Līnijdeju grupa «Balzāms dvēselei»

linijdejotajas

Līnijdeju grupa «Balzāms dvēselei», vadītāja Vineta Lavrenoviča. Nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 17:00