Kategorija: Projekti

Uzsāk īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”,

Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas energoefektivitātes celšana.

Uzsākam īstenot Jaunjelgavas novada domes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, kura mērķis ir Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai ar adresi  “Vīgante”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, sekmējot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, īstenojot aktivitātes oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu. Galvenās projekta darbības ir būvdarbu veikšana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai: ēkas fasādes, cokola, jumta atjaunošana, bēniņu siltināšana, durvju, lūku nomaiņa, apkures pārbūve, siltumsūkņu izbūve.

Pēc projekta īstenošanas paredzam ēkas siltumapgādes sistēmas efektivitātes, siltumapgādes kvalitātes uzlabošanos, ekoloģiskās situācijas uzlabošanos, izmaksu samazināšanos, veicinot videi draudzīgas enerģētikas politikas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 277 007,54 EUR – Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts, valsts budžeta dotācija un pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu īstenojam laikā no 20.03.- 20.09.2018.

Biedrība “RADI Jaunjelgavā” aicina apmeklēt radošās darbnīcas

IESAISTIES RADOŠĀS DARBNĪCĀS BEZMAKSAS! PIESAKI SAVU GRUPU SEV ĒRTĀ LAIKĀ !

Biedrība’’RADI Jaunjelgavā’’ ieguvusi Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības programmas finansējumu, lai īstenotu projektu “Radošu — “zaļo” dzīvesveidu veicinošu darbnīcu un multifunkcionāla Brīvdabas parka izveidošana Jaunjelgavas novadā — iedzīvotājiem, tūristiem un viesiem’’,tāpēs visa gada garumā -līdz 2018.gada decembrim, regulāri tiks rīkotas dažādu interešu un sarežģītības radošas nodarbības ,kas būs saistītas ar lietu ilgtspējīgu /otrreizēju dzīvošanu.Prioritāte -Jaunjelgavas novads un Aizkraukles Partnerības teritorija.Pavisam plānotas 35 darbnīcas visa gada garumā.Nodarbības būs bezmaksas ,grupās no 7 cilvēki,ilgums līdz 4 stundām.Obligāta iepriekšēja pieteikšanās – rakstot uz epastu radijaunjelgava@gmail.com vai pa tālr.29273162
Nodarbību saraksts:

Biedrība Greblis aicina piedalīties apmācībās

Projekta nr.17-04-AL08-A019.2201-000001 “Iedzīvotāju – lauku vides un kultūras mantojuma apgūšanas darbnīcas” ietvaros biedrība “GREBLIS” rīko apmācības kā dzīvot videi draudzīgi un saskaņā ar senču tradīcijām.  Plkst. 11.00 Secē

 15.04.18. Rotaļlietas un dekori no dabas materiāliem

Masku un rituālo leļļu izgatavošanas tradīcijas Latvijā un kaimiņvalstīs.

Telpu dekori no dabas materiāliem – niedrēm, koka, kaltētiem augiem, tējām, māla. Rotājumu izgatavošana no dabas materiāliem.

22.04.18 Tīrīšanas līdzekļi mājas apstākļos un kosmētikas izgatavošanas nodarbība

Biedrība “Greblis” aicina pieteikties bezmaksas apmācībām

Projekta nr.17-04-AL08-A019.2201-000001 “Iedzīvotāju – lauku vides un kultūras mantojuma apgūšanas darbnīcas” ietvaros biedrība “GREBLIS” rīko

Apmācības kā dzīvot videi draudzīgi un saskaņā ar senču tradīcijām. (11.00-19.00)

 15.04.18. Rotaļlietas un dekori no dabas materiāliem

Masku un rituālo leļļu izgatavošanas tradīcijas Latvijā un kaimiņvalstīs.

Lieldienu telpu dekori no dabas materiāliem – niedrēm, koka, kaltētiem augiem, tējām, māla. Lieldienu rotājumu izgatavošana no dabas materiāliem.

Projekta “Proti un dari” īstenošanas aktualitātes

Kopš 2016.gada Jaunjelgavas novadā, kā arī daudzviet Latvijas pašvaldībās notiek jauniešiem domātā projekta „PROTI un DARI” īstenošana. Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, kas uz laiku aizgājuši no aktīvas darba vai studiju dzīves – nav darba attiecībās, nemācās un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

2017.gadā projektā tikuši iesaistīti pieci jaunieši no Jaunjelgavas novada, katram no viņiem programmas vadītājs sastādīja individuālo pasākumu programmu  no 2 līdz 9 mēnešiem atbilstoši katra jaunieša vajadzībām.

Janvārī un februārī notiks „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā

2018.gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiks 17 Sēlijas „salās”, kurās tiks identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku  tūrisma produkta izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

„Dzīvo stāstu dienas” ietvaros katrā no salām notiks darbnīcas par iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, t. sk. gan uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resursu kartes.

Jaunjelgavas novads iesaistās sadarbībā ar LIAA

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 15.septembrī noslēdzis līgumus nr. SKV-L-2017/463 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pasākuma ietvaros Jaunjelgavas novada dome iecerējusi nostiprināt sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanas un tūrisma jomā ar jau esošajiem sadarbības partneriem ES un NVS valstīs, kā arī uzsākt sadarbību ar tām ES un NVS valstīm, ar kurām sadarbība vēl nav uzsākta.

Sirds veselības diena Jaunjelgavā

4.decembrī plkst. 16.00-18.00 Jaunjelgavas kultūras namā notiks SIRDS VESELĪBAS DIENA.  

  • Plkst. 16.00 – Sirds riska faktori un kā tos mazināt, galveno sirds slimību riska faktoru noteikšana, kardiologa ieteikumi par turpmāko rīcību. Kardiologs S.Sakne
  • Plkst. 16.40 – Veselīgs uzturs un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Uztura speciāliste B.Grīnberga
  • Plkst. 17.20 – Vingrošanas nepieciešamība sirds un asinsvadu veselības stiprināšanai. Fizioterapeits K.Dvēselītis

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022  “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Pašvaldības iepazīst ģeotermālā siltuma priekšrocības

Zemgales Plānošanas reģiona rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju un Somiju Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldību pārstāvji iepazinušies ar ģeotermālā siltuma priekšrocībām.
Pateicoties ZPR īstenotajam projektam “Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” vairākos braucienos kopā 16 Zemgales pašvaldību pārstāvjiem rasta iespēja tuvējās kaimiņvalstīs izzināt atsevišķu enerģētikas nozaru nianses un pielietošanas pozitīvos un negatīvos aspektus.

Jaunjelgavas bērnudārzs“Atvasīte” uzvarējis IF Drošības fonda projektu konkursā

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” iesniegtais projekts ir kļuvis par If Drošības fonda projektu konkursa uzvarētāju, tādējādi bērnudārzs iegūs līdzekļus jaunu ieejas vārtu uzstādīšanai.  

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”, kurā šobrīd mācās 102 bērni, vēlas uzlabot apkārtējās vides drošību, tāpēc iestādei nepieciešami jauni vārti. Šobrīd ieiešana iestādes teritorijā notiek pa lieliem vārtiem, kas ir ne tikai lieli un smagi, tādējādi grūti atverami vecākiem, bet tos izmanto arī saimniecības transportam. Par If Drošības fonda projektu konkursā iegūtajiem līdzekļiem iestāde veiks veco vārtu pārbūvi, izbūvējot jaunus – drošākus un ērtākus lielos saimniecības vārtus, kā arī blakus lielajiem vārtiem ierīkot drošus, ērtus, pilnvērtīgus mazos vārtus.