Sociālais dienests aicina darbā pansijas “Vīgante” vadītāju

Sakarā ar reorganizāciju un sociālo pakalpojumu  piedāvājuma palielināšanu Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas   “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība
 • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
 • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
 • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
 • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
 • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Galvenie pienākumi:

 • Plānot , vadīt, organizēt iestādes darbu, koordinēt darījumu norisi
 • Nodrošināt klientu drošību, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu klientu drošības
  nodrošināšanai
 • Sastādīt plānotos mēneša darba grafikus, darbinieku mēneša darba laika uzskaites
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un institūcijā noteikto kārtību.
 • Veikt pakļautībā esošo darbinieku profesionālo pārraudzību.
 • atbildēt par iestādes finanšu līdzekļu ekonomisku, lietderīgu un racionālu izlietošanu atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem

 

Pieteikuma dokumenti:

 1.  motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā;

 

Piedāvājam:

 • Atalgojums līdz 824.00 euro;
 • Sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli līdz 2018.gada 20.decembrim plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu evija.elksne@jaunjelgava.lv vai iesniegt Jaunjelgavas novada Sociālajā dienestā (reģ.nr. 40900007326), Oškalna ielā 3a, Jaunjelgavā, LV-5134. Informācija  pa tālruni 26954793.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other