Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jaunā iela 7c ar kadastra numurs 3207 002 0774, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357, 4743 m2 platībā  un uz tā esošas būves (garāžas) 65.3 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0357 002.

Izsoles sākumcena – 5258,45 euro;

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas (nosacītās cenas);

Izsoles solis –  50.00 euro;

Izsoles dalības maksa –  20.00 euro;

          Izsole notiks  – 2019. gada 8. februārī  plkst. 11:00. Jaunjelgavas novada domes administrācijas ēkas 2.stāva zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads);

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2019. gada 4. februāra  plkst.16:00.

            Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domes Kancelejas Klientu apkalpošanas telpā un tie ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

                       

Jaunjelgavas novada dome

04.01.2019.

 

 

         

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other