Dzimtsarakstu nodaļa

Juridiskā adrese:

Lāčplēša 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134.

Darba laiks:

 • pirmdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 18.00
 • otrdien – ceturtdien: 08.00 – 12.00   13.00 – 17.00
 • piektdien: 08.00 – 15.00

Saziņai: 

 • tār.nr.: 651 52352
 • e-pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas pakalpojumi tiek sniegti

 • Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, tālr. 651 52352
 • Daudzeses pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, tālr. 651 41173

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas: 

 • Rudīte Lauriņa – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, t. 65152352, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāvā
 • Ingrīda Ieleja – Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, t. 651 41173,  “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (pagasta pārvaldes telpās 2.stāvā).

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs:

 • Arhīvā glabājas civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumenti sākot ar 1994.gadu, kuri sastādīti Jaunjelgavas pilsētas, Sērenes, Daudzeses, Sunākstes, Seces un Staburaga pagastu Dzimtsarakstu nodaļās.
 • Arhīvs atrodas Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, t. 651 52352.