Kategorija: Pašvaldība

Jaunjelgavas novada dome izsludina nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Jaunjelgavas novada dome izsludina sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles:

 • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Dalbju ferma”, kadastra apzīmējums 3278 009 0143, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
 • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Vecie Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 3278 006 0137, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
 • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- “Jaunie Upenieki”, kadastra apzīmējums 3278 011 0144, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI

 

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ PIEEJAMAJĀM ZEMES VIENĪBĀM

 • Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Dārziņi 3, kadastra apzīmējums 3207 002 2201 daļa 600 (seši simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

VAKANCE – BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

VAKANCE – BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS.  Ne vairāk kā 25 stundas mēnesī  (8,00 eiro stundā)

Jaunjelgavas novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000020824, izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa amatu( uz pilnvaru termiņu 5 gadi) personas :

 • kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
 • kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
 • kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnēs vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • kurām nav Bāriņtiesas likumā 11.pantā noteiktie amata ierobežojumi;
 • priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu.

Iepriekšējā pieredze Bāriņtiesu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumus (pievienots iesniegums ar dzīves aprakstu -CV), izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijām, vēlama autovadītāja apliecības kopija) jāiesniedz Jaunjelgavas novada Domes Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, līdz 2019.gada 21.maijam plkst. 17.00, personīgi vai nosūtot pa pastu.

Darba vietas adrese : Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava

Kontaktpersona :  Sandra Vilcāne 26954796

Santa Stoķe      26954797

Darba veids : vēlēts amats uz pilnvaru termiņu

 

 

11. aprīlī notiks domes pastāvīgo komiteju sēdes

Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde notiks 2019. gada 11. aprīlī plkst. 13:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā.
Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēde notiks  2019. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 Jaunjelgavas domes ēkā, sēžu zālē.
Finanšu pastāvīgās komitejas sēde notiks 11.aprīlī plkst. 15.00 Jaunjelgavas domes ēkā, sēžu zālē.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

28.martā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

28. martā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes 2.stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Neretā tikās Sēlijas novadu apvienības biedri

1.martā Neretā notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce, kurā tikās Neretas, Viesītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novadu priekšsēdētāji. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājam, kopš ievēlēšanas amatā 2019.gada 15.janvārī.

SNA biedri pārrunāja gatavošanos Sēlijas Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, ka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde aktīvi strādā pie pasākuma organizēšanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, kas to vadīs un kā noritēs organizatoriskie procesi. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis rosināja pārējos biedrus padomāt par Sēlijas Gada cilvēka izraudzīšanos un godināšanu. Sēlijas novadu domju priekšsēdētāji vienojās, ka vēl ir  jāprecizē detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās process notiks.

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME ORGANIZĒ UN RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Tiek rīkotas 6 Jaunjelgavas novada domei piederošu nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

 • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Mucenieki”, kadastra numurs 3250 003 0208, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 31,50 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

14.martā notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēdes sākums 2019. gada 14. martā plkst. 12.00 Jaunjelgavas vidusskolas ēkā, jaunās bibliotēkas telpu apskate un tad turpinājums domes ēkā sēžu zālē.
Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde 2019. gada 14. martā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā.

2019. gada 14. martā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, 2. stāvs) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgā komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

28.februārī tiek sasaukta Jaunjelgavas novada domes sēde

28.februārī  plkst. 13.00 domes sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

14.februārī notiks finanšu pastāvīgās komitejas sēde

2019. gada 14. februārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other