Kategorija: Pašvaldība

Neretā tikās Sēlijas novadu apvienības biedri

1.martā Neretā notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce, kurā tikās Neretas, Viesītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novadu priekšsēdētāji. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājam, kopš ievēlēšanas amatā 2019.gada 15.janvārī.

SNA biedri pārrunāja gatavošanos Sēlijas Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, ka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde aktīvi strādā pie pasākuma organizēšanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, kas to vadīs un kā noritēs organizatoriskie procesi. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis rosināja pārējos biedrus padomāt par Sēlijas Gada cilvēka izraudzīšanos un godināšanu. Sēlijas novadu domju priekšsēdētāji vienojās, ka vēl ir  jāprecizē detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās process notiks.

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME ORGANIZĒ UN RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Tiek rīkotas 6 Jaunjelgavas novada domei piederošu nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Mucenieki”, kadastra numurs 3250 003 0208, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 31,50 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

14.martā notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēdes sākums 2019. gada 14. martā plkst. 12.00 Jaunjelgavas vidusskolas ēkā, jaunās bibliotēkas telpu apskate un tad turpinājums domes ēkā sēžu zālē.
Sociālo lietu pastāvīgās komitejas sēde 2019. gada 14. martā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā.

2019. gada 14. martā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, 2. stāvs) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgā komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

28.februārī tiek sasaukta Jaunjelgavas novada domes sēde

28.februārī  plkst. 13.00 domes sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

14.februārī notiks finanšu pastāvīgās komitejas sēde

2019. gada 14. februārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Zemgales atklāsme izstādē “Balttour 2019” būs   atraktīva un saistoša visiem

Gaidāmajā izstādē – gadatirgū “Balttour 2019” zemgalieši būs vēl pamanāmāki nekā pirms gada, jo “apdzīvotā” platība kļuvusi lielāka, bet apmeklētājiem paustie vēstījumi – ar faktiem un notikumiem bagātāki un atraktīvāki.

Ar daudzpusīgu, dažādām interesēm atbilstīgu tūrisma piedāvājumu izstādē būs pārstāvētas visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības, kas tradicionāli apvienojušās sešos sadarbības puduros. Vienu no tiem veido Jelgavas pilsēta, Jelgavas un Ozolnieku novads, otru – Jēkabpils pilsēta un Krustpils novads, trešo – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, ceturto – Auces, Dobeles un Tērvetes novads, piekto – Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru novads, bet sesto, tā dēvēto Sēlijas puduri – Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novads. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz, izstādes otrajā dienā iecerēta krāšņa pašvaldību, vai redzamāko tūrisma objektu talismanu teatralizēta parāde. Tās laikā apmeklētāji varēs sastapt, piemēram, Jelgavas simbolu – alni, kas šogad iecelts Latvijas gada dzīvnieka godā, Rundāles novada lepnumu – draisko lauvēnu, no Skrīveriem atbraukušo Andreja Upīša literāro tēlu – Laimes lāci, Jēkabpils ģerbonī attēloto pilsētas simbolu – lūsi, mūsdienu Dobeli raksturojošo sniegavīru, Daugavas dzelmē pamodināto Kokneses talismanu – samu, no Jelgavas novada Lielplatones muižas ieradušos vešerieni, kā arī vairāku citu Zemgales muižu pilskungus un dāmas rekonstruētos tērpos.

Mainījies Sēlijas novadu apvienības vadītājs

15.janvārī Salas novadā uz tikšanos sanāca Sēlijas novadu apvienības vadītāji. Sanāksmes darba kārtībā tika izskatīti pieci jautājumi: par tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā”, kas norisināsies šā gada 29.jūnijā, par Sēlijas novadu skolu sadarbības projektu, nākamo valsts Nacionālās attīstības plānu un administratīvi teritoriālo reformu, par apvienības dalību Rīgas svētkos, kā arī Sēlijas novadu  apvienības priekšsēdētāja un vietnieka pārvēlēšana.

Pamatojoties uz Sēlijas novadu apvienības nolikumu, priekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšana notiek ik pēc 2 gadiem. Kopš 2017.gada līdz šim Sēlijas novadu apvienību vadīja Salas novada priekšsēdētāja Irēna Sproģe, bet vietnieks bija Neretas novada priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, kurš tagad ir vienbalsīgi ievēlēts par apvienības priekšsēdētāju nākamajiem 2 gadiem. Savukārt par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi ievēlēts Ilūkstes novada priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

 

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jaunā iela 7c ar kadastra numurs 3207 002 0774, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357, 4743 m2 platībā  un uz tā esošas būves (garāžas) 65.3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357 002.

Jaunjelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu sniegšanas vietas

Pakalpojuma sniegšanas vietaDarbinieks, kurš sniedz VPVKAC pakalpojumusAdreseDarba laiksSaziņas līdzekļi
Pakalpojuma sniegšanas vietaDarbinieks, kurš sniedz VPVKAC pakalpojumusAdreseDarba laiksSaziņas līdzekļi
Jaunjelgavas bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Bibliotekāre Jelgavas ielā 31 (pēc pārcelšanās Uzvaras ielā 1) Jaunjelgavā Pirmdiena 10.00-18.00 Otrdiena 09.00-18.00 Trešdiena 10.00-18.00 Ceturtdiena 09.00-18.00 Piektdiena 10.00-16.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954888
Sērenes pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Zvaniņš”, Sērenē, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadsPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena - 08.00-12.00; 13.00-16.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 669548890
Staburaga pagasta pārvaldePagasta pārvaldes sekretāre“Vīgante”, Staburaga, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadsPirmdiena Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-15.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-14.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954891
Daudzeses pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Pagastmāja”, Daudzevā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgava novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954887
Sunākstes pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Palmas”, Sunākstē, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954892
Seces pagasta pārvaldePagasta pārvaldes sekretāre“Pagastmāja”, Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954889

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas tarifā no 2019.gada 1.janvāra

Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos (Dabas resursu nodokļa likumā) – dabas resursu nodokļa (DRN) likmes paaugstināšanos, kas stājas spēkā ar 2019. gada 1.janvāri, no šā paša datuma tiks paaugstināta maksa par atkritumu izvešanu Jaunjelgavas novadā.

Līdzšinējo 18,64 (ar PVN)  Eur par kubikmetru vietā no 2019. gada 1.janvāra būs jāmaksā 19,80 (ar PVN).

Privātmāju iedzīvotāji! Līdz š.g. 31 decembrim lūdzam noslēgt līgumus ar Vidusdaugavas SPAAO par sadzīves atkritumu izvešanu.

 Par izmaiņām atkritumu izvešanā pašvaldības apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās Jaunjelgavā, komunālās nodaļas vadītāja J.Zirņa komentārs:

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other