Jaunjelgavas novada dome izsludina nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Jaunjelgavas novada dome izsludina sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles:

  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Dalbju ferma”, kadastra apzīmējums 3278 009 0143, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – “Vecie Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 3278 006 0137, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI
  • Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- “Jaunie Upenieki”, kadastra apzīmējums 3278 011 0144, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMI

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other