Kategorija: Pašvaldība

Magdalēnas svinības Fridrihštatē jau 7. un 8.jūlijā

Jau rīt – 7. un 8. jūlijā  svinēsim Jaunjelgavas 370.to gadadienu. Kā jau piedien ievērojamajam jubilejas gadskaitlim, svinības būs gana plašas un interesantas ikvienam mūsu mīļās mazpilsētas iedzīvotājam un viesim.  Svinības sāksies 7.jūlija vakarā ar Dziesmu svētkiem veltītas izstādes atklāšanu kultūras namā un jaunā kuģīša “Baltā kaza” atklāšanas ceremoniju piestātnē. Tur pat promenādē baudīsim vokālās grupas un čella virtuoza koncertus un uguns instalāciju Daugavā.

Nākamā diena iesāksies ar Radu tirgus apmeklējumu, notiks Veselības skrējiens apkārt Jaunjelgavai,  Jaunjelgavas mākslas kolektīvu dienas koncerti, darbosies “Labo sajūtu kafejnīca” un brīvā skatuve. Svētku jaunievedums – laivu un peldlīdzekļu parāde Daugavā. Vakara daļā – V.Zemgala, grupas “Otra puse” &  Antra Stafecka koncerti, balle ar grupu “Dakota” un svētku uguņošana.

Pilnu svētku programmu skatīt, izvēloties “Lasīt vairāk”.

Magdalēnas svinību laikā 8.jūlijā- arī Radu tirgus

RADU tirgus Magdalēnas svinībās Jaunjelgavā – 370 gadu jubilejas pasākuma ietvaros. RADU tirgus laukumā no 10:00 – 12:00 viesosies Jaunjelgavas novada amatierteātru kolektīvi un priecēs ar savu aktierspēli. Plkst 11:00 – umurkumurs un citi pārsteigumi…
Aicinām pievienoties tirgotāju saimei – amatniekus, zemniekus un mājražotājus! Pieteikšanās pa tālr.29273162 vai epastā radijaunjelgava@gmail.com

Zemes nomas tiesību izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Platausīši 2” ar kadastra numuru 3250 003 0202, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3250 003 0202, 6,3 ha platībā,  Daudzeses  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

No 1.jūlija lauksaimnieki var iegādāties dīzeļdegvielu, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopota informācija par lauksaimnieku iesniegumiem dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai 2017./2018.saimnieciskajā gadā. Pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 1.jūnijam, kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.

29.jūnijā uz sēdi sanāks Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komiteja

 

29. jūnijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) 2. stāva sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

29.jūnijā notiks Dome sēde

29. jūnijā plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) 2. stāva sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

22.jūnijā tiek sasaukta Domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

2017. gada 22. jūnijā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Vēlēšanu komisija informē – Jaunjelgavas novada domē ievēlētie deputāti

Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisija informē, ka 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās Jaunjelgavas novada domē ir ievēlēti šādi deputāti (saraksts alfabēta secībā):

NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA  IZSOLE DAUDZESĒ

Jaunjelgavas novada  dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Jaunjelgavas novada Daudzeses  pagastā dzīvokli Nr.3 “Labības pieņemšanas punkta māja Nr.1”, kadastra numurs 3250 900 0107, kas sastāv no vienas istabas (37,0m2) un 370/1532 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0345 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0345. Būves kadastra apzīmējums 3250 004 0345 001 .

15.maijā Jaunjelgavā notiks ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija

Š.g. 15. maijā no plks. 13°° līdz 20°° tiks pārtraukta centralizētā  ūdens padeve Jaunjelgavas pilsētā.

Lai  pilsētā   nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, tiks veikta kārtējā dzeramā  ūdens rezervuāra un  ūdensvadu dezinfekcija un skalošana. Lūdzam sagatavot nepieciešamās ūdens rezerves.

Pēc ūdensvadu skalošanas īslaicīgi iespējams duļķains ūdens, tāpēc pārtikā lūdzam lietot tikai vārītu ūdeni.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Komunālā nodaļa