Kategorija: Izglītība

Seces pamatskolā – ‘’Riču Raču’’ muzikālās noskaņās

Meteņus aizvadot, Seces pamatskolas 1.-3.klašu skolēni sāk gatavoties pavasara sagaidīšanai. Mūzikas mācību stundu ietvaros, kā ikgadēja tradīcija, ir muzikāli radošais cikls ‘’Riču Raču’’.

Strādājot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā par mūzikas teorijas skolotāju, ikkatra semestra noslēgumā organizēju ‘’Riču Raču’’ muzikāli radošās pēcpusdienas, kas mani rosināja šo ideju ‘’atvest’’ uz Seces pamatskolu. Un tā jau trešo gadu pavasaris Seces jaunāko klašu skolēniem paiet radošuma un muzicēšanas noskaņās. Īpašs muzicēšanas prieks bērnu sejās parādās, kad esam izveidojuši savu ‘’mazo orķestri’’. Mūzikas instrumentārija klāsts mums ir bagātīgs- šeikeri, zvaniņi, bongo, klaves, ksilofoni, metalafoni, pirkstu šķīvji, tamburīni, trīsstūri, lietuskoki.

Par komisijas izveidošanu  interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadalei Jaunjelgavas novadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10. punktu, Jaunjelgavas novada dome ir nolēmusi:

Sveiciens Skolotāju dienā!

zimuli_ucenes

Sveicieni novada pedagogiem skolotāju dienā!

rozes

Jaunjelgavas vidusskolas absolvente Jurita Matuseviča iegūst bronzas medaļu Latvijas IV olimpiādē

Jaunjelgavas vidusskolas absolvente Jurita Agneta Matuseviča aizvadītajā nedēļas nogalē notikušajā Latvijas IV olimpiādē ieguva bronzas medaļu vesera mešanā pieaugušo konkurencē.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar Juritu un viņas treneri Anitu Jegorovu ar teicamo panākumu!

6.maijā Jaunjelgavas vidusskolā – Vecāku diena

Š.g. 6.maijā Jaunjelgavas vidusskolā – Vecāku diena:

9:30 – 12:30 – mācību stundu apmeklējums
14:00 – 15:00 – individuālas tikšanās ar skolas atbalsta personālu
(sociālais pedagogs, medmāsa, logopēds)
15:00 – 17:00 – individuālas tikšanās ar skolas administrāciju
un mācību priekšmetu skolotājiem
17:00 – 17:50 – mājturības un tehnoloģiju kabinetu atklāšana
17:50 – 18:00 – skolēnu formas tērpu paraugu demonstrēšana
18:00 – 19:30 – koncerts „Paldies māmiņām par…”
Visi laipni aicināti!
Jaunjelgavas vidusskolas administrācija

4.oktobrī – Skolotāju dienai veltīts koncerts

4.10.

4.oktobrī plkst. 16.00 Jaunjelgavas novada kultūras namā Skolotāju dienai veltīts saksofonistu kvarteta “The Green Land” koncerts. Ieeja – 2 Eur, skolotājiem ieeja brīva!

Sveicam ar jaunā mācību gada sākumu!

gladiolas

Jaunjelgavas novada dome sveic visus bērnus, jauniešus un viņu skolotājus un izglītības iestāžu darbiniekus ar jaunā mācību gada sākšanos!

7.augustā Jaunjelgavas vidusskola aicina uz atvērto durvju dienu

Jaunjelgavas vidusskola aicina apmeklēt atvērto durvju dienu 7.augustā no plkst.10.00, kad tiks sniegta informācija par jauno Aizsardzības un Izglītības un zinātnes ministriju licencētu programmu – Valsts aizsardzības mācību, kura no šī gada 1.septembra tiks iekļauta Jaunjelgavas vidusskolas stundu sarakstā vidusskolas grupā. Šī programma palīdzēs sagatavoties studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, dienestam policijā, robežsardzē, Bruņotajos spēkos, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un citās valsts struktūrās. Mācību programma arī sniegs daudzas ikdienas dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas – orientēšanos apvidū, pirmās palīdzības sniegšanu, prasmes un ieradumu uzturēt labu fizisko sagatavotību, audzinās patriotismu, cieņu un mīlestību pret savu dzimto zemi.

 Vidusskolā būs iespējams:

Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē!

vidusskola_15Vidusskolā Tev būs iespējas:

  1. Apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izvēloties A variantu vai B variantu: