Kategorija: Projekti

Aicina pieteikties vingrošanas nodarbībām Jaunjelgavā

Esiet aicināti uz 12 vingrošanas nodarbībām!

Iesildīšanās vingrojumi locītavām, stiepšanas vingrojumi, vispārattīstošie vingrojumi, vingrojumi ķermeņa muskulatūras trenēšanai, elpošanas vingrojumi, līdzsvara vingrojumi, relaksācijas vingrojumi uz ķermeņa izjušanu un atbrīvošanu.

Nodarbības fizioterapeites Tatjanas Rušmanes vadībā PIRMDIENĀS un TREŠDIENĀS plkst. 19.00 sākot ar 1.jūliju

Jaunatnes iniciatīvu centra ēkā, Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6

Pieteikšanās: e-pastā evijasteina@jaunjelgava.lv vai pa tālr.: 26954795

Nodarbības ir bezmaksas !

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

Īstenots LEADER projekts – iespēja veikt datordiagnostiku kravas automašīnām

Jaunjelgavas novadā īstenots LEADER projekts – iespēja veikt datordiagnostiku kravas automašīnām. Projekta Nr.18-04-AL08-A019.2101-000003.

Es,  Irina Čuplaka, vairākus gadus darbojos transporta pakalpojuma biznesā. Vairākkārtīgi esmu saskārusies ar problēmām un neērtībām, ka mūsu novadā nebija iespējams veikt diagnostiku kravas automašīnām. Tā arī radās ideja un es izmantoju iespēju piedalīties Aizkraukles rajona projektu konkursā.

Šo ideju varēja īstenot, piesakoties atbalstam LEADER programmā. Projekts tika akceptēts, respektīvi tika saņemts publiskais finansējums 15 689.24 eiro.  Par šo naudu tika iegādātas vairākas iekārtas un instrumenti, kuri ir nepieciešami jaunu pakalpojumu sniegšanai.

Tika izveidots jauns uzņēmums, kurš sniegs vismaz trīs jaunus pakalpojumus kravas automašīnām. Pakalpojumi tiek sniegti  Jaunjelgavā, Oškalna ielā 7c.

Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” aktualitātes

2019.gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.  

Aicina uz ūdensaerobikas nodarbībām

ŪDENS AEROBIKA Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem Kokneses sporta centra baseinā – 10 nodarbības:

  • 1.grupai OTRDIENAS, plkst. 18.00-19.00, 10 nodarbības, sākot ar 12.februāri
  • 2.grupai  CETURTDIENAS, plkst. 17.30-18.30, 10 nodarbības, sākot ar 14.februāri

Nodarbības ir bezmaksas !
Informācija pa tālr. 26954795.

Dalībnieku skaits ierobežots! Tā kā novērota ļoti aktīva nodarbību apmeklējumu plānošana, lūgums pieteikties: e-pastā: evija.steina@jaunjelgava.lv vai pa tālr.: 26954795

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

9.janvārī sirds veselības diena Jaunjelgavā

SIRDS VESELĪBAS DIENA 9.janvārī no plkst. 17.15 – 19.30 Jaunjelgavas kultūras namā.  

  • Plkst. 17.15  Par veselīgu uzturu un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu. Mūsdienu veselības problēmas-mūsdienu epidēmijas: diabēts, liekais svars, audzēji, kardiovaskulāras slimības. Uztura speciāliste Baiba Grīnberga 
  • Plkst. 18.00 Suns stiprina sirdi jebkurā vecumā! Šodien petterapija tiek plaši izmantota pasaulē, lai ārstētu sarežģītas slimības, kā sirdskaites, citas slimības. Cilvēkam, kurš glauda dzīvnieku, normalizējas pulss un arteriālais asinsspiediens, mazinās spriedze muskuļos, uzlabojas miegs. Dodoties pastaigā tiek trenēta sirds, asinsrite, regulēts asinsspiediens. Pozitīvas emocijas samazina stresa līmeni, veicina organisma harmonisku darbību. Petterapeite Kristīne Zariņa 
  • Plkst. 18.45  Sirds un asinsvadu slimību ietekmējošie faktori un biežākās sirds un asinsvadu slimības. Profilakse caur fiziskām aktivitātēm teorijā un praksē. Fizioterapeite Ilze Viduža

Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā.Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022

KAS JĀZINA, RUNĀJOT AR BĒRNU  PAR ATKARĪBĀM

Lekcija bērnu, jauniešu vecākiem,  visiem interesentiem.

Vadīs pieredzējuši speciālisti, interešu izglītības iestāde „Laimes kalve”.

Vietas, datumi, laiki:

  • Daudzeses pamatskolā: 17.decembrī plkst. 16.00-17.00
  • Jaunjelgavas vidusskolā: 17.decembrī plkst. 18.00-19.00

Pasākums ir bezmaksas !

Informācija, jautājumi: tālr.: 26954795 Evija. E-pasts: evija.steina@jaunjelgava.lv

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/022 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”.

