Kategorija: Sabiedrība

Lauku atbalsta dienests aicina apmeklēt semināru par aktualitātēm nozarē

LAD Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde organizē semināru, lai pastāstītu par aktualitātēm lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem,2018.gada 19.aprīlī , Brīvības ielā 48, Ogrē, plkst. 11.00.

Vēstule sarunu vakaru dalībniekiem – potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem

Projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros organizējam sarunu vakarus potenciālajiem audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem. Zemgalē notikuši pirmie trīs pasākumi – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumi bija labi apmeklēti, kopējais dalībnieku skaits 75. Piedalījās ģimenes, kas vēlas uzņemt bērniņu, katrā pilsētā piedalījās arī pieredzējušas vietējās audžuģimenes un aizbildņi, vietējā ģimeņu atbalsta biedrība, bāriņtiesu pārstāvji, uzņemošo ģimeņu atbalsta organizācija “Plecs”. Arī mums, projekta komandai, tā bija jauna, interesanta pieredze, tāpēc vēlos padalīties ar pārdomām.

Sarunu vakaros un arī tos organizējot satikos un sarunājos ar pieredzējušām audžumammām, un mani patīkami pārsteidza, cik bagātas personības viņas ir. Piepildītas, dāsnas un dzīvesgudras. Un tas viss, neskatoties uz grūtībām, ko viņām nācies un nākas pārvarēt un risināt ik dienas. Atziņas, ko var gūt no piedzīvotā – aprūpējot pamestus bērnus, nākas risināt arī savus personiskos jautājumus un meklēt atbildes. Tikai cilvēks, kurš gatavs pārskatīt savus uzskatus, spēs pilnvērtīgi pildīt sarežģīto uzdevumu – rūpēties par pamestu bērnu un, paralēli, bagātinās arī savu personību.

12.aprīlī notiks Domes finanšu komitejas sēde

12.aprīlī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) 2. stāva sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

10.aprīlī Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centrā – atvērtā Hip-Hop nodarbība

10.aprīlī plkst. 18.00 Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centrā – atvērtā Hip-Hop nodarbība.  Visi laipni aicināti!

Eiropas savienības  fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, PROJEKTS  ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001,NODARBINĀTO (PIEAUGUŠO  no 25 gadu vecuma) APMĀCĪBAS JĒKABPILS  AGROBIZNESA  K O L E D Ž Ā, aicina papildināt izglītību NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 36 stundu PROGRAMMĀS:

“DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA” (apmācības Jēkabpilī jūnijā, jūlijā)

Tautas sporta asociācija aicina pieteikties dalībai veselības nedēļā

Paldies visiem, kas jau pieteicās dalībai Latvijas Veselības nedēļai 2018 (28.05.2018 – 03.06.2018) un aizpildīja elektronisko anketu http://webanketa.com/forms/68sk8dsq6cqkgs1kcctp8dv1/

Šī informācija vairāk domāta tiem, kas vēl nav pieteikušies.

Pieteikties dalībai Latvijas Veselības nedēļā var līdz 20. aprīli, aizpildot elektronisko anketu: http://webanketa.com/forms/68sk8dsq6cqkgs1kcctp8dv1/

Vairāk informācijas par Latvijas Veselības nedēļu 2018: http://sportsvisiem.lv/sakusies-pieteiksanas-latvijas-veselibas-nedelai-2018/

 LTSA aicina piedalīties arī Dienā bez lifta 2018 (25.04.2018). Vairāk informācijas par dienu bez lifta: http://sportsvisiem.lv/diena-bez-lifta-sogad-notiks-25-04-2018-visa-eiropa/

 

Par Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras sezonā

Jaunjelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku 2018.gada vasarā.  Jaunjelgavas novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu:
1.1. “Čiekuriņš” – Daudzeses pagastā, darbību laikā no 01.08.2018. – 29.08.2018.
1.2. “Vasariņa” – Seces pagastā, darbību laikā no 01.07.2018. – 31.07.2018.

 

VID informē par darba laika izmaiņām Lieldienās

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) lūdz ņemt vērā, ka laika posmā no 2018. gada 29. marta līdz 2. aprīlim ieskaitot būs izmaiņas VID klientu apkalpošanas centru, VID Konsultatīvā tālruņa un muitas kontroles punktu darba laikā.

VID klientu apkalpošanas un Konsultatīvā tālruņa darba laiks Lieldienās          

Darba laiks VID klientu apkalpošanas zālē Rīgā, Talejas ielā 1 laika posmā no 29.03.2018. līdz 02.04.2018. ieskaitot:

Lieldienu dievkalpojums Seces baznīcā

Lieldienu dievkalpojums Seces baznīcā notiks 1.aprīlī plkst. 14.00. Dievkalpojumu kuplinās Staburaga ansambļa “MiLaRe” koncerts. Visi laipni aicināti!

VUGD aicina nededzināt kūlu