Kategorija: Pašvaldība

VARAM aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Biedrības „Atvērtā pārvaldības partnerība Latvijā” (turpmāk – Biedrība) 2017.gada 10.augusta vēstuli Nr.37, kurā vērsta uzmanība uz sekojošo:

„Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv). Biedrība sagatavoja informatīvu vēstuli un jūlija nogalē nosūtīja Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijām un pagastu pārvaldēm par iespējām parakstīt CVK izsludinātos likumprojektus. Daļa novadu pašvaldības vilcinās informēt savu novadu iedzīvotājus par viņu tiesībām piedalīties ES sabiedriskajā apspriešanā. Aptauja drīz noslēgsies – 16.08.2017.”

Mājražotājus aicina piedalīties bezmaksas mācībās

Š. g. 16. augustā plkst. 10.00 Aizkraukles KB telpās, Bērzu ielā 7, notiks bezmaksas mācības mājražotājiem. Tēma : jaunu produktu izstrādes principi – no idejas līdz produktam. Lektore Ilga Gedrovica, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece, Dr.sc.ing., viesdocente.
Mācības par tēmu no Idejas līdz produktam. LLU lektore Ilga Gedrovica stāstīs kāds ceļš ejams , lai realizētu savas idejas un kādas ir sadarbības iespējas ar zinātniekiem. Par Iespējām un izaicinājumiem vietējiem Latvijas produktiem; Jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm pārtikas produktu ražošanā;  Jaunām izejvielām un kvalitatīviem nišas produktiem;  Atbalsta iespējām uzņēmējiem sadarbībai ar zinātniekiem, pētījumu veikšanai un jaunu produktu izstrādei. Šis ir otrais seminārs mājražotājiem šajā gadā. Trešais būs izbraukuma seminārs uz Jelgavu oktobrī. Piedalīties var esošie un potenciālie mājražotāji.

Interesentiem lūgums iepriekš pieteikties Inetai Sproģei 26593210.

17.augustā notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 17. augustā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā, notiks Jaunjelgavas novada  Sociālo lietu komitejas sēde.
2017.gada 17. augustā plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, notiks Jaunjelgavas novada Finanšu komitejas sēde.

Kapusvētki Seces pagasta kapsētās

SECES PAGASTA KAPSĒTĀS (ar luterāņu mācītāju) notiks 19.augustā:

  • Stalānu kapos             10:30
  • Ūzānu kapos               11:30
  • Jaunajos kapos          12:30
  • Čoču kapos                 14:45
  • Lullīšu kapos             16:00

SECES PAGASTA KAPSĒTĀS (ar katoļu mācītāju) notiks 26.augustā:

  • Jaunajos kapos          12:00
  • Kauļu kapos                 15:00

12.augustā Staburagā – tradicionālie novada ģimeņu un darbinieku sporta svētki

12.augustā  plkst.11.00 Vīgantes parka pludmalē, Jaunjelgavas novada ģimeņu un pašvaldību darbinieku SPORTA SVĒTKI.

Aicināti visu vecumu  aktīvas , jautras un aizraujošas atpūtas cienītāji!

Programmā:

Zemes nomas tiesību izsole īpašumam “Vīgrieži 1” Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Vīgrieži 1” ar kadastra numuru 3250 002 0112, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3250 002 0112, 2,62 ha platībā,  Daudzeses  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Tiek izsludināta Jaunjelgavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšana

Jaunjelgavas novada dome izsludina Jaunjelgavas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu. Kandidātu pietikšanas termiņš līdz 2017. gada 11. augusta plkst. 15.00.

Pieteikuma veidlapas un kandidāta rakstveida paziņojums ir jāiesniedz Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 1. stāvā).

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam:

27.jūlijā notiks Domes sēde

2017. gada 27. jūlijā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Apstiprināta Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs

18. jūlijā notikušajā vietējo pašvaldību kopsapulcē apstiprināts jaunais Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvs, ko veido 22 reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

ASV helikopteri veiks zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā

19.jūlijā, no plkst.16:00 līdz 18:00 ASV Gaisa spēku kaujas brigādes ‘Fēnikss’ vienības helikopteri, kas Latvijā atrodas ASV vadītās mācību operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros, Latvijas gaisa telpā, virzienā no Lielvārdes uz Daugavpili un atpakaļ, veiks zemos lidojumus.

Zemie lidojumi tiek veikti starptautisko pretgaisa aizsardzības mācību “Tobruq Legacy 2017” ietvaros, ar mērķi pilnveidot mācību dalībvalstu bruņoto spēku savstarpējo sadarbību un savietojamību, pildot uzdevumus daudznacionālā vidē. Tāpat zemie lidojumi ir nepieciešami, lai uzturētu un stiprinātu vienības kaujas spējas un militāro gaisa kuģu pilotu profesionālo kvalifikāciju.

Par zemo lidojumu norisi Aizsardzības ministrija jau ir informējusi tās pašvaldības, virs kuru teritorijas atrodas zemo lidojumu zonas. Aizsardzības ministrija uzsver, ka gan zemie lidojumi, gan vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.

Zemos lidojumus, kas ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru – lidojumi,  Latvijas gaisa telpā helikopteri veic ne zemāk par 15 metriem virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic noteiktā gaisa telpas struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika.

Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014.gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos ASV sāka mācību operāciju „Atlantic Resolve”. Operācijas mērķis ir apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā.

 

Informāciju sagatavoja:

kapteine Sandra Brāle

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļa