Kategorija:

11.martā Daudzevas saieta namā – koncertprogramma “Sniegpulkstenītes”

11.martā plkst. 13:00 – Daudzevas saieta namā – Ainara Bumbiera koncertprogramma „Sniegpulkstenītes”. Ieejas maksa – 3 EUR

5.martā Lietuvas cirka izrāde Daudzevas saieta namā

5.martā plkst.12:00 –  saieta namā – CIRKS no Lietuvas  „Pasakainā planēta”. Ieeja –  5 EUR

23.februārī tiks sasaukta domes sēde

2017.gada 23. februārī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Jaunjelgavas bibliotēkā mainīsies darba laiks

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā no 2017.gada 1.marta izmaiņas darba laikā:
Pirmdiena    10.00-18.00
Otrdiena       9.00-18.00
Trešdiena     9.00-18.00
Ceturtdiena  10.00-18.00
Piektdiena   10.00-16.00
Sestdiena    10.00-14.00
Atgādinām, ka katra mēneša pēdējā ceturtdiena- Spodrības diena.

16.februārī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2017. gada 16. februārī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva zālē) Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2017.gada 16. februārī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3A, Jaunjelgavā) Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2017.gada 16. februārī plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva zālē) Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”

25.februārī Daudzevā – Daudzevas amatierteātra izrāde “Trīs košas dāmas”

25.februārī plkst. 15.00 Daudzevas saieta namā – Daudzevas amatierteātra izrāde, Monika Zīle “Trīs košas dāmas”. Režisore Inguna Strazdiņa. Ieeja brīva.

Izveidota Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punktu, pašvaldības pienākums ir izveidot Medību koordinācijas komisiju. Komisijas sastāvā jāiekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.        

Vēlēšanu komisija informē par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām

3.jūnijā, sestdienā,  Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās uz nākamo četru gadu termiņu būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām norisināsies no 14. līdz 24.aprīlim, bet priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies jau 3.februārī.

Apstiprināts siltumapgādes tarifs dzīvojamai mājai Lāčplēša ielā 10, Jaunjelgavā

Pamatojoties uz Jaunjelgavas novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr. 26§ (protokols Nr. 66), noteikts siltumapgādes tarifs daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lāčplēša ielā 10, Jaunjelgavā – 1.66 euro/m 2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. februāri.

Atsavināšanas paziņojums

 

Jaunjelgavas novada dome atsavina tai piederošo kravas automašīnu ZIL 433110, valsts reģistrācijas Nr. DV8655 (izlaiduma gads 1999., automašīnas tips – kravas cisterna, nav TA)  par brīvu atsavināšanas cenu – 500.00 (pieci simti) euro.

Atsavināšanas paziņojums ir spēkā vienu mēnesi no tā publicēšanas dienas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

Ja norādītajā termiņā uz norādītās automašīnas pirkšanu pieteiksies vairāk kā viena persona, 2017. gada 21. martā tiks rīkota tās izsole (izsolē notiks starp tām personām , kuras norādītajā termiņā oficiāli būs pieteikušās uz automašīnas pirkšanu).

Informācija par automašīnu, izsoli, samaksas termiņiem var izlasīt automašīnas izsoles noteikumos.

 

31.01.2017.