pasākumus, popularizēt un veicināt iedzīvotāju radošo izpausmju un talantu attīstību.

Jaunuzcelto saieta namu Staburaga pagastā  svinīgi atklāja 2011.gada 19.novembrī.

Staburadziešiem  saieta nams ir liels ieguvums, jo iepriekš pagastā kultūras pasākumu rīkošanai  varēja izmantot tikai vasaras sezonā Vīgantes parka estrādi, bet pārējā laikā pasākumiem  pielāgoja sporta angāru, ēdnīcas, Vīgantes  skolu. Līdz beidzot pasākumi  ziemas sezonā tika rīkoti tikai skolā. Pēc skolas slēgšanas pazuda arī šī iespēja.

Lai arī mūsu pagastā ir maz iedzīvotāju, tomēr cilvēkiem ir ieinteresēti dažādās kultūras aktivitātēs.

Šobrīd saieta namā darbojas:

  •  Amatierteātris  (režisore Ināra Galvanauska);
  • Sieviešu vokālais ansamblis ( vadītāja Diāna Kadiša);
  • Radošās darbnīcas (vadītāja Ināra Ozoliņa);
  • Vieglā vingrošana (vadītāja Līga Ivanova)

Saieta nama izstāžu zālē regulāri tiek rīkotas gleznu, amatnieku darbu, keramikas, rokdarbu  un foto izstādes. Tajās ar saviem darbiem ir piedalījušies daudzi gleznotāji, Aizkraukles un Jēkabpils Mākslas skolu audzēkņi un pasniedzēji, Tautas mākslas skolu un studiju dalībnieki no Aizkraukles, Skrīveriem un Līvāniem.