Kategorija:

Baznīcu nakts Jaunjelgavas novadā

Jaunjelgavas baznīcas arī šogad piedalās Vislatvijas pasākumā – Baznīcu nakts – piedāvājot interesantu programmu. Ikviens mīļi aicināts:

Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskā baznīca  (Meža iela 13, Jaunjelgava)

Vēlēšanu komisija informē par vēlēšanu iecirkņiem un sarakstiem mūsu novadā

JAUNJELGAVAS  NOVADA  VĒLĒŠANU KOMISIJA  INFORMĒ:

Vēlēšanu iecirkņi Jaunjelgavas novadā atrodas

 • -Jaunjelgavas novada kultūras namā, Jelgavas iela 31
 • -Daudzeses pagasta pārvalde,”Pagastmāja”
 • -Seces pagasta pārvalde, “Pagastmāja”
 • Sērenes pagasta sporta centrs, “Sporta un atpūtas centrs”
 • -Staburaga pagasta pārvalde, “Vīgante”, Staburags
 • Sunākstes pagasta sporta centrs, “Saulstari”, Sunākste

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

 • 29.maijā 16.00-20.00/var pieteikt balsošanu dzīvesvietā,iepazīties ar kandidātu sarakstiem,programmām/
 • 30.maijā 9.00-13.00 /var pieteikt balsošanu dzīvesvietā, iepazīties ar kandidātu sarakstiem, programmām/
 • 31.maijā 17.00-20.00 /iepriekšēja balsošana/
 • 1.jūnijā 9.00-12.00 /iepriekšēja balsošana/
 • 2.jūnijā 10.00-16.00 /iepriekšēja balsošana/
 • 3.jūnijā 7.00-22.00 vēlēšanu diena

Balsošanas dokumenti-pase vai personas apliecība /ID karte/. Lūdzu pārbaudiet derīguma termiņu!

 

Deputātu kandidātu saraksti Jaunjelgavas novadā izlozes kārtībā

 

25.maijā notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2017.gada 25. maijā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes mazajā zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

11.maijā notiks finanšu komitejas sēde

2017. gada 11. maijā plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

15.maijā Jaunjelgavā notiks ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija

Š.g. 15. maijā no plks. 13°° līdz 20°° tiks pārtraukta centralizētā  ūdens padeve Jaunjelgavas pilsētā.

Lai  pilsētā   nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, tiks veikta kārtējā dzeramā  ūdens rezervuāra un  ūdensvadu dezinfekcija un skalošana. Lūdzam sagatavot nepieciešamās ūdens rezerves.

Pēc ūdensvadu skalošanas īslaicīgi iespējams duļķains ūdens, tāpēc pārtikā lūdzam lietot tikai vārītu ūdeni.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Komunālā nodaļa

4.maijā – kinovakars Seces kultūras namā

4.maijā plkst. 17:00 Seces pagasta kultūras namā Latviešu spēlfilma “CEPLIS” 1972. g., 90 min., atjaunotā versija.

4.maijā plkst. 19:00 Seces pagasta kultūras namā  – “Savēji sapratīs” –  Latvijas rokmūzikas vēsturei veltīta dokumentālās filmas triloģijas pirmā daļa “Sešdesmitie . Sākums”

IEEJA BEZ MAKSAS

VĒLAMS LĪDZI PAŅEMT SENU FOTOGRĀFIJU NO SECES VĒSTURES (TĀ TIKS ATGRIEZTA ATPAKAĻ).

3.maijā – nakts volejbola turnīrs Secē

2017.gada 03.maijā plkst.19.00 Seces sporta zālē – Atklātais nakts turnīrs volejbolā. Komandas sastāvs 4 vīrieši. Dalības maksa no komandas 5 euro.

Visi interesenti mīļi aicināti

Tel. 29902971

Baltā galdauta svētki Daudzevā

1.maijā plkst. 13.00 Daudzevā pie pagastmājas – Baltā galdauta svētki kopā ar Aizezeres muzikantiem.

No plkst. 12.00 – 18.00 Daudzevas saieta namā būs apskatāma daudzeviešu rokdarbu un kolekciju izstāde “Mana pūralāde”.

Ja vēlies savus darbiņus parādīt izstādē, lūdzu pieteikt pa tālr. 26495647 vai atgādāt tos uz saieta namu līdz 28.aprīlim.

Baltā galdauta svētki Sērenē jau 30.aprīlī

30.aprīlī plkst. 12.00 Sērenē pie tautas nama uz balti klātiem galdiem godā tiks celta maize un medus. Visi laipni aicināti piedalīties izzinošā atpūtas pasākumā “Medus maizes spēks”. Būs biškopju pieredzes un arī maizes recepšu apmaiņa.

Līdzi jāņem kāds cienasts kopīgam svētku galdam. Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks tautas namā.

Projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”

 Turpmākos trīs gadus Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Jaunjelgavas novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā” ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, kuros no 2017.gada aprīļa līdz 2019.gada decembrim plānots iesaistīt 1051 iedzīvotāju, kuri varēs iesaistīties un veicināt veselību dažādas fiziskas aktivitātes, ka piemēram nūjojot, peldot, vingrojot, dejojot, izglītojoties veselīga uztura lietošanas un garīgas veselības izglītojošas un praktiskas nodarbības, uzzināt par atkarību mazināšanas iespējam un atbalstu, un piedalīties Onkoloģijas slimību, Sirds un asinsvadu veselības un atkarību profilakses pasākumos.

Projekts tiek īstenots no 13.04.2017. līdz 31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas– 71006.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Projekta pasākumu plāns