Popgrupas

bernu_popgrupa

jauniesu_popgr

  • Bērnu un jauniešu popgrupas  “‘Saulstariņi”‘, vadītāja Jolanta Puķīte, tel.2643106. Mēģinājumi piektdienās no plkst. 14:30