Kategorija: Sabiedrība

VUGD 2.decembrī organizē konsultāciju dienu par dūmu detektoriem

2.decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.

Tuvojoties 2020.gada 1.janvārim, kad visi mājokļi obligāti būs jāaprīko ar dūmu detektoriem, VUGD nodarbinātie no iedzīvotājiem saņem arvien vairāk jautājumus par dūmu detektoriem, piemēram: Kāpēc man tas vajadzīgs? Kur iegādāties? Kā uzstādīt? Cik detektori man ir nepieciešami? Vai detektors obligātu jāuzstāda uz griestiem? Cik ilgi tas ir derīgs? Tāpēc 2.decembrī no plkst. 14.30 līdz 18.30 visiem interesentiem tiks sniegta iespēja saņemt konsultāciju klātienē. Papildus, iedzīvotājiem tiks izdalīti arī informatīvie materiāli un nodemonstrēta dūmu detektora darbība.

Nekustamo īpašumu “Balceri 1”, “Celmiņi”, „Kalnu purvs”, „Vārpas” izsoles Sunākstes pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Balceri 1”,  kadastra apzīmējums 3286 002 0278, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 21693,77 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – 50.00 euro.
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.
            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Par ģimenes ārstes I.Sarmas prakses pārņemšanu Jaunjelgavā

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2019. gada 1. novembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārsti Ilzi Sarmu un pie ārstes reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.
Ilzes Sarmas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Inta Ziediņa un atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas pilsētā, Sērenes pagastā, Sunākstes pagastā, tiks piereģistrēti pie Intas Ziediņas, tālr. 26407767.

Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārāsveselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā
“Veselības aprūpes pakalpojumi; Ģimenes ārsti ; Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

NVA aicina darba devējus pieteikties atbalstam bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem atbalstu darba attiecību uzsākšanai uz nenoteiktu laiku ar bezdarbniekiem, kuriem ir invaliditāte.
Darba devējiem, kuri nodarbinās bezdarbniekus ar invaliditāti, NVA izmaksās dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam (50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām dienām mēnesī) un vienreizēju dotāciju (līdz 711 eiro) darba vietas aprīkošanai atbilstoši ergoterapeita ieteikumam. Jāpiebilst, ka darba ņēmēja ar invaliditāti darba vietu novērtēs NVA izvēlēts ergoterapeits, kas sniegs rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību personas ar invaliditāti nodarbināšanai un par darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējiem līdz 31.oktobrim ir jāiesniedz  pieteikums  NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem.

7.Skrējiens apkārt Jaunjelgavas novadam notiks 10.novembrī

Šā gada 10.novembrī notiks gadskārtējais Jaunjelgavas novada “Lāpu skrējiens” 83 kilometru garumā apkārt Novadam, pieminot Brīvības cīņās kritušos un godinot Latvijas Republikas pastāvēšanas 101.gadskārtu. Tas sāksies Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa plkst. 9.00  un plkst. 17.30 noslēgsies Seces pagasta Stalānu kapsētā. Noslēgumā – svinīgs pasākums un silta tēja.

Pieteikšanās kā katru gadu:

 • Sece –  Arnis Mencendorfs, Intis Stuglis
 • Staburags – Aina Ķīse
 • Sunākste –Vineta Lavrenoviča, Ināra Vītola
 • Sērene- Jānis Jubass, Aivars Strazdiņš
 • Daudzese – Valdis Puida, Signe Gaigalniece
 • Jaunjelgava – Evija Vectirāne

Elektroniski – evija.vectirane@jaunjelgava.lv

Aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju un viesi!

24.oktobrī notiks komiteju un domes sēdes

2019. gada 24. oktobrī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 24. oktobrī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

 

Vairāk nekā 20 000 skolēnu saņem personalizētas dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam

Nodibinājums “Zinātnes un Inovāciju parks” (ZIP) jau ceturto gadu Latvijā īsteno projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas skolām tiek radītas individuāla satura un dizaina dienasgrāmatas, kuru tapšanā piedalās paši skolēni. Četru gadu laikā kopš projekta uzsākšanas skolu atsaucība šim projektam ir augusi teju piecas reizes, proti, 2016. gadā konkursā par personalizētām dienasgrāmatām piedalījās vien ap 30 skolu. Taču šogad projektā kopumā piedalījās jau 148 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Tā ietvaros skolēni radījuši 147 dienasgrāmatu individuālos dizainus, kas rotā vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.

19.oktobrī notiks svecīšu vakari Seces pagasta kapsētās

19.oktobrī notiks svecīšu vakari Seces pagasta kapsētās:

 • Stalānu kapos plkst. 12:30
 • Kauļu kapos plkst. 13:30
 • Lullīšu kapos plkst. 14:30
 • Čoču kapos plkst. 15:15
 • Ūzānu kapos plkst. 16:15
 • Jaunajos kapos plkst. 17:00

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas steidzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai nodeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki. Šogad kūlas ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks, bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus un pašvaldības savlaicīgi sakopt sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pavasarī nebūtu kūlas, kam degt!
Šā gada kūlas statistika bija īpaši dramatiska, jo tika reģistrēts pēdējos četros gados lielākais kūlas ugunsgrēku skaits – 2769 un tika iznīcinātas 130 ēkas/būves un viens transportlīdzeklis, kas ir par apmēram 100 ēkām vairāk nekā citus gadus.

Par Ģimenes ārstes Ilzes Sarmas prakses darbības pārtraukšanu

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2019. gada 1. novembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārsti Ilzi Sarmu un pie ārstes reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.
Ilzes Sarmas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Zigrīda Maija Gulbe un atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas pilsētā, Sērenes pagastā, tiks piereģistrēti pie Zigrīdas Maijas Gulbes, tālr. 65152371.
Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi “Ģimenes ārsti; Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

P.S. Ģimenes ārstes Ilzes Sarmas prakses pēdējā darba diena ir šī gada 30.septembris. No 1.oktobra pacienti tiek lūgti vērsties pie sava izvēlētā jaunā Ģimenes ārsta vai Ģimenes ārstes Z.M.Gulbes praksē.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other