Kategorija: Sabiedrība

22.decembrī Daudzevā – pasākums jaundzimušajiem daudzesiešiem

22.decembrī plkst. 12.00 Daudzevas saieta namā – pasākums jaundzimušajiem daudzesiešiem “Ziemassvētku brīnums”.  Īpaši tiek aicinātas ģimenes, kurās laikā no iepriekšējiem līdz šiem Ziemassvētkiem ir piedzimis bērniņš!

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr. 26495467.

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana/filmēšana novada publicitātes nolūkiem. Ja iebilstat pret savu vai bērnu foto publicēšanu, lūdzu zvanīt pa tālruni 26495467.

Sociālais dienests aicina darbā pansijas “Vīgante” vadītāju

Sakarā ar reorganizāciju un sociālo pakalpojumu  piedāvājuma palielināšanu Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas   “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

4.decembrī Seces kultūras namā radošā darbnīca Daces Lāces vadībā “Ziemassvētku brīnumi”.

4.decembrī plkst. 11.00 Seces pagasta kultūras namā radošā darbnīca Daces Lāces vadībā “Ziemassvētku brīnumi”. Līdzi jāņem šķēres un 0,5 l burciņa.

Sociālais dienests aicina uz izstādi – izsoli

29.novembrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas sociālais dienests aicina novada iedzīvotājus uz izstādi – izsoli rudens noskaņās. Tā notiks Jaunatnes iniciatīvu centra zālē, Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā.

Par saziedotajiem līdzekļiem tiks rīkota ekskursija personām ar īpašām vajadzībām. Tālrunis uzziņām – 25720527, 22406210.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli izmantoti publicitātes mērķiem.

15.novembrī notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde

15. novembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Piešķirti Jaunjelgavas novada apbalvojumi

Kā ik gadu, pirms Valsts svētkiem ikviens tika aicināts izvirzīt pretendentus Novada apbalvojumiem tos iedzīvotājus, kuri aktīvi darbojas novada  un iedzīvotāju labā , kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un ikdienas dzīvē, kā arī novada popularizēšanā. Šodien, 8.novembrī Jaunjelgavas novada apbalvošanas komisija sanāca uz sēdi, lai vērtētu izvirzīto pretendentu atbilstību Apbalvošanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem un piešķīra Jaunjelgavas novada apbalvojumus: 

Lāpu gājiens Staburagā

18.novembrī plkst. 16.00 notiks Lāpu gājiens no Staburaga saieta nama uz piemiņas zīmi “Dieva auss”. Gaismas ceļa veidošana un vainaga laišana Daugavā.

Valsts svētkiem veltīts koncerts Secē

16.novembrī plkst. 13.30. Seces pagasta pamatskolā – Latvijas Valsts dibināšanas 100.gadadienai veltīts svētku koncerts “Daudz laimes, Latvija!”. Sildīsim savas sirdis ar skanīgām dziesmām un latviskām dejām skolas ansambļu un deju kolektīvu izpildījumā. Sumināsim radošo darbu “Piepildi Latviju!” laureātus.

11.novembrī jau 6.”Lāpu skrējiens” apkārt Jaunjelgavas novadam

Jaunjelgavas novada dome šā gada 11.novembrī rīko jau sesto Jaunjelgavas novada “Lāpu skrējienu” 84 kilometru garumā apkārt Novadam, pieminot Brīvības cīņās kritušos un godinot Latvijas Republikas dibināšanas 100.gadskārtu.
Tas sāksies Seces pagasta Stalānu kapsētā un noslēgsies Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa.
Skrējiens turpināsies Lāpu gājienā un Lāčplēša dienas svinībās Daugavas krastmalā pie pārceltuves, kur pirmo reizi svinēsim kopā ar Skrīveru novada ļaudīm.
Aicinām ikvienu novietot svecītes savu māju logos un pagalmos pie ielām, kā arī nākt gājienā, lāpas būs iespējams saņemt gājiena sākumā, un būt kopā Lāčplēša dienas svinēšanā.
Dienas noslēgumā paredzēts arī svētku salūts.

Pieteikšanās skrējienam pie koordinatoriem:

 • Sece – Arnis Mencendorfs
 • Staburags – Aina Ķīse
 • Sunākste – Ināra Vītola
 • Sērene- Jānis Jubass, Aivars Strazdiņš
 • Daudzese – Valdis Puida, Signe Gaigalniece
 • Jaunjelgava – Evija Vectirāne

Kursi meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšana platību pārmitrinājuma un sausuma periodu ietekmes mazināšanai

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” komplektē 2 dienu mācību grupu visiem interesentiem, kuri vēlas papildināt zināšanas meliorācijas darbu organizēšanā un kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š.g. 8. un 9. novembrī.

Mācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros ar klausītāju līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 40-45 EUR (t.sk. PVN) robežās.

Tēma ir aktuāla un sniegs papildu zināšanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, labošanai ar ES fondu atbalstu vai ar saimniecības finansējumu. Mācību laikā klausītāji apmeklēs saimniecības (objektus), kur tiek risināti meliorācijas pamatjautājumi: platību nosusināšana vai laistīšana.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other