Kategorija:

2.jūnijā – Sēlijas tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” Neretā

2.jūnijā Neretā norisināsies jau 6.Sēlijas tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, kur piedalīsies arī Jaunjelgavas novada pašdarbnieki. Visas dienas garumā – amatnieku un mājražotāju tirgus, tautas mākslas kolektīvu priekšnesumi un citas aktivitātes. Plkst. 18.00 – svētku gājiens uz estrādi, plkst. 19.00 – dižkoncerts “Sēlija rotā puķu vainagā”. Visi laipni aicināti.

Jaunjelgavas bibliotēkā – vidusskolas 9.klases audzēkņu rokdarbu izstāde

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā līdz 8.jūnijam apskatāma 9.klases meiteņu rokdarbu izstāde.

Izmaiņas saziņā ar komunālo nodaļu

Komunālā nodaļa aicina iedzīvotājus turpmāk par bojājumiem ūdensapgādē un kanalizācijā, kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, sazināties pa tālruni 26658222 (komunālās nodaļas vadītājs J.Zirnis).

VUGD aicina pievērst uzmanību ugunsdrošībai daudzdzīvokļu mājās

Ugunsdzēsēji glābēji arvien biežāk steidzas uz ugunsgrēku dzēšanu daudzstāvu namos, kuros jāveic plaši cilvēku glābšanas darbi no piedūmotajiem dzīvokļiem. Kā piemēram aizvadītajā nedēļā Rīgā bija izcēlies ugunsgrēks Tomsona ielā, kur ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izglāba 19 cilvēkus, bet evakuēja vēl septiņus cilvēkus.

VUGD atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Pie tam, lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu, nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība, zināšanas un rīkošanās šobrīd!

VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu tieši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kurš pieejams šeit: www.vugd.gov.lv/files/opnews/Droshiba_daudzstavu_namos.pdf

 

 

Mežos izsludina ugunsnedrošo periodu

Valsts meža dienests ar 27.aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Jebkuri dedzināšanas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecības darbiniekiem.

Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā tuvumā var ziņot Sēlijas virsmežniecības inženierim Jurim Čaupjonokam, mob. tālr. 29422024, meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 25357188 vai vietējam mežzinim.

Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par turpmāko sadarbību ar Zemkopības ministriju

26. aprīlī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Zemkopības ministrijas (ZM) ikgadējās sarunas. Gan LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, gan zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atzinīgi novērtēja ilggadējo veiksmīgo savstarpējo sadarbību. Arī šoreiz abas puses vienojās par ZM un LPS turpmāko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā.

ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk sadarbosies Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pēc 2020. gada izstrādē, lai nodrošinātu efektīvāku Eiropas Savienības (ES) finansējuma izmantošanu. Viena no prioritātēm KLP ietvaros būs nodarbinātības iespējas lauku apvidos, ieguldījumiem infrastruktūrā un dabas un cilvēku kapitāla attīstībā. Tāpat ZM atbalstīs Eiropas Komisijas iniciatīvas, lai rastu iespēju attīstīties lauku teritorijām, kas Latvijas gadījumā šobrīd būtiski atpaliek no vidējā ES lauku teritoriju attīstības līmeņa.

20.aprīlī Jaunjelgavas bibliotēkā dzejnieces Agneses Ezerrozes dzejas pēcpusdiena

20.aprīlī plkst.14.00 Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā – dzejnieces Agneses Ezerrozes dzejas pēcpusdiena ar autores piedalīšanos.  Būs Ausmas Uļjanovas dzejas lasījumi, muzikālais noformējums – Inese Sudrabiņa. Būs iespējams iegādāties autores grāmatu. Ieeja – bez maksas!

 

19.aprīlī notiks Domes sēde

19.aprīlī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) 2. stāva sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada Domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem.

Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados. Piedāvājumā kopumā ir 392 izglītības programmas šādās nozarēs: ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms; elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības; transports un loģistika; kokrūpniecība; enerģētika; būvniecība; tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana; drukas un mediju tehnoloģijas; ķīmiskā rūpniecība; kultūra; pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.

Aicina uz jogas nodarbībām

Jaunjelgavas Jaunatnes Inicatīvu Centrs Oškalna ielā 6 aicina:

09.04. plkst. 18.00 – Jogas nodarbības “Visumā viss ir kustība. Viss vibrē. Viss mainās ik mirkli.”

Nodarbības vadīs Kundalīni jogas un Dzīvās dejas pasniedzēja Sanita Lablaika (Ogre).

Nodarbību ilgums 1,5 h. (ar vai bez mazuļiem), cena 7 eiro.