Kategorija: Pašvaldība

Mainījies Sēlijas novadu apvienības vadītājs

15.janvārī Salas novadā uz tikšanos sanāca Sēlijas novadu apvienības vadītāji. Sanāksmes darba kārtībā tika izskatīti pieci jautājumi: par tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā”, kas norisināsies šā gada 29.jūnijā, par Sēlijas novadu skolu sadarbības projektu, nākamo valsts Nacionālās attīstības plānu un administratīvi teritoriālo reformu, par apvienības dalību Rīgas svētkos, kā arī Sēlijas novadu  apvienības priekšsēdētāja un vietnieka pārvēlēšana.

Pamatojoties uz Sēlijas novadu apvienības nolikumu, priekšsēdētāja un viņa vietnieka pārvēlēšana notiek ik pēc 2 gadiem. Kopš 2017.gada līdz šim Sēlijas novadu apvienību vadīja Salas novada priekšsēdētāja Irēna Sproģe, bet vietnieks bija Neretas novada priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, kurš tagad ir vienbalsīgi ievēlēts par apvienības priekšsēdētāju nākamajiem 2 gadiem. Savukārt par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi ievēlēts Ilūkstes novada priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

 

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jaunā iela 7c ar kadastra numurs 3207 002 0774, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357, 4743 m2 platībā  un uz tā esošas būves (garāžas) 65.3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357 002.

Jaunjelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu sniegšanas vietas

Pakalpojuma sniegšanas vietaDarbinieks, kurš sniedz VPVKAC pakalpojumusAdreseDarba laiksSaziņas līdzekļi
Pakalpojuma sniegšanas vietaDarbinieks, kurš sniedz VPVKAC pakalpojumusAdreseDarba laiksSaziņas līdzekļi
Jaunjelgavas bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Bibliotekāre Jelgavas ielā 31 (pēc pārcelšanās Uzvaras ielā 1) Jaunjelgavā Pirmdiena 10.00-18.00 Otrdiena 09.00-18.00 Trešdiena 10.00-18.00 Ceturtdiena 09.00-18.00 Piektdiena 10.00-16.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954888
Sērenes pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Zvaniņš”, Sērenē, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadsPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena - 08.00-12.00; 13.00-16.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 669548890
Staburaga pagasta pārvaldePagasta pārvaldes sekretāre“Vīgante”, Staburaga, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadsPirmdiena Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-15.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-14.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954891
Daudzeses pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Pagastmāja”, Daudzevā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgava novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954887
Sunākstes pagasta pārvalde Pagasta pārvaldes sekretāre“Palmas”, Sunākstē, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954892
Seces pagasta pārvaldePagasta pārvaldes sekretāre“Pagastmāja”, Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadāPirmdiena - 08.00-12.00; 13.00 -18.00 Otrdiena Trešdiena 08.00-12.00; 13.00-17.00 Ceturtdiena Piektdiena - 08.00-15.00 jaunjelgava@pakalpojumucentri.lv 66954889

Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas tarifā no 2019.gada 1.janvāra

Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos (Dabas resursu nodokļa likumā) – dabas resursu nodokļa (DRN) likmes paaugstināšanos, kas stājas spēkā ar 2019. gada 1.janvāri, no šā paša datuma tiks paaugstināta maksa par atkritumu izvešanu Jaunjelgavas novadā.

Līdzšinējo 18,64 (ar PVN)  Eur par kubikmetru vietā no 2019. gada 1.janvāra būs jāmaksā 19,80 (ar PVN).

Privātmāju iedzīvotāji! Līdz š.g. 31 decembrim lūdzam noslēgt līgumus ar Vidusdaugavas SPAAO par sadzīves atkritumu izvešanu.

 Par izmaiņām atkritumu izvešanā pašvaldības apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās Jaunjelgavā, komunālās nodaļas vadītāja J.Zirņa komentārs:

13.decembrī notiks domes komiteju sēdes

13. decembrī notiks domes pastāvīgo komiteju sēdes:

 • plkst. 16.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Izglītības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
 • plkst. 12.00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā) notiks Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde
 • plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

 30. novembrī Rundāles pilī jau 3.reizi norisinājās Zemgales uzņēmēju godināšanas pasākums.

30. novembrī Rundāles pilī jau 3.reizi norisinājās Zemgales Plānošanas reģiona un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centra organizētais Zemgales uzņēmēju godināšanas pasākums.

Atbilstoši Nolikumam, katra Zemgales reģiona pašvaldība izvirzīja vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādi, vai pārkāpumi darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Jaunjelgavas novads kā šā gada balvas saņēmēju izraudzījās Daudzeses pagasta Z/S “Vairogi”. Sveicam!

Sociālais dienests aicina darbā pansijas “Vīgante” vadītāju

Sakarā ar reorganizāciju un sociālo pakalpojumu  piedāvājuma palielināšanu Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas   “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

15.novembrī notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde

15. novembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Piešķirti Jaunjelgavas novada apbalvojumi

Kā ik gadu, pirms Valsts svētkiem ikviens tika aicināts izvirzīt pretendentus Novada apbalvojumiem tos iedzīvotājus, kuri aktīvi darbojas novada  un iedzīvotāju labā , kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un ikdienas dzīvē, kā arī novada popularizēšanā. Šodien, 8.novembrī Jaunjelgavas novada apbalvošanas komisija sanāca uz sēdi, lai vērtētu izvirzīto pretendentu atbilstību Apbalvošanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem un piešķīra Jaunjelgavas novada apbalvojumus: 

11.novembrī jau 6.”Lāpu skrējiens” apkārt Jaunjelgavas novadam

Jaunjelgavas novada dome šā gada 11.novembrī rīko jau sesto Jaunjelgavas novada “Lāpu skrējienu” 84 kilometru garumā apkārt Novadam, pieminot Brīvības cīņās kritušos un godinot Latvijas Republikas dibināšanas 100.gadskārtu.
Tas sāksies Seces pagasta Stalānu kapsētā un noslēgsies Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa.
Skrējiens turpināsies Lāpu gājienā un Lāčplēša dienas svinībās Daugavas krastmalā pie pārceltuves, kur pirmo reizi svinēsim kopā ar Skrīveru novada ļaudīm.
Aicinām ikvienu novietot svecītes savu māju logos un pagalmos pie ielām, kā arī nākt gājienā, lāpas būs iespējams saņemt gājiena sākumā, un būt kopā Lāčplēša dienas svinēšanā.
Dienas noslēgumā paredzēts arī svētku salūts.

Pieteikšanās skrējienam pie koordinatoriem:

 • Sece – Arnis Mencendorfs
 • Staburags – Aina Ķīse
 • Sunākste – Ināra Vītola
 • Sērene- Jānis Jubass, Aivars Strazdiņš
 • Daudzese – Valdis Puida, Signe Gaigalniece
 • Jaunjelgava – Evija Vectirāne

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other