Kategorija: Pašvaldība

Gleznu izstāde Sērenes pagasta bibliotēkā

No 1.novembra līdz gada nogalei Sērenes bibliotēkā apskatāmas mākslinieka Andra Markusa gleznas. Visi laipni aicināti!

Uzņēmēj: praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Šodien, 5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.

12.oktobrī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

12. oktobrī plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

12. oktobrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Mainīts karstā ūdens uzsildīšanas tarifs Daudzeses pagastā

Pamatojoties uz Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes ziņojumu par nepieciešamību noteikt karstā ūdens uzsildīšanas tarifu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “MRS māja Nr. 693”un  “MRS māja  Nr.15”, Daudzevā, Daudzeses  pagastā, ir mainīts karstā ūdens uzsildīšanas tarifs.  Saskaņā ar veikto aprēķinu karstā ūdens uzsildīšanas tarifs apkures sezonas laikā sastāda: 3.32 euro/m3 + PVN – ja uzstādīts karstā ūdens patēriņa uzskaites skaitītājs un 10.10 euro/no cilvēka mēnesī + PVN, ja nav uzstādīts karstā ūdens patēriņa uzskaites skaitītājs.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Mobilizē pieejamo atbalstu lietavu izraisītajos plūdos cietušajiem lauksaimniekiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

18.09.2017.

Pirmdien, 18. septembrī, Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar lauksaimniekiem apsprieda ārkārtējo situāciju, kas daudzviet lauku reģionos izveidojusies pēc nelabvēlīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem vasarā un ilgstošajām lietavām septembrī. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja lauksaimnieku organizācijas par Zemkopības ministrijas rīcību, lai palīdzētu zemniekiem pārvarēt plašo postījumu sekas.

VARAM aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Biedrības „Atvērtā pārvaldības partnerība Latvijā” (turpmāk – Biedrība) 2017.gada 10.augusta vēstuli Nr.37, kurā vērsta uzmanība uz sekojošo:

„Eiropas Komisija izsludināja 24.05.2017. sabiedrisko apspriešanu – līdz 16.08.2017. aicinot visus ES pilsoņus (tajā skaitā Latvijas pilsoņus) izteikt aptaujā viedokļus par nepieciešamiem atvieglojumiem Eiropas Padomes un Parlamenta 16.02.2011. regulā (ES) nr.211/2011 par pilsoņu iniciatīvu. Publicēts CVK lapā https://www.cvk.lv/pub/public/31214.html sadaļā „Eiropas pilsoņu iniciatīvas”, (https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_lv). Biedrība sagatavoja informatīvu vēstuli un jūlija nogalē nosūtīja Latvijas visu 119 pašvaldību izpilddirekcijām un pagastu pārvaldēm par iespējām parakstīt CVK izsludinātos likumprojektus. Daļa novadu pašvaldības vilcinās informēt savu novadu iedzīvotājus par viņu tiesībām piedalīties ES sabiedriskajā apspriešanā. Aptauja drīz noslēgsies – 16.08.2017.”

Mājražotājus aicina piedalīties bezmaksas mācībās

Š. g. 16. augustā plkst. 10.00 Aizkraukles KB telpās, Bērzu ielā 7, notiks bezmaksas mācības mājražotājiem. Tēma : jaunu produktu izstrādes principi – no idejas līdz produktam. Lektore Ilga Gedrovica, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece, Dr.sc.ing., viesdocente.
Mācības par tēmu no Idejas līdz produktam. LLU lektore Ilga Gedrovica stāstīs kāds ceļš ejams , lai realizētu savas idejas un kādas ir sadarbības iespējas ar zinātniekiem. Par Iespējām un izaicinājumiem vietējiem Latvijas produktiem; Jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm pārtikas produktu ražošanā;  Jaunām izejvielām un kvalitatīviem nišas produktiem;  Atbalsta iespējām uzņēmējiem sadarbībai ar zinātniekiem, pētījumu veikšanai un jaunu produktu izstrādei. Šis ir otrais seminārs mājražotājiem šajā gadā. Trešais būs izbraukuma seminārs uz Jelgavu oktobrī. Piedalīties var esošie un potenciālie mājražotāji.

Interesentiem lūgums iepriekš pieteikties Inetai Sproģei 26593210.

17.augustā notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 17. augustā plkst. 12:00 Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā, notiks Jaunjelgavas novada  Sociālo lietu komitejas sēde.
2017.gada 17. augustā plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, notiks Jaunjelgavas novada Finanšu komitejas sēde.

Kapusvētki Seces pagasta kapsētās

SECES PAGASTA KAPSĒTĀS (ar luterāņu mācītāju) notiks 19.augustā:

  • Stalānu kapos             10:30
  • Ūzānu kapos               11:30
  • Jaunajos kapos          12:30
  • Čoču kapos                 14:45
  • Lullīšu kapos             16:00

SECES PAGASTA KAPSĒTĀS (ar katoļu mācītāju) notiks 26.augustā:

  • Jaunajos kapos          12:00
  • Kauļu kapos                 15:00