Aizkraukles rajona partnerība

Darbības mērķis:

Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Aizkraukles rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.

Uzdevumi:
•    veicināt Aizkraukles rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
•     sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona lauku teritorijā;
•    veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
•    izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
•    attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajonā;
•    veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
•     koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
•    attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā.

Par mums

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other