Sieviešu vokālais ansamblis «Magnolija»

magnolijas

Sieviešu vokālais ansamblis «Magnolija», vadītāja Zaiga Barone. Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 16:00.