JAUNJELGAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024.G., PILNVEIDOŠANA

Lēmums par teritorijas plānojuma pilnveidošanu.

Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024, gadam grozījumi