Kategorija:

Aicina apmeklēt ūdens aerobikas nodarbības

Zemgalē notikusi Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana

Zemgalē notikusi Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana Majestātiskajā Rundāles pilī ceturto reizi notikusi tradicionālā Zemgales Gada uzņēmēju godināšana. Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par cenu aptauju ārpakalpojumam “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020. – 2021. gadam”

26.11.2019.

PAZIŅOJUMS par cenu aptauju ārpakalpojumam “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020. – 2021. gadam”:

Prasības pretendentam: 1) zvērināts advokāts, kurš reģistrēts Latvijas Zvērinātu advokātu reģistrā, kura darbība nav apturēta.
2) pieredze darbā ar pašvaldībām un publiskajos iepirkumos;
3) pakalpojumu sniedzējam ir jāvar kvalitatīvi izpildīt visi pakalpojuma uzdevumā – tehniskajā specifikācijā norādītie uzdevumi.

Iesniedzamie dokumenti: 1) aizpildīts pakalpojuma uzdevums – tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (veidlapas pielikumā);
2) CV (norāda pieredzi darbā ar pašvaldībām un publiskajos iepirkumos).

Dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē uz kuras jānorāda, ka dokumenti tiek iesniegti pakalpojuma “Juridiskie pakalpojumi Jaunjelgavas novada domei un tās iestādēm 2020.- 2021. gadam” sniegšanai. Dokumentus var iesniegt personīgi Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 1. stāvā vai tos nosūtot pa pastu uz
Jaunjelgavas novada domes juridisko adresi Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV- 5134.

Spēlfilma “Dvēseļu Putenis” Jaunjelgavas kultūras namā

2019.gada novembrī piešķirtie Jaunjelgavas novada domes apbalvojumi

Turpinot iepriekš aizsākto tradīciju uz Valsts svētkiem apzināt aktīvākos novada iedzīvotājus un tos, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā un ikdienas dzīvē, kā arī novada popularizēšanā, Valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā tiks pasniegti Jaunjelgavas novada apbalvojumi – Jaunjelgavas novada Goda pilsoņa tituls un goda zīmes, Goda raksti,  atzinības raksti, un pateicības.
Pašvaldības apbalvojumi saskaņā ar nolikumu tiek piešķirti personām, kuras veicina Jaunjelgavas novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu novada kultūras, izglītības jomās un sabiedriskajā darbībā.

Apbalvošanas komisija pieņēmusi lēmumu:
1. ar Jaunjelgavas novada domes “Atzinības rakstu” apbalvot:

 • Sarmīti Vinduli – Sunākstes pagasta pamatskolas pavāri;
 • Edgaru Nāburgu – Komunālās nodaļas NAI operatoru;
 • Vairu Lejnieci – Jaunjelgavas Kultūras veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāju;
 • Vitu Mamedovu – Jaunjelgavas vidusskolas pedagoga palīgu;
 • Anitu Tumani – Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju;
 • Aiju Cakuli – Jaunjelgavas vidusskolas tehniskā darbinieci;
 • Vizmu Lodziņu – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Dzintaru Kazakeviču – Seces pagasta iedzīvotāju-zemnieku;
 • Oskaru Dālderi – Staburaga pagasta zs “Virsaiši” īpašnieku;
 • Reini Mincānu – Seces pagasta zs “Karogi” īpašnieku;
 • Evitu Vēveri – Seces pagasta iedzīvotāju;
 • Madaru Vēveri – Seces pagasta iedzīvotāju;
 • Arnoldu Ozoliņu – Seces pagasta iedzīvotāju, zemnieku;
 • Kristīni Kalēju – “Radu tirgus” izveidotāju, sociālo uzņēmēju;
 • Pēteri Vinduli – Staburaga pagasta iedzīvotāju;
 • Pēteri Grūbi – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Gatis Spūlis – Sērenes pagasta iedzīvotāju;
 • Jāni Jubasu – Sērenes pagasta iedzīvotāju.

2. izteikt Jaunjelgavas novada domes “Pateicību”: 

 • Maijai Vegnerei – Staburaga pagasta iedzīvotājai;
 • Inārai Ozoliņai – Daudzeses pagasta iedzīvotājai;
 • Silvijai Strodei – Daudzeses pagasta PII “Čiekuriņš” pavārei;
 • Albertam Aršauskim – Jaunjelgavas vidusskolas autobusa šoferim;

3piešķirt apbalvojumu “Jaunjelgavas novada Goda pilsonis”.

 • Jadvigu Bakuti – ģimenes ārstes G.Kociņas privātprakses ārsta palīgu;
 • Vandu Censoni – Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Ainu Ķīsi – Staburaga pagasta pārvaldes vadītāju;
 • Ināru Vītolu – Sunākstes pagasta pārvaldes vadītāju;
 • Teklu Čipu-Ziemeli – ģimenes ārsta palīgu;
 • Ilzi Sarmu – ilggadējai ģimenes ārsti, Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Gundaru Stahovski – iepriekšējo Jaunjelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju, Birzgales pagasta iedzīvotāju.

4. piešķirt apbalvojumu Jaunjelgavas novada domes sēdē – apbalvojumam “Goda raksts”

 • Maiju Otto – Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju;
 • Valentīnu Rimari – ilggadēju Jaunjelgavas vidusskolas skolotāju, Jaunjelgavas iedzīvotāju;
 • Raisu Bataragu – Jaunjelgavas PII “Atvasīte” vadītāja;
 • SIA “BVR” – Jaunjelgavas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu;
 • Valiju Lucāni – Daudzeses pagasta bibliotēkas vadītāju.

Informācija par domes sēdē apstiprinātajiem apbalvojumiem tiks papildināta šajā rakstā pēc domes sēdes.

Sveiciens Lāčplēša dienā!

Brīvībai dzimu,
Par brīvību kritu.
Lai brīvību bauda,
Kam likten’s to lēmis!

Paldies tiem, kas pirms 100 gadiem izkaroja mums brīvību. Novērtēsim un turēsim mūžīgā piemiņā!
Sveiciens Lāčplēša dienā!

14.novembrī notiks domes pastāvīgo komiteju sēdes

2019. gada 14.novembrī plkst. 13.00 Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centra zālē (Oškalna ielā 6) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 14.novembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas Jauniešu iniciatīvu centra zālē (Oškalna ielā 6) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

 

 

 

17.novembrī notiks Valsts svētku svinīgais pasākums Jaunjelgavā

Pasākums bērnu vecākiem par veselīgu uzturu bērniem

Kūku pagasta amatierteātra izrāde Sērenē

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other