Jaunjelgavas novada dome aicina ievērot suņu un citu mājdzīvnieku turēšanas noteikumus

Jaunjelgavas novada dome atgādina par suņu un citu mājdzīvnieku turēšanas noteikumiem (Dzīvnieku aizsardzības likums) un aicina tos ievērot:

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(2) Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos;

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other