Kategorija: Pašvaldība

25.jūlijā tiek sasaukta kārtēja domes sēde

25. jūlijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu

Cirsmas izsoles sākumcena29 500.00 euro

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro

Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

 Izsole notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 25.jūlijam  plkst.17.00

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Par Bāriņtiesas darba laiku Jaunjelgavā no 8.jūlija

No 8.jūlija, uz personāla atvaļinājuma laiku, Jaunjelgavā Bāriņtiesa pieņems apmeklētājus  otrdienās no 8.00 līdz 12.00 (25618595).

Pārējā laikā Bāriņtiesas darbinieks būs sasniedzams Seces pagastā, Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā, Daudzevas pagastā, iepriekš sazinoties pa telefonu 25618595 vai 28909832.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Luterāņu kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās

Aicina pieteikties zemes nomas tiesību izsolēm Seces pagastā

Jaunjelgavas novada dome un Seces pagasta pārvalde aicina pieteikties  Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “ZEIBI”, kadastra numurs 3278 005 0041, daļas 1,0 ha platībā un Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “BĀLIŅI”, kadastra numurs 3278 005 0088, daļas 1,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolēm.

Izsoļu noteikumi šeit.

4.jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

DSC09143

Pieminot 1941.gada vasarā nogalinātos Jaunjelgavas apkārtnes ebrejus un ebreju tautas genocīda upurus pasaulē…

1941. gada 4. jūlijā, ar Rīgas Horālās sinagogas nodedzināšanu kopā ar tajā esošajiem cilvēkiem, sākās nežēlīgākais posms Latvijas ebreju vēsturē – holokausts. Šai dienai sekoja vēl ilgstoša un sistemātiska ebreju tautības iedzīvotāju likvidācija visā Latvijā. Lai pieminētu vairāk kā 70 000 holokausta upuru,   kas tika iznīcināti 1941.-1945. gadā Latvijas teritorijā, 4. jūlijs tika noteikts par Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu.

27.jūnijā tiek sasaukta domes sēde

2019. gada 27. jūnijā plkst. 13.00 domes zālē notiks kārtējā domes sēde.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

14.jūnijā Jaunjelgavā viesojās Satiksmes ministrs

14.jūnijā Jaunjelgavā darba vizītē viesojās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par autoceļu tīkla nākotni reģionos, kā arī sabiedriskā transporta attīstību. Īpašu interesi ministrs izrādīja par iecerēto pirmajam Latvijas Republikas Satiksmes un Darba ministram Teodoram Hermanovskim veltītās piemiņas vietas izveidi. Ministrs, kurš bija pirmais ziedotājs T.Hermanovska pieminekļa izveidei, arī šoreiz iedrošināja turpināt ziedojumu vākšanu un izteica savu atbalstu idejas īstenošanai.

Vakance – pirmsskolas izglītības pedagogs

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestāde “Atvasīte” aicina darbā pirmsskolas skolotāju.

Prasība pretendentiem – augstākā pedagoģiskā izglītība, var būt students.

Pieteikuma dokumenti:

  • Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu
  • Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV).
  • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.

Piedāvājam

  • Stabilu atalgojumu (no 710 eur pirms nodokļu nomaksas par slodzi)
  • Sociālās garantijas.

Pretendentus uz vakanto darba vietu aicinu pieteikties personīgi Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādē “Atvasīte”, Liepu ielā 23, Jaunjelgavā, iesniedzot CV un izglītību apliecinošos dokumentus līdz 2019.gada 1. augustam plkst. 14.00.  Sīkāka informācija pa tālruni 29977933. 

13.jūnijā notiks Finanšu un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas

2019. gada 13. jūnijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other