JAUNJELGAVAS NOVADA DOME ORGANIZĒ UN RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES

Tiek rīkotas 6 Jaunjelgavas novada domei piederošu nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles:

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Mucenieki”, kadastra numurs 3250 003 0208, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 31,50 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

 

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Pie dzelzceļa”, kadastra numurs 3250 004 0273, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, 0,8940 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Daudzeses pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 10:30.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 28,00 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, Daudzeses pagasta mājas lapā www.daudzese.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Daudzeses pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 65141173.

 

 

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību “Gravāni”, kadastra numurs 3286 004 0243, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, 3,5 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Sunākstes pagastā pārvaldes telpās, pēc adreses “Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 11:30.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 70,00 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, kā arī ar tiem var iepazīties Sunākstes pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni 26432789.

 

 

 

 

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra numurs 3207 002 1118, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 0,23 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Jaunjelgavas novada domes telpās, pēc adreses Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 13:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 28,00 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, kā arī ar tiem var iepazīties Jaunjelgavas novada domes kancelejā 1.stāvā.

            Informācija pa tālruni 29122684.

 

 

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra numurs 3207 002 1121, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 0,2 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Jaunjelgavas novada domes telpās, pēc adreses Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 13:30.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 28,00 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, kā arī ar tiem var iepazīties Jaunjelgavas novada domes kancelejā 1.stāvā.

Informācija pa tālruni 29122684.

 

 

  • Izsoles objekts: nomas tiesības uz zemes vienību Meža iela 18, ar kadastra numuru 3207 002 0578, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 1,0 ha platībā.

Izsoles vieta un laiks – Jaunjelgavas novada domes telpās, pēc adreses Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2019. gada 21. marts plkst. 14:00.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma cena 28,00 euro bez PVN gadā.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.

Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 euro, kura netiek atmaksāta.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2019. gada 14. martā un pārtraukta 2019. gada 20. martā plkst. 16:30.

Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi publicēti un pieejami novada pašvaldības mājas lapā www.jaunjelgava.lv/pašvaldība/oficiālie paziņojumi/izsoles, kā arī ar tiem var iepazīties Jaunjelgavas novada domes kancelejā 1.stāvā.

Informācija pa tālruni 29122684.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other