Kategorija:

Zemes nomas tiesību izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kukulīši” ar kadastra numuru 3250 003 0047, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 3250 003 0237,  daļas 1,0 ha platībā,  Daudzeses  pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoli.

Izsoles veids – atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā ģimenes asistentu

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā ģimenes asistentu

Prasības pretendentam

 • Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Izglītība sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, pedagoģijas, psiholoģijas un veselības aprūpes jomā un pašnodarbinātas personas statuss tiks uzskatīti par priekšrocību
 • Pozitīva pieredze, prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Prasme plānot un organizēt savu darba laiku.
 • Prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Informācija par pirmslaulību mācību programmu

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:

28.septembrī izsludināta Izglītības un kultūras komitejas sēde

2017. gada 28. septembrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, 2.stāva sēžu zāle) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai
Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu
starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem
atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

28.septembrī notiks Domes sēde

28. septembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Septembrī Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā iepirkto grāmatu saraksts

Septembrī iepirkto grāmatu saraksts:

 1. Osvalds Zebris . Gaiļu kalna ēnā.
 2. Inga Ābele . Duna.
 3. Mēs. XX gadsimts
 4. Dace Judina. Gredzens
 5. Vija Eniņa. Veselība pie mājas sliekšņa

23.septembrī – Daudzeses saieta nama 4 gadu jubilejas pasākums

23.septembrī plkst. 18.00 Daudzevas saieta namā – 4 gadu jubilejas pasākums “Mazliet citādi jeb nenopietni par nopietno”. Uzstāsies Daudzeses un Sunākstes pagasta amatiermākslas kolektīvi. Īpašais viesis – aktieris Kārlis Anitens. Ieeja – bez maksas.

Plkst. 20.00 – balle. Spēlēs Sunākstes VIA “Laimīgs gadījums”. Ieeja – 3 Eur, pašdarbniekiem – bez maksas.

Galdiņu rezervācija iepriekš pa tālr. 26495467 (Rudīte).

24.septembrī Staburaga saieta namā – Auces novada Bēnes pagasta amatierteātra izrāde

24.septembrī plkst. 12.30 Staburaga saieta namā – Auces novada Bēnes pagasta amatierteātra izrāde, M.Horna “Brangais ķēriens”, režisors Andris Kļava. Ieeja – bez maksas.

Visi laipni aicināti!

Teātra svētki Secē

23.septembrī Seces kultūras namā – teātra svētki – amatierteātru salidojums ar režisora Valda Lūriņa klātbūtni.

 • 11.00  – Daudzevas amatierteātra izrāde, A.Upīts “Atraitnes vīrs”, režisore I.Strazdiņa
 • 13.10 – Bēnes pagasta amatierteātra izrāde, M.Horna “Brangais ķēriens”, režisors Andris Kļava
 • 14.30 – Liepas pagasta amatierteātra “KRAMS” izrāde, B.Jukņeviča “Pilsētnieki”, režisore Benita Sausiņa
 • 16.30 – Viļķenes pagasta amatierteātra izrāde, A.Birbele “Kapusvētku PR”, režisore Indra Rube
 • 18.30 – Seces pagasta amatierteātra “DŪDENĪŠI” izrāde, A.Niedzviedzis “Labi iet!”, režisore Astrīda Mencendorfa