Kategorija: Pašvaldība

Baltā galdauta svētki Jaunjelgavā – 4.maijā

4.maijā plkst. 12.00 Jaunjelgavā, Vecpilsētas parkā – Baltā galdauta svētki – kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai, atceroties vēsturi, domājot par pilsētas un novada nākotni. Rakstīsim laimes vēlējumus Latvijai.

Jums dziedās popgrupa “Fridrihštate”, Jaunjelgavas vokālais ansamblis un dejos DK “Kodoliņš” un VPDK “Kodols”. Pēc pasākuma kultūras namā – Jaunjelgavas amatierteātra izrāde “Pusdūša”. Ieeja uz izrādi – 2 eur.

27.aprīlī notiks domes sēde

2017.gada 27. aprīlī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2.stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Par novada bērnudārzu darba laiku 2017.gada jūlijā

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 87. pantu, Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu “Atvasīte”, “Čiekuriņš” un “Vasariņa” nolikumu nosacījumiem, Jaunjelgavas novada dome nolemj:

Pārtraukt Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu: “Atvasīte” – Jaunjelgavas pilsētā, “Čiekuriņš” – Daudzeses pagastā un “Vasariņa” – Seces pagastā, darbību laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31.jūlijam.

Pilns lēmuma teksts šeit.

Sākas meža stādīšanas sezona – bezmaksas seminārs par apmežošanu

Meža stādīšana ir vissvarīgākais posms meža atjaunošanā, neizmantotu zemju apmežošanā vai plantāciju ierīkošanā. Tādēļ svarīgi to izdarīt pareizi un bez kļūdām.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus 13.aprīlī apmeklēt bezmaksas semināru par meža stādīšanu Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā.

Lieldienu Ļepatons Vecpilsētas parkā Jaunjelgavā

16.aprīlī plkst. 11.00 Vecpilsētas parkā Jaunjelgavā – Lieldienu Ļepatons!

Būs arī Jaunjelgavas novada Jauniešu domes rosināts Labdarības tirdziņš, kurā vāks līdzekļus Jaunjelgavas Sv.Romas Katoļu baznīcas dārza atjaunošanai, radošās darbnīcas, rotāšanās, izrādīšanās, našķošanās, olu kaujas, krāsošana un ripināšana. Priecāsimies kopā!

Darba devēji aicināti pieteikties dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim.
“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

22.aprīlī jau 10.gadu notiks Lielā talka

22.martā, klātesot Lielās talkas patronam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim un talkas atbalstītāju pārstāvjiem, tika izsludināta šī gada Lielā talka un atklāta jaunā talku reģistrācijas karte.

Jau desmitā Lielā talka notiks 22.aprīlī – starptautiskajā Zemes dienā. Tajā aicināti piedalīties arī Jaunjelgavas novada iedzīvotāji, piesakot mūsu novadā sakārtojamās vai labiekārtojamās vietas.  Oficiāli pieteiktās talkas un citu sīkāku informāciju var atrast Lielās talkas mājas lapā talkas.lv .

Kā katru gadu, notiek arī Lielās talkas konkurss, kura uzdevums ir sagatavot video par tēmu – kā pastāstīt citiem stāstu par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē? Sīkāka informācija – šeit.

 

30.martā sasaukta domes sēde

2017.gada 30 . martā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

 

Biedrība “GREBLIS” aicina uz izglītojošu un praktisku apmācību ciklu

Katrā no mums ir gudrība, spēks, spējas un zināšanas, kas vajadzīgas, lai risinātu tos jautājumus, kurus uzdevusi dzīvē.

Ko Tu iegūsi: izkāpsi no ikdienas, veltīsi laiku sev, saturīgi pavadīsi 3 dienas skaistā un viesmīlīgā vietā, būsi kopā ar sevi un citiem, gūsi jaunas atziņas, spēku un citu skatu uz dzīvi.

Ar ko Tevi aicinās pastrādāt: iepazīstot savu patieso būtību un pieņemot sevi daudz vienkāršāk, daudz harmoniskāk veidojas attiecības ar pārējiem. Caur spēlēm un uzdevumiem meklēsim iemeslus, kas traucē mums priecāties par dzīvi, ieklausīsimies savā būtībā, paskatīsimies no malas uz sevi, savām vērtībām, attiecībām ar citiem. Papētīsim šķēršļus, ko nemanot pašas sev uzliekam.

Aicina pieteikties brīvprātīgos vides inspektoru kandidātus

Aicinām pieteikties Jaunjelgavas novada pašvaldības vides inspektoru kandidātus, kuriem ir vēlme nosargāt Daugavas zivju pavasara nārstu vietas pret ļaunprātīgiem malu zvejniekiem un arī turpmāk piedalīties zivju resursu saglabāšanas pasākumos.
Pirmā sapulce un apmācības paredzētas 23.03.2017  plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada Domē ( Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava) 2.stāvā sēžu zālē.
Jaunjelgavas novada pašvaldības vides inspektors (turpmāk tekstā – Vides inspektors) ir Jaunjelgavas novada pašvaldības pilnvarotā persona, kura ir pilnvarota veikt zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas esošajās ūdenstilpnēs un kura atbilst šādiem kritērijiem:

            1.1. vismaz otrā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasme;

1.2. vecums – vismaz 18 gadu;

1.3. vismaz vidējā izglītība;

1.4. kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi;

1.5. kura nav administratīvi sodīta par administratīvajiem pārkāpumiem vides aizsardzības jomā pēdējā gada laikā līdz domes pilnvarojuma saņemšanai;

1.6. vēlama atbilstoša pieredze un peldlīdzekļa vadītāja apliecība.

Sīkāka informācija pa tel. 29122684