Kategorija: Projekti

Maija beigās uzsāks Latvijas dabas vērtību apzināšanu

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka maija beigās plānots uzsākt Latvijas dabas vērtību apzināšanas projektu. Projekta “Dabas skaitīšanas” mērķis ir iegūt informāciju par mūsu valsts dabas vērtībām, to apjomu un kvalitāti. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros tiks veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošana gan valsts, gan privātajās zemēs. Apsekošanu veiks eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā. Apsekošana turpināsies trīs gadus. Gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem  (tiesiskajiem valdītājiem) katru gadu pirms biotopu kartēšanas uzsākšanas uz to deklarētajām adresēm tiks izsūtītas informatīvas vēstules, lai informētu par aptuveno ekspertu apmeklējumu un eksperta atpazīšanas zīmēm. Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā īpašumā. To nosaka Latvijas Republikas likumdošanu  – Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9.pants. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

13. maijā Jaunjelgavā – pasākums “Dzīvo vesels”

Projekta  Nr. 9.2.4.2/16/I/022 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”  ietvaros Jaunjelgavā  13. maijā norisināsies pasākums “DZĪVO VESELS”. Pasākuma “DZĪVO VESELS” apmeklētājiem tiks piedāvāta plaša un daudzveidīga programma:

 

  • Plkst. 11:00 Jaunjelgavas bibliotēkā  – seminārs “Dosim sev iespēju dzīvot veselīgi” (semināru vadīs asoc. prof. Dace Baltiņa, Starptautiskā Viroterapijas centra medicīniskā direktore, Veselības ministrijas galvenā speciāliste onkoloģijā) ;
  • Plkst. 12:00 Jaunjelgavas kultūras namāBiodejas meistarklase (vadīs Anete Raikova un Diāna Stūrmane);
  • Plkst. 13:30-15:00 Jaunjelgavas kultūras namāRadošās darbnīcas (magnētiņu izgatavošana “EMOYI”, diega mākslas radīšana “STRING ART”.

IEEJA BEZ MAKSAS

 

Biedrība “GREBLIS” aicina uz izglītojošu un praktisku apmācību ciklu

Katrā no mums ir gudrība, spēks, spējas un zināšanas, kas vajadzīgas, lai risinātu tos jautājumus, kurus uzdevusi dzīvē.

Ko Tu iegūsi: izkāpsi no ikdienas, veltīsi laiku sev, saturīgi pavadīsi 3 dienas skaistā un viesmīlīgā vietā, būsi kopā ar sevi un citiem, gūsi jaunas atziņas, spēku un citu skatu uz dzīvi.

Ar ko Tevi aicinās pastrādāt: iepazīstot savu patieso būtību un pieņemot sevi daudz vienkāršāk, daudz harmoniskāk veidojas attiecības ar pārējiem. Caur spēlēm un uzdevumiem meklēsim iemeslus, kas traucē mums priecāties par dzīvi, ieklausīsimies savā būtībā, paskatīsimies no malas uz sevi, savām vērtībām, attiecībām ar citiem. Papētīsim šķēršļus, ko nemanot pašas sev uzliekam.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iesaistīties Pasaules Tuberkulozes dienai veltītajās aktivitātēs laika posmā no 20. – 30. martam.

Kopš 1982.gada katru gadu pasaulē un arī Latvijā 24. martā tiek atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Arī šogad, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumiem, kuri ir saistīti ar tuberkulozi (TB), laika posmā no 20. – 30. martam tiek organizētas dažādas aktivitātes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās.

Jaunjelgavas novadā īstenos projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2017.gada 27. februārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunjelgavas novada dome pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jaunjelgavas novadā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020. gada 31. decembris.

Jaunjelgavas novadā no 2017. gada 1. marta projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās: Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Sunākstes pamatskola, Daudzeses pamatskola.

Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu veiks arhitektonisko izpēti namam Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi finansējumu 1000 eiro no Valsts Kultūrkapitāla fonda un piešķīrusi līdzfinansējumu 124 eiro projekta „Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā, ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” izstrādei.

Projekta mērķis ir saglabāt unikālo Zemgales reģiona koka apbūvi un sniegt ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma atjaunošanā. Projekta rezultāts – koka ēkas Jaunjelgavas ielā 33, Jaunjelgavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskais novērtējums ir ļoti svarīgs Jaunjelgavas novada pašvaldībai plānojot pilsētas attīstību un īstenojot pilsētas būvniecības projektus. Nākotnē ēkā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā ir plānots izveidot tūrisma informācijas punktu. Projekta rezultāts nodrošinās autentisku ēkas saglabāšanu un nepieciešamības gadījumā nodrošinās korektu restaurācijas darbu veikšanu.

Jaunjelgavas novads iesaistījies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

IMG_3364

Pamatojoties uz Veselības ministrijas 09.05.2016. Rīkojums Nr. 61, lai veicinātu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstību Latvijā un sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanai, pamatojoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas 2016. gada 18.aprīļa sanāksmes 2.protokola 1.punktu un saskaņā ar Veselības ministrijas 2016. gada 11. marta normatīvā akta Nr. Ie/NA/2 “Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikuma” 4.3.punktu, Jaunjelgavas novada pašvaldībai piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss un tā uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.  

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenots projekts„Rekonstrukcijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrāde kultūrvēsturiskās koka apbūves Jelgavas ielā 45, Jaunjelgavā, saglabāšanai un attīstībai”

 

Jaunjelgava var lepoties ar īpašu vērtību  – koka apbūvi, kas ir saglabājusies vēl no 17 gadsimta. Viena no pašvaldības prioritātēm ir saglabāt pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu un kā viens no izaicinājumiem ir restaurēt un padarīt pieejamu koka ēku Jelgavas ielā 45. Ēkai paredzētas divas funkcijas – no vienas puses tā ir uzskatāma par vērtīgu 19.gadsimta pirmās daļas koka apbūves pilsētbūvniecības piemēru, turklāt pateicoties atrašanās vietai (ēka atrodas uz Jaunjelgavas centrālās ielas), tā ir daļa no pilsētas vizītkartes. No otras puses, ēkā paredzēts veidot Jaunjelgavas novada kultūrvēstures centru, jo gan pilsētai, gan novadam ir bagāts vēsturiskais mantojums, un ēka būtu piemērota vieta kur to apkopot vienviet.