Deju kolektīvs “Kodoliņš”

Radies 1990.gadā un no maza  pulciņa izaudzis līdz varenam „Kodoliņam”. Deju pulks visai ražens un dažāds kopā dejo ap 80 dejotāju, 4 sastāvos. Pašus mazākos – pirmsskolas vecuma dejotājus mīļi saucam par pipariņiem, jestri, kustīgi, prasīgi un nenogurdināmi dejotāji.  Katra uzstāšanās izraisa emocionālu prieku un laimi. Eņģelīšu grupā dejo dejotāji no 9.g. – 12.g. Centīgi , pašapzinīgi, disciplinēti un prasmīgi dejotāji. Gatavojamies nākošgad piedalīties Vislatvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos, repertuārs jau apzināts tik vēl 100 reizes jāizdejo. Jaunais „Kodoliņš” apvieno dejotājus no 14g.- 18.g. – , apzinīgi, draudzīgi, vienoti piedzīvojuši jau 4 Vislatvijas deju svētkus un gatavojas 5ajiem. Lielais „Kodoliņš” – sadejojušies kā viena ģimene, ne mazums pudu sāls kopā piedzīvots. Kolektīvs kopā ne tikai dejo, bet arī atpūšas, esam piedalījušies visos Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos kopš kolektīvs dibināts, piedalījušies dažādos konkursos un dažādos festivālos ārpus Latvijas robežām.

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.30 – 21.00 un piektdienās, sestdienās plkst. 19.00. Vadītāja Gunita Krievāne (gunitakrievane@gmail.com)