Kategorija: Sabiedrība

Sociālais dienests aicina pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018 6.2.9. punktu,  sociālais dienests gaida iesniegumus par pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolas bērniem. Pabalstam var pieteikties daudzbērnu un trūcīgās ģimenes. Pabalsta apmērs 50.00 Euro katram skolas bērnam.

Kapusvētki Jaunjelgavas un Totēnu kapos

Kapusvētki ar luterāņu mācītāju notiks 3.augustā:

 • plkst. 13.00 – Jaunjelgavas kapos
 • plkst. 15.00 – Totēnu kapos

Organizē Jaunjelgavas luterāņu draudze.

Pasargā no svešinieka internetā; Valsts policija uzsāk informatīvu akciju bērnu vecākiem “Izeja no vardarbības – escape”

Ar katru gadu Valsts policijā pieaug reģistrēto iesniegumu skaits par noziedzīgo nodarījumu pret personu tikumību un dzimumneaizskaramību tiešsaistē. Arvien biežāk tiek izmeklēti noziegumi, kur pieaugusi persona interneta vidē ir seksuāli izmantojusi mazgadīgu vai nepilngadīgu bērnu. Lai veicinātu plašāku problēmas apzināšanos un atpazīstamību, mazinātu dzimumnoziegumus internetā un sekmētu iespējamo cietušo personu atpazīšanu, Valsts policija ir uzsākusi informatīvu akciju bērnu vecākiem “Izeja no vardarbības – escape” par nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā.

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu

Cirsmas izsoles sākumcena29 500.00 euro

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro

Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

 Izsole notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 25.jūlijam  plkst.17.00

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Par Bāriņtiesas darba laiku Jaunjelgavā no 8.jūlija

No 8.jūlija, uz personāla atvaļinājuma laiku, Jaunjelgavā Bāriņtiesa pieņems apmeklētājus  otrdienās no 8.00 līdz 12.00 (25618595).

Pārējā laikā Bāriņtiesas darbinieks būs sasniedzams Seces pagastā, Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā, Daudzevas pagastā, iepriekš sazinoties pa telefonu 25618595 vai 28909832.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Luterāņu kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās

Katoļu kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās

Aicina pieteikties zemes nomas tiesību izsolēm Seces pagastā

Jaunjelgavas novada dome un Seces pagasta pārvalde aicina pieteikties  Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “ZEIBI”, kadastra numurs 3278 005 0041, daļas 1,0 ha platībā un Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “BĀLIŅI”, kadastra numurs 3278 005 0088, daļas 1,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolēm.

Izsoļu noteikumi šeit.

4.jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

DSC09143

Pieminot 1941.gada vasarā nogalinātos Jaunjelgavas apkārtnes ebrejus un ebreju tautas genocīda upurus pasaulē…

1941. gada 4. jūlijā, ar Rīgas Horālās sinagogas nodedzināšanu kopā ar tajā esošajiem cilvēkiem, sākās nežēlīgākais posms Latvijas ebreju vēsturē – holokausts. Šai dienai sekoja vēl ilgstoša un sistemātiska ebreju tautības iedzīvotāju likvidācija visā Latvijā. Lai pieminētu vairāk kā 70 000 holokausta upuru,   kas tika iznīcināti 1941.-1945. gadā Latvijas teritorijā, 4. jūlijs tika noteikts par Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu.

6.jūlijā Secē notiks atklātie Jaunjelgavas novada sporta svētki

6.jūlijā Seces pagasta sporta laukumā notiks atklātie Jaunjelgavas novada sporta svētki. Programmā:

 • 10.00 – Sacensību atklāšana, reģistrācija;
 • 10.30 – Strītbols (3+1 spēlētājs);
 • 10.30 – 12.00 – Šautriņu mešana;
 • 10.30 – 12.00 – Riepu mešana;
 • 10.30 – 12.00 – Matemātiskais aprēķins;
 • 11.00 – Volejbols vīriešiem (3 spēlētāji);
 • 12.15 – Futbols (komandā 10 spēlētāji);
 • 17.00 – Stafete;
 • 17.30 – Olu mētāšana pāros

Dalības maksa: Volejbols, strītbols – Eur 5; futbols – Eur 10 (no komandas). Sīkāka informācija – Inga 29902971.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other