Kategorija: Sabiedrība

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 23.oktobrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Sveicam novada pedagogus profesionālajos svētkos!

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā  līdz 31. oktobrim ir iespēja nodot makulatūru!

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā  līdz 31. oktobrim ir iespēja nodot makulatūru!

 

14. oktobrī svecīšu vakars Sunākstes pagasta kapsētās

14. oktobrī svecīšu vakars Sunākstes pagasta kapsētās:

 • Plkst.14.00 Lielsunākstes kapos
 • Plkst. 15.00 Baznīcas kapos
 • Plkst. 16.00 Beitānu kapos
 • Plkst.17.00 Zilkalnes kapos

Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina uz semināru kopā ar Pasaules dabas fondu

9.oktobrī plkst. 15.30 Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina uz semināru kopā ar Pasaules dabas fondu. Semināra dalībniekiem nav noteikts vecuma ierobežojums.

  Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām

Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem un kārtību. Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) var saņemt persona, kura:

 • ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
 • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
 • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim:

Daudzdzīvokļu māju , kuras pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, iedzīvotāju ievērībai.

Daudzdzīvokļu māju , kuras pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, iedzīvotāju ievērībai.

Šā gada 8. oktobrī tiks uzsākta apkures sezona. Līdz ar to  mainās  ūdens uzsildīšanas tarifs.

Lūdzam  līdz 8. oktobrim uzņemt dzīvokļu siltā ūdens skaitītāju rādījumus  un  lapiņas ar rādījumiem ievietot informācijas kastītēs.

Ūdens skaitītāju rādījumus var nodot darba laikā telefoniski pa tālr. 26378650, vai e- pastu : panams@inbox.lv

20.oktobrī notiks svecīšu vakari Seces pagasta kapsētās

20.oktobrī notiks svecīšu vakari Seces pagasta kapsētās:

 • Stalānu kapos plkst. 12:30
 • Kauļu kapos plkst.13:30
 • Lullīšu kapos plkst.14:30
 • Čoču kapos plkst. 15:15
 • Ūzānu kapos plkst. 16:15
 • Jaunajos kapos plkst. 17:00

Pasākums kopā ar dzejnieci Sarmīti Rodi un mūziķi Velgu Gredzenu.

Daudzevas amatiermākslas kolektīvi aicina jaunus dalībniekus

Daudzevas amatiermākslas kolektīvi aicina jaunus dalībniekus:

 • otrdienās plkst. 16.00 – dāmu deju kolektīvs “Kvēlziedes”- vadītājs Aigars Zemzariņš
 • trešdienās plkst. 18.00 – amatierteātris – režisore Inguna Strazdiņa
 • svētdienās plkst. 14.00 – sieviešu koris “Daudzeva” – diriģents Raimonds Gulbis.

Interesentiem informācija pa tālruni 26495467 (Rudīte).

Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā no 16 gadiem aicināti pieteikties Eiropas Savienības mājas nodarbību ciklam PRAKSES KALVE 2018

Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā no 16 gadiem aicināti pieteikties Eiropas Savienības mājas nodarbību ciklam PRAKSES KALVE 2018.Konkursa kārtībā izvēlētiem 25 mērķtiecīgiem un motivētiem jauniešiem būs iespēja četrus mēnešus katru nedēļu apmeklēt augstvērtīgas nodarbības. 

Nodarbībās, kas norisināsies no šī gada novembra līdz 2019. gada februāra beigām, jaunieši varēs izprast kritiskās domāšanas un argumentācijas būtību, attīstīt spontanitāti un radošumu, līdera dotības, prasmi pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā un sadarboties komandā, izzināt pasākumu rīkošanas nianses, kā arī uzlabot mediju pratību. Gaidot Eiropas vēlēšanas 2019. gada maijā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu pilsonisko prasmju attīstīšanai. Nodarbības ES mājā norisināsies piektdienās no plkst. 16 līdz 18, tās ir bezmaksas. Cikla noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par dalību mācībās.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other