Kategorija:

Seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai” – Jēkabpils biznesa inkubators

6. aprīlī Jaunjelgavas novada domē, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, notiks seminārs “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai”, ko rīko LIAA Jēkabpils biznesa inkubators sadarbībā ar Jaunjelgavas novada domi.

Pasākuma mērķauditorija: jaunie un topošie uzņēmēji, kuri vēlas uzzināt jaunāko informāciju par dažāda veida atbalstu biznesa attīstībai. Prezentācijas sniegs un uz jautājumiem atbildēs:

24.martā Daudzevā pieminēja komunistiskā genocīda upurus

24.martā Daudzevā pie piemiņas akmens 1949.gada 25.martā izsūtītajiem novadniekiem, tradicionāli pulcējās novada un pagasta vadība, skolēni un novada represētie, atceroties traģiskos notikumus tālajā 1949.gadā.  Pēc piemiņas brīža Daudzevas saieta namā demonstrēja filmu “Melānijas hronika”.

Foto šeit.

Jēkabpils biznesa inkubators aicina darboties jaunos uzņēmējus arī no Jaunjelgavas novada

 

Jēkabpils BI darbības teritorijā ietilpst 11 novadi: Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas novadi un Jēkabpils pilsēta.

Lai reģistrētu pieteikumu Jēkabpils BI pretendentam ir jābūt deklarētai dzīves vietai vai juridiskai adresei.

Jēkabpils BI dalībniekus konsultē un pieteikumus pieņem profesionāla komanda, šobrīd divu cilvēku sastāvā, bet tuvākajā nākotnē komandā būs trīs darbinieki.

Uz 24.03.2017. Jēkabpils BI ir saņēmis 16 pieteikumus no kuriem 7 pieteikumi ir no Jēkabpils pilsētas, 2 pieteikumi ir no Kokneses novada, 3 pieteikumi ir no Jaunjelgavas novada, pa 1 pieteikumam no Aizkraukles, Pļaviņu, Salas un Krustpils novadiem.

Jaunākās grāmatas Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā

Martā Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu papildinājušas daudzas jaunas, aizraujošas grāmatas, gaidām lasītājus:

  • Linda Šmite “Rainītis”
  • Rimants Ziedonis “Pastaiga”
  • Andra Manfelde “Virsnieku sievas” 

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iesaistīties Pasaules Tuberkulozes dienai veltītajās aktivitātēs laika posmā no 20. – 30. martam.

Kopš 1982.gada katru gadu pasaulē un arī Latvijā 24. martā tiek atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Arī šogad, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumiem, kuri ir saistīti ar tuberkulozi (TB), laika posmā no 20. – 30. martam tiek organizētas dažādas aktivitātes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās.

16.martā notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 16.martā plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”

Latviešu spēlfilma “Svingeri” Seces kultūras namā

10.martā plkst. 17.00 Seces kultūras namā – jaunā latviešu spēlfilma “Svingeri”. Ieejas maksa – 3 Eur. Vecuma ierobežojums – skatīties atļauts no 16 gadu vecuma.

Lauku konsultācijas centrs rīko bezmaksas informatīvu semināru

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Apakštēma: Par ES un Valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām

Norises vieta: “Saulrieti”, Saietu nams, Sunākste, Jaunjelgavas novads

Datums: 15.03.2017.

Programma :

Paziņojums par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23.februāra Domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5§ (protokols Nr.67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus nr.5/2017 “Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu”. Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Jaunjelgavas novada Domes telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Attīstības un projektu nodaļā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Zvērināti advokāti aicina pieteikties bezmaksas konsultācijām

No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 150 zvērināti advokāti Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šogad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu aizstāvībai. Latvijas Zvērinātu advokātu padome mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina iedzīvotājus pieteikties jau tagad.