Kategorija: Sabiedrība

28.martā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

28. martā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes 2.stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Jaunjelgavas novada pašvaldība iznomā pašpatēriņa zvejas tiesības ar murdiem Daugavas Ķeguma HES ūdenskrātuvē Sērenes pagasta un Jaunjelgavas pilsētas administratīvajās robežās.

Atbilstoši Zvejniecības likuma 7. pantam: “(6) Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu”.

Pieteikšanās pašpatēriņa zvejas tiesību nomai ar murdiem, iesniedzot iesniegumu Jaunjelgavas novada domes Klientu apkalpošanas centros vai kancelejā.

25.martā – represēto piemiņas pasākums Secē

25.martā plkst. 14:30 pie Seces represēto piemiņas akmens notiks atceres brīdis, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Noslēgumā – kopīga filmas skatīšanās Seces kultūras namā.

JAUNJELGAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar  Eiropas parlamenta likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteikto kārtību Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos  uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām darbam

  •  Jaunjelgavas pilsētas Nr. 271,
  • Sērenes Nr. 284,
  • Seces Nr. 283,
  • Staburaga Nr. 286,
  • Daudzeses Nr. 275,
  • Sunākstes  Nr. 287 vēlēšanu iecirkņos

Eiropas parlamenta  vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

Pieteikuma veidlapa atrodama  Centrālās vēlēšanu komisijas  mājas lapā www.cvk.lv

 Pieteikumus iesniegt no 2019. gada 21. marta līdz  5.aprīlim plkst. 12,  Jaunjelgavas novada domes  kancelejā,  Lačplēša iela 11, Jaunjelgava, (vēlēšanu komisijas loceklei A.Rēķei – 27020335), Sērenes pagastā pārvaldē, “Zvaniņš” , Sērenes pagasts, (vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai  S.Blūzmanei – 29112412).

Jaunjelgavas bibliotēka aicina piedalīties aptaujā

Lai uzlabotu bibliotēkas sistēmas darbību un sniegtu tās lasītājiem pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, lūdzam Jūs atbildēt uz 7 jautājumiem. Aptaujas aizpildīšana neaizņems vairāk par 10 minūtēm.

Neretā tikās Sēlijas novadu apvienības biedri

1.martā Neretā notika Sēlijas novadu apvienības (SNA) biedru sapulce, kurā tikās Neretas, Viesītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novadu priekšsēdētāji. Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājam, kopš ievēlēšanas amatā 2019.gada 15.janvārī.

SNA biedri pārrunāja gatavošanos Sēlijas Tautas mākslas svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad notiks 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagastā. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, ka Jēkabpils novada Kultūras pārvalde aktīvi strādā pie pasākuma organizēšanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, kas to vadīs un kā noritēs organizatoriskie procesi. Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis rosināja pārējos biedrus padomāt par Sēlijas Gada cilvēka izraudzīšanos un godināšanu. Sēlijas novadu domju priekšsēdētāji vienojās, ka vēl ir  jāprecizē detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās process notiks.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

JAUNJELGAVAS NOVADA DOME ORGANIZĒ UN RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Tiek rīkotas 6 Jaunjelgavas novada domei piederošu nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Mucenieki”, kadastra numurs 3250 003 0208, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 31,50 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

23.martā  Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti pasākumi

23.martā  Daudzevā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīti pasākumi:

  • plkst. 15.30 – ziedu nolikšana stacijas laukumā pie piemiņas akmens
  • plkst. 16.00 – saieta namā – koncerts “Mūsu ceļš”. Piedalās Daudzeses pagasta sieviešu koris “Daudzeva”, Latvijas meža darbinieku vīru koris “Silvicola”, Kokneses k.n. sieviešu koris “Anima”, Dobeles k.n. vokālais ansamblis “Volante”.

Visi laipni aicināti, ieeja bez maksas.

 

VUGD atgādina – kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

Laikā, kad daļu no Latvijas vēl klāj sniega sega, bet citviet jau jūtams pavasaris, ugunsdzēsēji glābēji ikdienu steidzās dzēst vairākus kūlas ugunsgrēkus – šogad dzēsti jau 42 kūlas ugunsgrēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai!

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona” nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav bijis lietu, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, bet kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug.

Pētījuma, kas veikts pērn Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas – Lietuvas programmas ietvaros, secinājumi liecina, ka iedzīvotāji kūlas ugunsgrēku izcelšanās iemeslus visbiežāk saista ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – bez uzraudzības atstātiem ugunskuriem, nomestiem degošiem izsmēķiem, un uzskata to par ekonomiski izdevīgāko teritorijas sakopšanas veidu, kaut gan kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nekustamo īpašumu un nodara kaitējumu videi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other