Kategorija: Pašvaldība

22.februārī tiek sasaukta novada domes sēde

22. februārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

8.februārī tiek sasauktas pastāvīgo komiteju sēdes

8. februārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

8. februārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde. 

1.februārī notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2018.gada 1. februārī Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

25.janvārī sasaukta Jaunjelgavas novada domes finanšu komiteja un ārkārtas sēde

25. janvārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_Par saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam un 2017. gada budžeta izpildi” projektu.

 

 25. janvārī plkst. 15.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks domes ārkārtas sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Jaunjelgavas pagastā.

02_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Daudzeses pagastā.

03_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Seces pagastā.

04_Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Sērenes pilsētā.

05_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Staburaga pagastā.

06_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Sunākstes pagastā.

07_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Jaunjelgavas pilsētā.

 

 

Jaunjelgavas novada domes

Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa

22.01.2018.

JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM

25.JANVĀRĪ PLKST. 17.30 Jaunjelgavas novada kultūras nama mazajā zālē (2. stāvā) iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Jaunjelgavas novada domes amatpersonām un deputātiem.

 

18.janvārī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2018.gada 18. janvārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2018.gada 18. janvārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Sērenes pagasta pārvaldes kasē mainīts darba laiks

Sākot ar 18.01.2018. Sērenes pagasta pārvaldes kases darba laiks:

– pirmdiena:       8.00-12.00 13.00-18.00
– otrdiena:           8.00-12.00 13.00-17.00
– trešdiena:         8.00-12.00 13.00-17.00
– ceturtdiena:    8.00-12.00 13.00-16.00
– piektdiena       nestrādā

 

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu (uz pilnvaru termiņu 5 gadi) personas:

1) kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2) kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas,
medicīnas vai tiesību zinātnēs vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga,
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurām ir B kategorijas autovadītāja apliecība;
6) kurām nav Bāriņtiesas likumā noteiktie amata ierobežojumi.

Otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs un iepriekšējā pieredze Bāriņtiesu darbā tiks uzskatītas par priekšrocību. Pieteikumus (pievienots iesniegums ar dzīves aprakstu (CV), izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijām, autovadītāja apliecības kopiju) jāiesniedz Jaunjelgavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, līdz 2018. gada 9. februārim plkst. 15: 00 , personīgi vai nosūtot pa pastu.
Papildu informācija pa tālruni 29122684.

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU JAUNJELGAVAS NOVADĀ

Jaunjelgavas novada dome informē, ka atbilstoši iepirkumam – atklātam konkursam 2017. gada 6. novembrī ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmākajiem 5 gadiem Jaunjelgavas novadā ar komandītsabiedrību “Euro Concord A” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 1 m 3 – 10.75 euro bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā:
– sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana – 5.26 euro;
– atkritumu noglabāšanas/ nodošanas apglabāšanai atkritumu poligonā izmaksas – 3.09 euro;
– dabas resursu nodoklis 2.40 euro.
Tarifs stājas spēkā 2018. gada 6. februārī.

28.decembrī notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2017. gada 28. decembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes 2. stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.