Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ķirši” kadastra apzīmējums 3278 006 0100, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā 5,44 ha platībā (lauksaimniecības zeme).

Izsoles sākumcena – 9385,01 euro , dalības maksa – 20,00 euro, izsoles solis – 100,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 12.novembrī plkst. 1100  Seces pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 7.novembra plkst. 1500  

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other