Kategorija: Sabiedrība

24.maijā tiek sasaukta kārtējā domes sēde

2018.gada 24. maijā plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

28.maijā VUGD veiks kārtējo trauksmes sirēnu pārbaudi

28.maijā no plkst. 9.30 līdz 9.45, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.

Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu klientus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos panika. Gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā tās nedzirdat, nesatraucieties, jo ārkārtas situācijās tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai  raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (atkarībā no sirēnas izvietojuma augstuma, teritoriālās apbūves īpatnībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, gaisa mitruma un vēja stipruma). Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv to draudi. VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot, jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr.440 „ Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”, trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes gadā.

Piedāvā darbu Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem

Uzņēmums Jeld-Wen aicina   pievienoties komandai Aizkrauklē.

 1. STRĀDNIEKUS

Nosacījumi:

 • Godprātīga attieksme pret darbu
 • Vēlme strādāt un apgūt jaunas prasmes

Piedāvā:

 • Stabilu darbu 2 maiņās starptautiskā uzņēmumā
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Apmācību darba vietā
 • Labus darba apstākļus

2. KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶI 

Darba pienākumi:

 • Veikt ražošanas iekārtu regulēšanu, uzraudzīšanu, remontēšanu un pilnveidošanu
 • Metināšanas, frēzēšanas un virpošanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību

Piedāvājam:

 • Stabilu darbu 2 maiņās starptautiskā augošā uzņēmumā
 • Konkurētspējīgu un pastāvīgu atalgojumu
 • Apmācību darba vietā
 • Labus darba apstākļus

Pasākums senioriem Jaunjelgavas kultūras namā

19.maijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas kultūras namā pasākums senioriem “Sveiki, Vasarsvētki!” Programmā neliels koncerts pie kafijas tases. Mūziku spēlēs Edgars Ziņģe. Nāciet ar labu garastāvokli un sīku groziņu omulības uzturēšanai. Visi laipni aicināti.

26.maijā Sunākstes saieta namā – atpūtas pēcpusdiena Jaunjelgavas novada senioriem

26.maijā plkst. 13.00 Sunākstes saieta namā – atpūtas pēcpusdiena Jaunjelgavas novada senioriem. Koncertu sniegs Krustpils kultūras nama vokālais ansamblis “Bariņa”. Par lustīgu noskaņu gādās muzikālā apvienība “Muskatrieksts”. Līdzi ņemiet draugu un mazu groziņu. Pieteikties pasākumam līdz 24.05. pa tālruni 26104280 (Marija).

“Špikeris” atkritumu šķirošanai

Stikla konteineros metam (Pirms izmet, izskalo ar ūdeni):

 • stikla pudeles
 • stikla burkas

NEDRĪKST mest māla un keramikas pudeles,  stikla un porcelāna traukus, spoguļus, logu stiklu, spuldzes un pārējos atkritumus.

Plastmasas, papīra un metāla iepakojuma konteineros metam (pirms izmet, saplacini):

 • dzērienu plastmasas pudeles
 • plēves un plastmasas iepirkumu maisiņus
 • sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kanniņas un kārbas
 • skārdenes
 • metāla kārbas un vāciņus
 • papīra un kartona iepakojumu (kastes, kārbas)
 • papīru, avīzes, žurnālus, bukletus, grāmatas

NEDRĪKST mests visus pārējos atkritumus, netīru plastmasas un papīra iepakojumu, slapju vai netīru papīru un kartonu, vienreizlietojamos plastmasas un kartona šķīvīšus un glāzītes, rotaļlietas un plastmasas sadzīves preces.

 

Sērenes bibliotēkā no 7. līdz 31.maijam apskatāma gleznu izstāde

Sērenes bibliotēkā no 7. līdz 31.maijam apskatāma A.Ozoliņas, I.Plakanes, V.Lases un M.Kaličus gleznu izstāde. Visi laipni aicināti!

Zemes nomas tiesību izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Rijnieki 1” ar kadastra numuru 3250 004 0259, 9,58 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

 • Izsoles dalības maksa – 15.00 euro
 • Izsoles sākumcena – 88,55 euro
 • Izsoles solis – 29,52 euro

Izsole notiks 2018.gada 18.maijā plkst.10:00 Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes ēkā („Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses  pagasts, Jaunjelgavas novads)

Izsolei var pieteikties Daudzeses pagasta pārvaldē līdz 2018.gada 16.maija plkst.16.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: Jaunjelgavas novada domē, Daudzeses pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv un Daudzeses pagasta pārvaldes interneta mājas lapā   www.daudzese.lv

Jaunjelgavas novada dome

Uzsāk īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”,

Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas energoefektivitātes celšana.

Uzsākam īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, kura mērķis ir Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai ar adresi  “Vīgante”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, īstenojot aktivitātes oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu. Galvenās projekta darbības ir būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai: ēkas fasādes, cokola, jumta atjaunošana, bēniņu siltināšana, durvju, lūku nomaiņa, apkures pārbūve, siltumsūkņu izbūve.

Pēc projekta īstenošanas paredzam ēkas siltumapgādes sistēmas efektivitātes, siltumapgādes kvalitātes uzlabošanos, ekoloģiskās situācijas uzlabošanos, izmaksu samazināšanos, veicinot videi draudzīgas enerģētikas politikas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 277 007,54 EUR – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts, valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu īstenojam laikā no 20.03.- 20.09.2018.

Maijā būs izmaiņas Jaunjelgavas Dzimtsarakstu nodaļas darbā

Sakarā ar Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Rudītes Lauriņas atvaļinājumu, laikā no 03.05.2018. – 01.06.2018., nodaļas vadītāja apmeklētājus nepieņems.
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju norādītajā laika periodā nodrošinās nodaļas vadītājas vietniece Ingrīda Ieleja – Daudzeses pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, tālrunis 651 41173).

Darba laiks:

 • Pirmdiena     08.00 – 12.00  un 13.00 -18.00
 • Otrdiena        08.00 – 12.00 un  13.00 – 17.00
 • Trešdiena      08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
 • Ceturtdiena  08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
 • Piektdiena    08.00 – 15.00

Informēju, ka Civilstāvokļa aktu reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu iestādē pēc personas izvēles. Tuvākā dzimtsarakstu iestāde:
* Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa (Spīdolas ielā 1, Aizkraukle, 3.stāvā, tālrunis 651 22275, 651 21399).

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja R. Lauriņa
25.04.2018.