Noslēgušies Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas siltināšanas, apkures sistēmas pārbūves darbi

Ir veikti Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi adresē “Vīgantes skola”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavas novada domes projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, Nr. 4.2.2.0/17/I/053, ietvaros. Ir atjaunota ēkas fasāde, cokols, jumts, siltināti bēniņi, veikta apkures pārbūve, izbūvēti siltumsūkņi.

Projekts īstenots laikā no 2018. gada 20.marta līdz 19.oktobrim.

Tiek īstenots Mārtiņa Baltās baznīcas atbalsta biedrības projekts

Jaunjelgavā reģistrētā “Mārtiņa Baltās baznīcas atbalsta biedrība” piedalījās atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kur tika atbalstīts projekts Nr. 2017/AL08/3/A019.22.01/22 “Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšana”.

Projekta galvenais mērķis – pilnveidot tehnisko resursu bāzi, iegādājoties projektoru, pārvietojamu ekrānu ar statīvu un portatīvo skaļruni, lai inovatīvi papildinātu baznīcas publisko pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību dažādām mērķgrupām. Projekta realizācija sekmē vienīgās padomju varas gados uzceltās luterāņu baznīcas Latvijā saglabāšanu un apmeklētāju pieaugumu, kā arī aktuālo kultūras pasākumu organizēšanu. Projekts balstās uz vietējo iedzīvotāju interesi izmantot baznīcas ēku ne tikai kristīgajiem pasākumiem, bet arī koncertiem un citiem kultūras un izglītojošiem pasākumiem, veidojot mūsdienīgi aprīkotu, atšķirīgu pasākumu norises vietu Jaunjelgavā un vienlaikus saglabājot pilsētas vēsturisko mantojumu. Arvien aktuāls jautājums novada ilgtspējīgai attīstībai un pastāvēšanai ir ētiska, izglītota un sociāli aktīva vietējā kopiena. Jaunjelgavas luteriskā baznīca ar draudzi ir platforma, kur šāda kopiena jau attīstītās, regulāri piesaistot dažādus interesentus kā no vietējās, tā starptautiskas sabiedrības.

Rezultāti: pasākumus apmeklējuši 700 dalībnieki.

Projekta īstenošanas laiks līdz 2018. gada oktobrim.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 1031.91

VRG projekts reģistrēts ar Nr. 2017/AL08/3/A019.22.01/22

 Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLAhttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm vai EJZF – http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Tiek uzsākta Jaunjelgavas ev. lut. draudzes projekta “Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasākumu nodrošināšanas” īstenošana

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties fotokameru ar statīvu, āra prožektorus baznīcas apgaismošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai tiks iegādāts zāles pļāvējs.

Projekta mērķis ir pilnveidot tehnisko resursu bāzi, lai inovatīvi papildinātu baznīcas publisko pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību dažādām mērķgrupām. Projekta realizācija sekmēs Latvijā vienīgās padomju varas gados uzceltās luterāņu baznīcas un tās teritorijas saglabāšanu un apmeklētāju pieaugumu. Projekta mērķis nodrošinās iespēju piedāvāt sabiedrībai daudzpusīgākus labas kvalitātes pakalpojumus, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, tādējādi stiprinot vietējo kopienu. Projekta mērķis virzīts uz ilgtspējīgu saimniekošanu savā kopienā – tiek būtiski papildināts tehniskais nodrošinājums pasākumu rīkošanai (kamera, prožektori, zāles pļāvējs), lai saprātīgi izmantotu esošo vēstures mantojumu, radot drošu un estētisku vidi sociālām aktivitātēm iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tehnikas aprīkojuma iegādes rezultātā paplašināsies piedāvāto pakalpojumu apjoms un veidi un palielināta sabiedrības iesaiste, tostarp ģimeņu un skolu jaunatnes piesaiste, organizējot izglītojošus pasākumus.

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, kultūras, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana. Projekta labuma guvēji vairāk nekā 200 cilvēki.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018. gada beigām.

Projekta numurs: 18-04-AL08-A019.2201-000021

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 1274.38

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Energoefektivitātes paaugstināšana sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai

Norit būvdarbu noslēdzošais posms Sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” ēkai adresē “Vīgantes skola”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā, Jaunjelgavas novada domes projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā”, Nr. 4.2.2.0/17/I/053, ietvaros. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbus ēkā veic SIA “RRKP Būve”. Atjaunoti – ēkas fasāde, cokols, jumts, siltināti bēniņi, veikta apkures pārbūve, norit siltumsūkņu izbūve. Būvdarbus paredzēts pabeigt oktobra sākumā.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā” kopējās izmaksas ir 277 007 eiro – 84,85 procenti no projekta attiecināmām izmaksām ir ERAF finansējums – 148 800 eiro, pārējais – pašvaldības un valsts budžeta finansējums.

Projektu īstenojam laikā no 2018. gada 20.marta līdz 19.oktobrim.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other