Kategorija:

Jaunjelgavas komunālā nodaļa aicina darbā būvstrādnieku

Jaunjelgavas novada domes Komunālajā nodaļā vajadzīgs Būvstrādnieks.

Darba alga pirms nodokļu nomaksas – 750 EUR.

Darbs Jaunjelgavas pilsētā Komunālās nodaļas apkalpojamos objektos.

Tālrunis papildus informācijai – 26658222

Seces pagasta pārvalde informē – nomai pieejama brīva nedzīvojamā telpa

Seces pagasta pārvalde informē, ka Seces pagasta pārvaldes rīcībā ir brīva nedzīvojamā telpa 35,86 mplatībā, pirmajā stāvā, pašvaldībai piederošā ēkā “Aptieka”, telpa Nr.7, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā.

Sīkāka informācija saņemama Seces pagasta pārvaldē.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ķirši” kadastra apzīmējums 3278 006 0100, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā 5,44 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

Izsoles sākumcena – 9385,01 euro , dalības maksa – 20,00 euro, izsoles solis – 100,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 12.novembrī plkst. 1100  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 7.novembra plkst. 1500  

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv.

 

Izmaiņas Jaunjelgavas bibliotēkas darba laikā

No 7.-10. oktobrim Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas pieaugušo literatūras nodaļā grāmatu krājuma inventarizācija.
Bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

10.oktobrī tiek sasaukta finanšu pastāvīgā komiteja – KOMITEJA PĀRCELTA

Izsludinātā komiteja pārcelta uz nākamo nedēļu. Precīzs sēdes laiks tiks izziņots pirmdien, 14.oktobrī!

2019. gada 10. oktobrī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Lekcija par Neatkarības kara cīņām Jaunjelgavas apkārtnē

VUGD aicina skolēnus piedalīties konkursā “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!”

Jau pēc trīs mēnešiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, katrās mājās ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kurš laicīgi brīdinās par mājoklī izveidojušos piedūmojumu un ļaus izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šoruden aicina 5.-12.klašu skolēnus iesūtīt savu redzējumu par dūmu detektoru nozīmību katrā mājoklī.
No 1. līdz 31.oktobrim norisināsies VUGD radošo darbu konkurss “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!”, kura galvenais mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par drošību un rīcību bīstamās situācijās, kā arī sniegt iespēju radoši izpausties video vai literāra darba (dzeja vai proza, piemēram, eseja, dziesma) formātā, atainojot to, kāpēc dūmu detektora ierīkošana mājoklī ir tik svarīga.
Konkursa uzdevums ir 5. – 8.klašu un 9. – 12.klašu skolēniem, kā arī profesionālo vidusskolu audzēkņiem, izstrādāt un iesniegt konkursa tēmai “Dūmu detektors – manas dzīvības glābējs!” atbilstošu, paša radītu video vai literāru darbu, kurā attēloti iemesli, kāpēc mājoklī ir vai, tieši pretēji, nav dūmu detektors, uzsverot tā nozīmīgumu mirklī, kad tas var maksāt kāda cilvēka dzīvību.

Svecīšu vakars Sērenes pagasta Totēnu kapsētā

Svecīšu vakars Sērenes pagasta Totēnu kapsētā notiks 5.oktobrī plkst. 17:00.

Atvadoties no Tautas daiļamata meistara Pētera Grauduļa

PĒTERIS GRAUDULIS

(1951.gada 6.marts-2019.gada 28.augusts)

Un mūžs, man nodzīvot ļautais,
Nepieder man, bet tautai…
(Z. Purvs)

Tā dzīvē notiek. Negaidot, pēkšņi atveras Mūžības vārti.
28.augusta pēcpusdienā kāda dvēsele aizgājusi aizsaules ceļos…  Pētera darbīgās  rokas dus mierā…
Jaunjelgavas daiļamatnieka sētā ir atnācis klusums. Skumjš klusums. Nav vārdu, kas izsacīt spētu, ko šobrīd jūtam…
Tautas daiļamata meistars, Amatnieku brālības biedrs, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Pēteris Graudulis ir nesis Jaunjelgavas vārdu Latvijā un aiz tās robežām. Viņa īpašie  koktēlniecības darbi darināti intarsijas tehnikā, mīlestība, kas ielikta katrā, svečturī, šķīvī, karotē un burvīgajos koka trauciņos liecina par talantu, neatlaidību, apbrīnojamām  darba spējām, izsmalcinātu gaumi un Pētera īpašo skatījumu uz dzīvi un vērtībām.
Dzimis Neretā, tur skolā gājis, un katrs cilvēks dzīvē sastaptais ir bijis Skolotājs. Arī Neretā, arī mācoties Rīgas mēbeļu skolā, Mākslas akadēmijas kursos, amata prasmi pilnveidojot pie tautas daiļamata un vecajiem pirmskara galdnieku meistariem, konsultējoties ar Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Kokgriešanas nodaļas pedagogiem, bet vislabāk iemācījās ar savu darbu, uzkrājot pieredzi un izstrādājot sev vienam zināmu meistarstiķi. Meistara daiļrades virsotne-dekoratīvie šķīvji, kas sastāv no teju 400 gabaliņiem, radīja izbrīnu ikvienam, kas uzzināja darba tehnoloģiju, viesojoties viņa sētā. Daudzās izstādes priecēja ne tikai mūs, Meistara darbi aizceļojuši arī plašajā pasaulē.
No 1975.gada Pēteris ir mūsējais-jaunjelgavietis, kur viņš izveido savas ģimenes mājvietu un ar savu mūža mīlestību Intu ir izaudzinājis  brīnišķīgus bērnus – dēlu Kristapu un meitu Kristīni. Ir piedzīvojis vectēva godu, jo ir mazmeitiņa Paula. Ir strādājis Jaunjelgavas apvienībā „Sistēma”, kur apguva mēbeļu tehnoloģisko ražotni, paralēli darbojoties kokgriešanā.
Ja par  strādīgu, sava aroda pratēju saka, ka tam nu gan ir zelta rokas, tad Pēterim tās patiesi bija no zelta.
Meistars ir beidzis savu dzīves uzdevumu. Pētera dvēselīte aizgājusi, bet viņa atstātais mantojums paliek mums.  Tas atgādinās par neizsīkstošo, fanātisko mākslinieku, kurš teica: „Nekad nav tā, ka beigsi vienu darbu, tad būs kārta nākamajam… Parasti top vairāki darbi reizē.” Katrs darbs, kā ceļojums nezināmajā pasaulē. Kādu darbu, kādas fantāzijas Pēteris realizēs tur -aizsaules ceļos, to mēs nezinām… Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!
Lai mūsu līdzjūtība, jums, mīļie tuvinieki, palīdz pārvarēt šo smago dzīves posmu. Mūsu mīļie nemirst, vien pārstāj būt blakus …
Atvadīšanās no Tautas daiļamata meistara Pētera Grauduļa  notiks svētdien, 1.septembrī plkst.12:00 Jaunjelgavā, Daiļamatnieka sētā, Jelgavas ielā 14.

Jaunjelgavas novada dome

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other