Kategorija: Pašvaldība

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies Sēlijas diena  

Šī gada 28. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu programmu norisināsies pasākums “Sēlijai būt!” jeb Sēlijas diena Gaismas pilī. Tā aktualizēs jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī iepazīstinās ar šī krāšņā Latvijas novada kultūras, vēstures sabiedriskās dzīves izpausmēm un vērtībām, un personībām. Dalība bez maksas.

Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām. Tomēr mūsdienās apvidus ar šādu nosaukumu Latvijas kartē nav. Pēc 13.–14. gs. sēļu vārds daudzus gadsimtus nefigurēja un nebija aktuāls, taču 20. gs. 80. gados vietvārds “Sēlija” latviešu valodā atgriezās. Kas ir Sēlija šodien? Vai to var dēvēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālas senatnes ilūzija?

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu, zemes vienības Liepu iela 28C, kadastra apzīmējums 3207 002 2305 daļa 600 (seši simti) m2 platībā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

No 1.līdz 30.augustam notiks novada iedzīvotāju aptauja par piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu

Lai noskaidrotu Jaunjelgavas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, Jaunjelgavas novada dome ir lēmusi veikt publisko apspriešanu, kas norisināsies no 1.līdz 30.augustam.

Publiskajā apspriešanā var piedalīties šādi ar Jaunjelgavas novada pašvaldību saistīti Latvijas Republikas valsts piederīgie, ir sasnieguši 18 gadu vecumu un atbilst vienam no nosacījumiem:

  • deklarētā dzīvesvieta ir Jaunjelgavas novadā;
  • darbavieta atrodas Jaunjelgavas novadā;
  • pieder nekustamais īpašums Jaunjelgavas novadā.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests pastāvīgā darbā aicina darbā sociālo aprūpētāju 

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests pastāvīgā darbā aicina darbā sociālo aprūpētāju

Prasības pretendentam:

-Pirmā līmeņa augstākā izglītība
– Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem;
– Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
– Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
– Spēja plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
– Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.

Sociālais dienests aicina pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018 6.2.9. punktu,  sociālais dienests gaida iesniegumus par pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolas bērniem. Pabalstam var pieteikties daudzbērnu un trūcīgās ģimenes. Pabalsta apmērs 50.00 Euro katram skolas bērnam.

25.jūlijā tiek sasaukta kārtēja domes sēde

25. jūlijā plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha  cirsmu

Cirsmas izsoles sākumcena29 500.00 euro

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro

Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas

 Izsole notiks 2019.gada 30.jūlijā plkst.10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 25.jūlijam  plkst.17.00

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Par Bāriņtiesas darba laiku Jaunjelgavā no 8.jūlija

No 8.jūlija, uz personāla atvaļinājuma laiku, Jaunjelgavā Bāriņtiesa pieņems apmeklētājus  otrdienās no 8.00 līdz 12.00 (25618595).

Pārējā laikā Bāriņtiesas darbinieks būs sasniedzams Seces pagastā, Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā, Daudzevas pagastā, iepriekš sazinoties pa telefonu 25618595 vai 28909832.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Luterāņu kapusvētki Daudzeses pagasta kapsētās

Aicina pieteikties zemes nomas tiesību izsolēm Seces pagastā

Jaunjelgavas novada dome un Seces pagasta pārvalde aicina pieteikties  Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “ZEIBI”, kadastra numurs 3278 005 0041, daļas 1,0 ha platībā un Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “BĀLIŅI”, kadastra numurs 3278 005 0088, daļas 1,0 ha platībā, zemes nomas tiesību izsolēm.

Izsoļu noteikumi šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other